پنج شنبه , شهریور ۱۲ ۱۳۹۴
خانه / بایگانی برچسب: آشور باستان

بایگانی برچسب: آشور باستان

دولت آشوری ها

دولت آشور باستان

استعمار- جنگاوری آشوریان- خدایان جنگجو- قانون- انواع مجازات- شکل اداره- سختی و بیرحمی شاهان خودکامۀ مشرق زمین اگر این اصل استعمارطلبی را قبول داشته باشیم که، به خاطر تسلط حکم قانون و انتشار امنیت و پیشرفت بازرگانی و برقراری صلح، بهتر آن است که دولتهای متعدد، طوعاً یا کرهاً، در ...

توضیحات بیشتر »

آشور باستان

تمدن آشور باستان

آغاز تاریخ آن – شهرها – نژاد – کشورگشایان – سناخریب و اسرحدون – سارداناپالوس در گیر و دار حوادث تاریخیی که ذکر آن گذشت، تمدن جدیدی در شمال بابل و در حدود پانصد کیلومتری آن پا به عرصۀ وجود گذاشته بود. چون قبایل کوهستانی مجاور سرزمینهای این تمدن جدید ...

توضیحات بیشتر »