پنج شنبه , خرداد ۳ ۱۴۰۳

جدول نام روزهای هفته در ایران باستان

جدول نام روزهای هفته در ایران باستان

و مقایسه ی آن با روزهای هفته ی اروپا و آمریکای امروز

نام کنونی

نام ایرانی

نام سُغدی۱

ستاره وابسته

نام انگلیسی

مانک

یکشنبه

یوشمبت۲

مهرشید روز

خورشید

Sunday

روز خورشید

دوشنبه

دوشمبت

 مه­شید روز

ماه

Monday

روز ماه

 سه­شنبه

سه‌شمبت

بهرام­شید روز

مریخ ، ایزد جنگ

Tuesday

روز ایزد جنگ

چهارشنبه

چرشمبت

 تیرشید روز

عطارد

Wednesday

روز عطارد

 پنج­شنبه

پنج‌شمبت

برجیس­شید روز

مشتری ، ایزد آذرخش

Thursday

روز ایزد آذرخش

آدینه

شش‌شمبت

ناهیدشید روز

زهره ، ستاره شادی آور۳

Friday

روز ستاره­ی شادی آور

شنبه

شمبت

کیوان­شید روز۴

زحل

Saturday

روز زحل

۱٫ ورارودان و آسیای میانه
۲٫ روز تعطیل
۳٫ ستاره شادی آور و پذیرایی
۴٫ یا جیان شید روز

جدول نام روزهای هر ماه در گاهشماری ایرانی

مانـَک

اوستایی

پهلوی

پارسی

هستی بخش بزرگ دانا

اهورامزدا

اورمزد

هرمَزد

۱

اندیشه نیک

وهومنه

وهومن

بهمن

۲

بهترین راستی و پاکی

اشاوهیشتا

ارتاوهیشتا

اردیبهشت

۳

شهریاری نیرومند

کشتریا وریا – خشترا وئیریه

شهریور

شهریور

۴

فروتنی و مهرپاک

سپنتا آرمئیتی

سپندارمت

سپندارمذ

۵

تندرستی و رسایی

هئوروتات

خردات

خورداد  – خرداد

۶

بی مرگی ، جاودانی

 آمرتات

امرتات

امرداد

۷

آفریدگار

دزوه – دثوش

دزو ، دذوپت آتور

دی ، دی بآذر

۸

آتش ، فروغ

اتر- آثرآت

اتور

آذر

۹

آبها ، هنگام آب

اپم

آبان

آبان

۱۰

آفتاب ، خورشید

هورخشئیت

خورشیت

خور – خیر – خورشید

۱۱

ماه

ماونگه

ماه – ماذ

ماه

۱۲

  ستاره تیر یا تیشتر ، ستاره باران

تیشتریه

تیر- تیشتر

تیر

۱۳

جهان ، زندگی هستی – گیتی

گئوش

گوش

گوش

۱۴

آفریدگار

دزوه – دثوش

دذو ، دذوپت میتر

دی ، دی بمهر

۱۵

دوستی ، پیمان

میثر

میتر

مهر

۱۶

فرمانبرداری

سرئوش

سروش

سروش‌

۱۷

دادگری

رشنو

رشن

رشن

۱۸

فروهر ، نیروی پیشرفت

فره وشی

فرورتین

فروردین

۱۹

پیروزی

ورثرغن

واهرام

ورهرام

۲۰

رامش ، شادمانی

رامن

رام – رامشن

رام

۲۱

باد  – هوا

واته

وات

باد

۲۲

آفریدگار

دزوه – دثوش

دذو ، دذوپت دپن

دی ، دی بدین

۲۳

بینش درونی – وجدان

دئنا

دین

دین

۲۴

خوشبختی ، دارائی و خواسته

اشی – ونگوهی

ارت

ارد

۲۵

راستی

ارشتاد

اشتات

اشتاد

۲۶

آسمان

آسمن

آسیمان

آسمان

۲۷

زمین

 زام

زمامیات – زامدات

زامیاد  – زمی  – زمامیاد

۲۸

گفتار پاک

منتره سپنت

امهراسپنت

مانتره سپند – ماراسپند – مهرسپند

۲۹

فروغ و روشنایی بی پایان

انغره – رئوچه

انیران

انارم – انیران

۳۰

      روز زیادی

۳۱

 

درباره ی کاوه آهنگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.