پنج شنبه , خرداد ۳ ۱۴۰۳

بهرام چهارم ساسانی

بهرام چهارم ساسانیبهرام چهارم سیزدهمین پادشاه ساسانی بود که از سال ۳۸۸ تا ۳۹۹ به جای برادرش شاپور سوم روی کار آمد.بهرام چهارم معروف به بهرام کرمانشاه بود زیرا در زمان پدرش والی کرمان بود.در زمان شاپور دوم ایران و روم ارمنستان را بین خود تقسیم کردند وقسمت بزرگتر در شرق نصیب ایران و قسمت کوچکتر در غرب نصب روم شد و حکمرانی آن را به شاهزادگان اشکانی دادند.

در زمان پادشاهی بهرام چهارم خسرو پادشاه ارمنستان ایران به تحریک تئودوسیوس یکم پادشاه روم بر بهرام یاغی شد.بهرام که از اوضاع مطلع شد سپاهی به ارمنستان فرستاد و سپاه ایران خسرو را دستگیر کردند و به ایران آوردند و در قلعه فراموشی زندانی کردند و بهرام شاپور بردارش را به جای او حاکم ارمنستان کردند.یکی دیگر از وقایع مهم زمان بهرام تقسیم روم به دو قسمت غربی و شرقی بود که قسمت شرقی آن همسایه ایران شد.

تقسیم شدن روم در زمان بهرام چهارمروم، در زمان تقسیم آن، به دو بخش غربی و شرقی، در سال ۳۹۵ میلادی

در زمان بهرام چهارم، اعیان دولت، به آسانی، اقتداری را که در عهد شاهپور دوم، از دست داده بودند، بچنگ آوردند.بسته شدن پیمان صلح با روم، شاید بدان سبب که موبدان را از تعقیب و آزار مسیحیان آن حدود، باز می‌داشت منجر به ناخرسندی آنها، از بهرام شد. در دنبال همین ناخرسندی نجبا بود که ناگهان بهرام، به دست بدخواهان کشته شد.بجای او پسر وی یزدگرد یکم، به سلطنت نشست.

درباره ی کاوه آهنگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.