جمعه , فروردین ۳۱ ۱۴۰۳

جنگهای ایرانیان(ساسانیان) با ترکان

جنگهای بین ایران و ترکان به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش نخست جنگها، جنگ بین ترکان آسیای میانه و ساسانیان است.بخش دوم جنگها، جنگ بین امپراتوری عثمانی و چند سلسلهٔ مختلف ایرانی است.در این مطلب به قسمت اول جنگ های ایران با ترکان می پردازیم.در سال ۵۶۲ میلادی هیاطله یا (هپتالیان) به دست انوشیروان سقوط کرده و از بین رفت. در پیکارهایی که بعد از آن بین ایران و ترکان در گرفت، قسمتهایی از سرزمین هیاطله بدست ایران و قسمت‌هایی از آن به دست ترکان افتاد. در همین زمان ترکان پس از تصرف سرزمین‌های واقع در شمال ایران، به راه‌های بازرگانی مهمی دست یافتند و سرزمین سغد را نیز به متصرفه‌های خویش ملحق کردند.پس از سقوط هپتالیان، ترکان نه تنها قدرت سیاسی، بلکه نیروی اقتصادی بزرگی نیز بدست آوردند. قسمت‌های مهمی از راه ابریشم که از شرق به غرب می‌گذشت، از این پس در اختیار ترکان قرار گرفت.

این راه از سرزمین کاشغر و ناحیهٔ شاپورگان تا جنوب آسیای میانه کشیده شده بود سپس راه ابریشم به خراسان می‌پیوست و از داخل ایران رد می‌شد. ترکان خواستار این بودند که با بیزانس وارد معامله شوند. حمل ابریشم ار راه شمال دریای خزر و قفقاز بسیار گران و همراه با مخاطره بود، بنابراین چارهٔ کار در این بود که خاقان ترک با شاهنشاه ایران کنار بیاید. ترکان در زمان انوشیروان با شاه ایران به توافق نرسیدند. ایستمی خان ترک، در زمان انوشیروان به ایران خبر اعلان جنگ داد ولی مواضع و استحکاماتی که ایرانیان در سدهٔ قرن پنجم برابر هیاطله (هپتالیان) پدید آورده بودند، در نظر ترکان غیر قابل گذر می‌نمود، از این رو حمله ترکان متوقف ماند. برای بوجود آوردن دگرگونی‌های اقتصادی و رهایی از اقتصاد شبانی، برای ترکان چاره‌ای جز این نبود که به ایران حمله برند و راه ابریشم را به تصرف درآورند. در سال ۵۸۸ میلادی اتحاد بین بیزانس و ترکان حاصل شد و ترکان آمادهٔ جنگ با ایران شدند.

نخستین جنگ ایران و ترکان

(پیروزی قطعی ساسانیان و تصرف بلخ و هرات)

نخستین جنگ بین ایران و ترک به جنگی گفته می‌شود که در سال ۵۸۸ میلادی، بین ساسانیان و خاقانات ترک رخ داد.در سال ۵۸۸ میلادی هرمز چهارم به پادشاهی رسید که در همین زمان جنگ ایران با بیزانس در مرزهای غربی جریان داشت.در همین زمان لشکریان ترک و خزر به آران و ارمنستان حمله‌ور شدند.در شرق نیز ساوه شاه فرمانروای ترکان و دایی هرمز چهارم به ایران حمله برد. پیاده نظام سپاه ایران، در برابر لشکر ترکان تاب مقاومت نیاورد که باعث آشفتگی در کشور شد.هرمز چهارم به سرعت بهرام چوبین سردار ایرانی خود  را که از مردم ری بود با دوازده هزار مرد به سوی ترکان فرستاد.سپاه بهرام چوبین از راه رسید و بین سپاه او و ترکان جنگ در گرفت که در طی جنگ فرمانروای ترکان کشته شد و در پایان هم این جنگ با پیروزی ایران پایان پذیرفت.بهرام پس از پایان جنگ یکماه در هرات ماند و غنائم بدست آمده را میان شاهنشاه و سپاه خویش بخش کرد.در شاهنامه شرح این جنگ به تفصیل آمده‌است.

دومین جنگ ایران و ترکان

(پیروزی قطعی ساسانیان)

دوّمین جنگ ایران و ترکان در پی شورش مردم تخارستان و هیتالیان در سال ۶۱۹ میلادی در زمان خسرو پرویز و اتّحاد و حمایت بعدی ترکان با شورشیان درگرفت. سپهسالار ایران سمبات به نواحی ساحل راست تخارستان دو دفعه حمله کرد و هر چند در چندین محاربه پیروز گردید و غنایم فراوانی به دست آورد اما ظاهراً این نواحی دیگر از حکومت ساسانیان اطاعت نمی‌کردند. دربارهٔ نتایج این جنگ دو روایت متفاوت وجود دارد.

سبئوس تاریخدان ارمنی قرن هفتم چنین نوشته‌است،

مردم تخارستان از نظر فرهنگی و اقتصادی با سغد و هند پیوستگی داشتند ولی ناگزیر تبعیت ایران را تحمل می‌کردند. کوشانیان و هیتالیان نیز از زمان انوشیروان استقلال خود را از دست داده‌بودند. از این رو به محض اینکه اختلاف و جنگ بین ایران و روم در گرفت در سرحدات شرق آتش عصیان شعله‌ور گشت و سپاه شورشیان علیه ایران دست به حمله زد.

خسرو پرویز مرزبان خویش سمبات بگراتونی از اهالی ارمنستان را فرا خواند و وی را مأمور کرد تا آتش فتنه و آشوب را در مرزهای شرقی ایران فرو نشاند. زمانی که سپهسالار ایران سمبات بگراتونی به هیتالیان حمله برد، تنها دو هزار نیرو در اختیار داشت اما با یک حملهٔ ناگهانی توانست شورش پادگان ابرشهر را که در خراسان و نزدیک نیشابور قرار داشت، درهم بشکند. سبئوس نوشته‌است

شورشیان چون یارای مقاومت در برابر سپاه او را نداشتند، دست یاری به سوی تون جبغو خان خان بزرگ خاقانات غربی ترک دراز کردند. تون جبغو خان به مدد آنان آمد و پادگان ایرانی مجبور به عقب‌نشینی شد. ترکان سپاه ایران را غافلگیر کردند اما سمبات توانست بگریزد و متعاقب آن ترکان به درون ایران حمله بردند و ری و اصفهان را غارت کردند اما چندی نگذشت که به دستور تون جبغو خان برگشتند.

مطالبی که سبئوس دربارهٔ علت عقب نشینی ترکان آورده‌است قانع کننده نمی‌رسد. مارکوارت نوشته‌است همین که ترکان برگشتند سمبات بار دیگر با سپاه خویش تا بلخ پیش تاخت، با وجود این نتوانست مواضع خود را در طخارستان محکم کند. ناگزیر به مرغاب بازگشت و به مرزبانی مرزهای شرقی ایرانی ساسانی پرداخت.بدین ترتیب تمام تخارستان از سلطهٔ ساسانیان خارج شد. آنچه در کتاب‌ها آورده‌اند که تون جبغو خان، فارس را اشغال کرد به همین معنی می‌باشد. سپس تون جبغو خان، جنوب افغانستان را گرفت و به همین ترتیب تمام شمال و غرب پاکستان امروزی به تصرف ترک‌ها درآمد یا دست کم به ترک‌ها مطیع گردید. روایت سبئوس از آن لحاظ فوق‌العاده مهم می‌باشد که در آن اتحاد و قد علم کردن ترک‌ها را همراه هیتالیان مقیم شمال افغانستان علیه ایران ساسانی به وضاحت نشان داده شده‌است. مارکوارت پژوهش مفصلی از روی روایت سبئوس انجام داده‌است.گرفتاری‌های خسرو پرویز شاه ساسانی و پیکارهای او در غرب با روم شرقی سبب شده‌بود که وی نتواند چنان که باید به اقدام‌های لازم در امور مرزهای شرقی دست زند. بدین روال میان سال‌های ۶۲۰ تا ۶۳۰ میلادی، مرزهای شرقی ایران بی‌دفاع ماند.

از طرفی دیگر عبدالحسین زرینکوب حکایت دیگری دربارهٔ این جنگ دارد او در کتاب تاریخ مردم ایران آورده‌است، پس از پیروزی‌های پی‌درپی و فتح مصر در سال ۶۱۷ میلادی حتی ولایات شرقی فلات ایران نیز که غالباً در هنگام درگیری با روم، دشواری‌هایی برای دولت‌ها پیش می‌آوردند، اشکال عمده‌ای نتوانستند ایجاد کنند. سمبات باگراتونی سردار ارمنی ایران در این ایام یک سرکردهٔ هفتالی را که ظاهراً به تحریک خاقان ترک درین نواحی تاخت‌وتاز کرده بود به شدت مقهور نمود و حتی قسمتی از شمال غربی هند درین ایام مثل اوایل عهد ساسانی ناچار شد باز انقیاد ایران را گردن نهد.

سومین جنگ ایران و ترکان

( بی نتیجه ماندن نبرد به خاطر شکست ترکان در تفلیس وبستن قرارداد صلح میان طرفین)

سومین جنگ ایران و ترکان به حملهٔ خاقانات غربی ترک در سال ۶۲۶ میلادی، به ایران در زمان خسرو پرویز گفته می‌شود.ترکان در زمان ساسانیان و به سال ۶۰۰ میلادی به دو خاقانات شرقی و غربی بخش شدند. خاقانات شرقی ترک با امپراتوری چین سر جنگ داشتند و خاقانات غربی ترک راه پیکار با ایران را در پیش گرفتند. اندکی بعد رقابت و دشمنی میان دو خاقانات شرقی و غربی پدید آمد.امپراتوری چین که خاقانات شرقی را دشمنی خطرناک می‌شمرد، راه اتحاد با خاقانات غربی ترک را در پیش گرفت. بدین ترتیب اتحاد سه گانهٔ بزرگی، شامل امپراتوری چین، خاقانات غربی ترک و امپراتوری بیزانس بر ضد ایران پدید آمد. چندی بعد خزران ساکن کرانه‌های ولگا و شمال دریای خزر نیز به سه دولت نامبرده پیوستند و اتحادی چهارگانه بر ضد شاهنشاهی ساسانی ترتیب دادند.دولت ساسانی نیز کوشید تا با اتحادی دیگر به مقابله دشمنان برخیزد. نخست با خاقانات شرقی ترک اتحاد کرد سپس به منظور جلوگیری از پیوستن اردوی ترکان و خزران به لشکریان بیزانس کوشید، متحدی در قفقاز جستجو کند. این متحد، آوارها بودند که در شمال قفقاز می‌زیستند. بدین روال دو اتحاد بزرگ جهانی در زمان خسرو پرویز آخرین پادشاه مقتدر ساسانی، برضد یکدیگر تشکیل شد:

 • اتحاد چهارگانهٔ امپراتوری چین، خاقانات غربی ترک، خزران و بیزانس.
 • اتحاد سه‌گانهٔ ایران، آوارها و خاقانات شرقی ترک .

در سال ۶۲۶ میلادی خاقانات غربی ترک، جهت حمایت از بیزانس بطرف ایران حمله بردند. در این زمان جنگ شدیدی در جبهه‌های غرب ایران، بین خسرو پرویز و هراکلیوس در جریان بود.ترکان این بار توانستند با فرماندهی خان بزرگ تون جبغو خان، ضمن حملات مداوم و پی در پی خویش خطوط دفاعی دربند را شکسته و به سوی جلگه‌های قفقاز سرازیر شوند.استحکامات دربند دیوار سنگی بسیار بلندی بود که در زمان خسرو انوشیروان ساخته شد. طول آن چهل کیلومتر و از کوهستان تا کرانهٔ دریای خزر امتداد داشت و خط دفاعی بسیار مستحکمی در برابر سواران مهاجم به شمار میامد.این دیوار که از تخته سنگ‌های بسیار بزرگ ساخته شده بود، هیجده تا بیست متر ارتفاع داشت. ۳۰ برج برفراز این دیوار قرار گرفته بود. دیوار سه دروازهٔ آهنی داشت که یک دروازهٔ آن به دریا گشوده می‌شد.بعد از سقوط دژ دربند که گذرناپذیر می‌نمود، ترکان توانستند آران (آلبانی قفقاز) را تصرف کنند. در پی آران نوبت به گرجستان یا سرزمین ایبری رسید. ترکان و خزران شهر تفلیس (پایتخت گرجستان) را که از مراکز عمدهٔ بازرگانی به شمار می‌رفت، محاصره کردند. دیری نپائید که سپاه هراکلیوس امپراتور روم شرقی هم به اردوی ترکان و خزران پیوست. در پای دیوار تفلیس دیدار سران سه سپاه با شکوه فراوان برگزار شد. در این حمله پادگان ایرانی شهر تفلیس، با دلاوری در برابر مهاجمان ایستادگی کرد. هراکلیوس با چهل هزار تن از سپاهیان روم، پای دیوار شهر تفلیس باقی‌ماند ولی تون جبغو خان به علت طولانی شدن مدت محاصره، فرزند خود بوری شاد را به فرماندهی ترکان گمارده و خود بازگشت. این محاصره دو ماه بطول انجامید. سرانجام مهاجمان ناگزیر تفلیس را رها کردند.

——————————————————————————————————————————

منابع:

 • زرینکوب، عبدالحسین. تاریخ مردم ایران پیش از اسلام. انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۴
 • رضا، عنایت الله. ایران و ترکان در روزگار ساسانیان. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۵

درباره ی کاوه آهنگر

۱۰۱ دیدگاه

 1. به خوانندگان توصیه می کنم اگر می خواهند حقیقت را دریابند از منابع انگلیسی و سایر زبانها استفاده کنند فارسها جز دروغگویی و جعل تاریخ چیز دیگری نمی دانند

  زنده باد ابن سینا و ابو ریحان بیرونی دو دانشمند بزرگ ترک

  • درود خدمت شما و سپاس از توصیه ای که کردید..اما باید به شما بگم که خوانندگان ما میدانند که چه منابعی معتبر است و چه منابعی دخل و تصرف در تاریخ ایران است..در ضمن در شگفتم که ابن سینا و ابوریحان بیرونی چگونه بعد از مرگشان ملیت خود را عوض کردند و ترک شدند؟؟؟؟؟

  • ترک ها انقدر بدون مشاهیر موندن که پارس هایی مثل بو سینا و بیرونی رو ترک دونستن- اگه این مملکت انقد ترک نداش وضعش خیلی بهتر بود بخدا که عربا به ترکا شرف دارن –

   • هنوز خیلی بچه ای که بخوای نظر بدی. توصیه میکنم یه سری به این لینک بزنی

   • این دیدگاه به دلیل لغات زشت حذف گردید..
    درود خدمت شما..قبلا جواب شما و امثال شما رو دادم.با سپاس

   • متاسفم برات

     

    حق شما فارسی زبانها است که شمارو مث شتربشمارن(نفر) حقتونه به همه اجدادتون توهین کنن

     

    اگه ترکا از عربا بدترن چرا دومین نقشه بزرگ ایران به سلجوقیان تعلق داره؟

    چرا خود هخامنشیان سه قلعه در آتروپاتکان داشتن

    چرا نام یکی از بزرگترین سرداران کوروش آذربایجان بود که آذربایجان رو ساخت؟

     

    متاسفم

    یاشاسین پارسیا یاشاسین آذربایجان

     

    من خودم آذری هستم و اهل سلماس

    یاشاسین آذری یاشاسین پارسی

    ولی باید جواب توهینو میدادم

  • از ترک ها خوشم نمیآید

   اما چاره ایی جز بودن با آنها نداریم اگر خیلی احساس فشار میکنند و بنظرشان همه ما دروغ گوییم بروند ترکیه که اکثریت ترک اند این خاک از دیر باز خانه ما بوده نه ترک های متجاوز

  • مهرزاد ایرانی

   چیزی که مثل خورشید آشکاره اینه که ترکا بعد از حمله عربای مسلمون که کشور نه در و پیکر داشت و نه صاحب وارد ایران شدند. از زمانی هم که اومدن جز قتل و غارت کاری نکردن. ترک زبونایی که توی ایران هستن اگه خودشونو ایرانی میدونن که هیچ ولی اگه غیر ایرانی هستن لااقل یه خورده شرف و وجدان داشته باشن تاریخو بخونن ببینن نتیجه ورود ایت قبایل بیابانگرد ترک به ایران چی بوده. بیچاره مردم ایران که بعد از حمله وحشیانه اعراب و آدم کردن اونا داشتن خودشونو از یوغ اونا آزاد میکردن که قبایل وحشی ترک و در پی اونا مغولها اومدن و باز هم مشغول آدم کردن و متمدن کردن اونا شدن. جامعه جهانی به ایران و تمدن ایرانی خیلی مدیونه که چنتا قوم وحشی رو با دادن خونهای بسیار و تاوان سنگین متمدن کرد.

  • ترکان جز هزار  سال بدبختی برای غرب اسیا چیزی نداشتن اما انقدر بی هویتن که ایرانیان همچنان فارسی زبانن زنده باد ایران

 2. یک ایرانی از کرمانشاه

  ایمیلم همون اولی بودکه با پیام قبلم فرستادم

 3. درود دوست عزیز..سپاس از دیدگاهتون..برعکس شما عقیده من بر این است با تایید نظرات اینگونه افراد و پاسخ هایی مانند پاسخ شما این افراد هم آگاه می شوند و می فهمند که حقیقت یا دروغ کدام است.

 4. به شما یاد اوری می کنم اگر همین ترکان نبودند شما الان وبلاگتان را به زبان عربی می نوشتین مگر همین ترکان نبودند که بعد از خارج کردن ایران ازدست عربها زبان فارسی را زبان رسمی ایران کردند بعد از همان زبانی که خودشان رشد دادند برای تهمت به انها استفاده می کنین ضمنا دیدگاه حقیقت را تایید می کنم

  • درود خدمت شما..کی گفته ترک ها عرب ها رو از ایران بیرون کردند؟؟زبان فارسی مدیون بزرگان زیادی هست..فردوسی بزرگترین قدم رو برداشت و سلسله های با دودمان کهن و ایرانی همچون سامانیان در ترویج زبان فارسی گام برداشتند..پس زبان پارسی کوچکترین نیازی به ترک ها نداشت و ندارد و هیچگونه مدیونی نسبت به ترک ها ندارد..چون خود ایرانیان این زبان را حفظ کردند.
   ازجمله کسان دیگری که خدمات بسیاری به ایران کرد یکی از وزیران ایران دوست به نام ” ابوالعباس اسفراینی ” بود که با پیروی از روش صفاریان و سامانیان می کوشید تا بار دیگر زبان و ادبیات فارسی را رونق دهد و ایرانیان را از نفوذ لغوی اعراب ، خلاصی بخشد . اسفراینی در مدت ۱۷ سال وزارت خود ، دستور داد کلیه نامه ها و دفاتر ایوان را به زبان پارسی نویسند و از نوشتن زبان عربی خود داری کنند . این وزیر خردمند ، شاعر عالیقدر ایرانی ، فردوسی را یه تالیف شاهنامه برانگیخت و او را به یاری سلطان محمود امیدوار کرد .
   این گونه افراد زیاد بودند.

  • مهرزاد ایرانی

   ترکا اعرابو از ایران بیرون کردن؟؟؟؟!!!!!. مدتها بود حرفی از این مسخره تر نه شنیده و نه خونده بودم. آخه آدم حسابی اگه این ترکای غزنوی و سلجوقی گذاشته بودن که ایرانیان دیلمی داشتن ریشه خلافتو خشک میکردن. همین ترکای سلجوقی بودن که دوباره خلافت پوسیده عربی رو هم نیرو دادن هم مشروعیت. البته از یه نگاه حرف شما درسته چون مغولها خلافت عربی رو برداشتن و از اونجا که بنا به همه اسناد و مدارک تاریخی ترکان و مغولان از یه ریشه و نژاد هستن پس میشه گفت سخن شما درسته. البته مطمئناً منظور شما این نبوده.از اینا گذشته زبان فارسی چیزی نیست که یه دولت ترک ایجاد کرده باشه یا به قول شما رسمی کرده باشه. رسمیت این زبون به خاطر مردمان ایرانی در هزاره های قبل از اونه. و این که اون بابای ترک دلش به حال زبان فارسی نسوخته بلکه مجبور بوده زبان اکثریتو بپذیره. یه خورده وجدان داشته باشین

   • آخه اگه ترکا نبون الان خلافت عباسی پایدار بود و شماهم شیعه نبودین(اگه هستین)  غزنویان و سلجوقیان بودن که سوادو تو ایران بعد اسلام رواج دادن(مدارس نظامیه) 

    آره شما راس میگی مگه ایران باستان و مردمانش میان اعراب خاطری دوستانه داشت که زبان(لحجه) فارسیو در بیارن شما از اونا پیروی کردین و ارزش زبان پارسی باستان را کم کردین

    ما نمی‌خواهیم از ایران جدا بشیم و نیاز به خواندن و آموختن زبان ترکی تو مدارس نداریم چون به حد کافی تو زبان مادری‌مون واردیم

    ما فقط می‌خواهیم عقاید و فرهنگ های عربی که در زمان حمله‌شان به ایرانیان تحمیل شده رها بشیم وگرنه زبان اصیل پارسی زبان همه ایرانیاس 

    آیا شما میدونستی زبان ترکی تنها زبان به‌جا مانده(نابود نشده) از پارسی اصیل(پهلوی) بوده

    آیا میدونستی با آزمایش های ژنتیکی رو استخوانهای قبایل ترک تایید شده که ترکها هم آریایی بودند که بعد از آنها به ایران کوچ کردند.

 5. کی گفته ترک ها زبان فارسی را رسمی کردند . زبان فارسی را صفاریان و سامانیان رسمی کردند . علت اینکه ترک ها از زبان فارسی استفاده می کردند چون زبان خودشان چیزی نداشت . ضمنا همین ایرانی ها همچون صفاریان ال زیار ال بویه سامانیان بودند که اعراب تازی را از ایران راندند . ترک ها همچون چنگیز مغول و امیر تیمور لنگ و… جز نابودی ایران کاری نکردند اخرین شان سلسله نحس قاجار بود که که ما زمان انها دو سوم خاک کشوذمان را از دست دادیم علت بدبختی ما هم انها هستند.

  • تاریخ دان های خودتان می گویند ترکان سلجوقی زبان فارسی را زبان رسمی کشور کردند حتی به شاعران ترک هم دستور دادن اشعارشان را به زبان فارسی بسرایند چون قلبشان مانند شاعرتان فردوسی پر از کینه و نفرت نبود- در مورد ان حکومت های محلی را هم که اسمشان را ذکر کردین زبان رسمی اشان بنا به منابع معتبر فارسی عربی بود-زبان ترکی زبانی غلی و زیان ارتش و بعضی وقت ها دربار هم بود همین زبان فارسی پر از لغات ترکی است-بنا بر منابع معتبر فارسی حکومت های محلی مذکور یا با اعراب جنگ نداشتند و یا شکست خورده اند مثل صفاریان و با اجازه خلیفه دولت خود را تشکیل می دادند به خاطر همین زبان رسمی اشان عربی بود -چنگیز و تیمور فقط گناهکاران را مجازات می کردند برای مثال شیراز را نه تنها تخریب نکردند بلکه حکومتشان را به خودشان بخشیدند شروع کننده جنگ هم خوارزمشاهیان بودند (ضمنا همانطور که خودتان اقرار می کنین چنگیز و تیمور ترک بودند پس جای دیگه نگید مغول بودند یا مغول متفاوت با ترک است)-اگر تحولات دنیای ان زمان را در نظر بگیرید می فهمید علت اینکه ایران در زمان قاجار کلا به استعمار ترک یا روس در نیامدعلتش این بود که یک ترک در راسش بود برای نمونه همین هندوستان با ان ثروت و قدرت و جمعیتش یکسره به استعمارانگلستان در امد -ترکان همیشه محافظ شما و ایران بوده اند از دست عربها نجاتتان دادند و بیش از هزار سال شما را از گزند عربها روسها و حتی ترکان عثمانی محفوظ داشته اند

   • درود خدمت شما..اگه نگاهی به دودمان های بعد از اسلام بکنید متوجه میشید اول صفاریان بودند که رو کار آمدند و در زمان یعقوب لیث زبان فارسی برای اولین بار پس از حمله  اعراب زبان رسمی شد وتا حدی از نابودی زبان فارسی و ریشۀ ان جلوگیری شد به همین دلیل هم گویش فارسی در شرق ایران پاک تر و زنده تر مانده است.بعد از صفاریان سامانیان روی کار آمدن که سامانیان ایجادگر دومین نو ایرانگرایی تاریخ تمدن ایران بودند و در شکل‌گیری فرهنگ، تمدن و دانش در ایران پس از اسلام نقش بسزایی دارند.در دوره سامانیان، زبان فارسی از پیشرفت و شکوفایی زیادی برخوردار شد. با آن که سامانیان در کارهای اداری زبان عربی را به کار می‌بردند و آن را شعار وحدت خلافت می‌شمردند، امکان آن را فراهم آوردند تا شاعران فارسی دری همچون رودکی و دقیقی  از نخستین کسانی باشند که با گونه‌ای از زبان ملی خود که از تکمیل و آمیختن لهجه‌های محلی گوناگون فراهم آمده بود مطلب بنویسند. این زبان در دربار سامانیان پذیرفته شد و سرانجام به عنوان زبان فارسی نوین گسترش پیدا کرد که با اندکی تغییرات آوایی تا زمان حاضر بر جای مانده است.سلجوقیان ۴۰ سال بعد از سامانیان روی کار آمدن و درسته که زبان فارسی را رسمی اعلام کردند ولی به خاطر این بود که زبان فارسی بین مردم در زمان صفاریان و سامانیان رایج شد و سلجوقیان با تغییر زبان مردم را با خود مخالف می ساخت..در ضمن فردوسی بزرگترین شاعره ایرانی هست و  درود بر او که از اعراب کینه نداشت و بخاطر هویت ایرانی اش و زنده نگه داشتن زبان فارسی دست به کار شد..نظر ترک ها برای ایرانیان مهم نیست که درباره فردوسی چی فکر می کنند ولی ایرانیان او را یکی از بزرگان ایرانی میداند که نه با شمشیر و قتل و خون چیزی را آشکار سازد بلکه با فکرو روحش شعر هایش را سرایید و بخش بزرگی از زبان فارسی مدیون همین یک نفر است..به شما هم حق میدم که از روی حرص درباره فردوسی اینگونه بگویید..زیاد مهم نیست.چنگیز و تیمور هم که از بی رحم ترین افراد نظامی دنیا بودند که باعث فقر فرهنگی و عقب موندگی اجتماعی مردم شدند. در ضمن قاجار ها یکی از طایفه های ترک اغوز شمال شرق ایران بودند که بدترین سلسله ایی که ایران به خود دید همانا همین قاجاریان بی کفایت بودند که اگر حکومت آهنا چند سال دیگر ادامه پیدا میکرد کل ایران تجزیه می شد..پس از این هم نتیجه میگیریم ترک ها باز هم در اینجا به ایران بزرگترین ضربه رو زدند..اگه کمی دقیق نگاه کنیم همه چیز واضحه در مورد ضربه زدن ترک ها نه کمک ترک ها…

    • با درود بی کران

     فرمودین رودکی شاعر پارسی ،بعضی منابع ایشان را ترک مینویسند شنیدم که حافظ هم در اثار خودش ایشان را ترک و ترکستانی نوشته حرف نزنین اقایان اون زبان ۵ سانتی را خدا به همه داده خسته شدم از بس که دروغ خواندم ودروغ شنیدم من هم دوست دارم ایشان را ایرانی و فارس بدانیم ولی اینطور نیست ایرانی که نیست خواهشا اگر منابع و اسناد معتبر مبنی بر فارس بودن ایشان(غیر از اشعار فارسی اش )دارین به من معرفی کنین ممنون می شوم

      • صدرالدین عینی و سمینوف. استاد رودکی (به فارسی و لاتین)، استالین آباد ۱۹۴۰
      • رودکی (به زبان روسی) با مقدمهٔ ای. س. براگینسکی، ترجمهٔ درژاوین، استالین آباد ۱۹۵۵.
      • م. زند. صاحب قران شاعری استاد رودکی، (به فارسی و خط سیریل) -استالین آباد ۱۹۵۷.
      • اشعار همعصران رودکی، به فارسی تاجیکی، زیر نظر عبدالغنی میرزایف، استالین آباد۱۹۵۸.
      • عبدالغنی میرزایف. نمونهٔ فولکلور در رودکی،(به فارسی تاجیکی) -استالین آباد ۱۹۵۸.
      • میرزایف. رودکی و انکشاف غزل در عصرهای ۱۰-۱۵ (به فارسی تاجیکی)، استالین آباد ۱۹۵۷.
      • احمداداره چی گیلانی. شاعران هم عصر رودکی، تهران نشر موقوفات افشار، سال۱۳۷۰.
      • محمدصادق همایون فرد. کتاب‌شناسی رودکی، مرکز اسناد علمی، تهران ۱۳۶۵.
      • حمید زرین کوب. عناصر بدیعی در شعر رودکی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، بهار ۱۳۵۵ – شماره ۴۵
      • مجتبی مینوی. برزویه حکیم و رودکی شاعر و نشو و نمای زبان فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، زمستان ۱۳۵۰ – شماره ۲۸
      • مجتبی مینوی. داستان کلیله و دمنه رودکی، فرهنگ ایران زمین، ۱۳۳۶ – شماره ۵
      • عارف نوشاهی. اشعار نویافته رودکی سمرقندی بر اساس دو متن کهن فارسی، کتاب ماه ادبیات، اسفند ۱۳۸۹ – شماره ۱۶۱
      • مجید منصوری. دربارهٔ برخی ابیات منتسب به رودکی سمرقندی، بوستان ادب، پاییز ۱۳۹۰ – شماره ۹
      • علی اصغر قهرمانی مقبل. تصحیح شش بیت از رودکی سمرقندی بر اساس نسخه‌های خطی معیارالاشعار، معارف، فروردین و تیر ۱۳۸۸ – شماره ۶۷
      • مریم صادقی و سعید بزرگ بیگدلی. پیوند زبان و اندیشه در شعر رودکی، پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه اصفهان)، تابستان ۱۳۸۸ – شماره ۲
      • محمدصادق بصیری. جادوی اندیشه و زبان ادبی رودکی، پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه اصفهان)، تابستان ۱۳۸۸ – شماره ۲
      • حسین آقاحسینی و اسراءالسادات احمدی. بررسی موسیقی شعر رودکی، پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه اصفهان)، تابستان ۱۳۸۸ – شماره ۲
      • محمد دبیر سیاقی. رودکی… آن تیره چشم شاعر روشن بین، نگین، مرداد ۱۳۵۲ – شماره ۹۹
      • داوود اسپرهم. موسیقی و خوانش اشعار رودکی، زبان و ادب، بهار ۱۳۸۸ – شماره ۳۹
      • امیر دانش زاده. رودکی و فراروان شناسی، حافظ، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۸ – شماره ۵۹
      • ترحم امیری امرایی. جایگاه غزل در آثار رودکی، کیهان فرهنگی، بهمن و اسفند ۱۳۸۸ – شماره ۲۸۰ و ۲۸۱
      • احمد ابو محبوب. رودکی احیاگر فرهنگ و زبان فارسی، کتاب ماه ادبیات، شهریور ۱۳۸۷ – شماره ۱۳۱
      • کامل احمدنژاد. نابینایی رودکی و عنصر رنگ در شعر او، کتاب ماه ادبیات، شهریور ۱۳۸۷ – شماره ۱۳۱
      • محمدتقی سبک دل. آرایه‌های ادبی و صور خیال در شعر رودکی، کتاب ماه ادبیات، شهریور ۱۳۸۷ – شماره ۱۳۱
      • مسعود فرزاد. عروض رودکی، خرد و کوشش، آبان ۱۳۴۹ – شماره ۷
      • هاشم محمدی. رودکی «آخرین گوسان تاریخ»، فردوسی، آبان و آذر ۱۳۸۶ – شماره ۵۸ و ۵۹
      • سعید نفیسی. چند نکته تازه درباره رودکی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال ششم، فروردین ۱۳۳۸ – شماره ۳ و ۴
      • جلال الدین همایی. رودکی و اختراع رباعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال ششم، فروردین ۱۳۳۸ – شماره ۳ و ۴
      • هوشنگ محمدی افشار. رودکی، حماسه، اسطوره و آیین‌های ایرانی، مطالعات ایرانی، پاییز ۱۳۸۷ – شماره
     • pas man raftam tarikh turka ro bekhonam

    • پادشاهان ترک از جمله چنگیز و تیمور انگونه نبود که شما می گویید در بین کشورهای دنیا فقط ایران است که از چنگیز و تیمور متنفز است کشور های غربی دیدگاه بسیار مثبتی نسبت به چنگیز دارند و او را یک نابغه ،عادل و دوسدار ادیان و فرهنگ می دانند و کسی که به زنها ازادی و اختیار می داد چینی ها او را یک پادشاه بزرگ چینی و کره ای ها او را یک قهرمان ملی و زاپنی ها او را یک قهرمان افسانه ای زاپنی می دانند هندها هم نظر بسیار مساعدی در باره مغول ها دارند و همواره در تاریخشان از خدمات مغول ها تشکر می کنند روسیه هم اخیرا فیلم چنگیز را باهزینه سنگین ساخته و پخش می کند یعنی همه انها اشتباه می کنند و فقط شما درست می گویید هر چند که می دانم اگر چنگیز یک اریایی بود الان شخص شما او را می پرستیدید شما فارسها با همه ملت ها مشکل دارید توصیه می کنم دست از این تنگ نظری بردارید تعصب هم حدی دارد

     • درود خدمت شما.ما هم این عقیده رو داریم که تیمور و چنگیز انسان های بزرگ و نابغه ایی بودن اما اگر ما ایرانی ها کوروش رو میپرستیم بخاطر اینه که پادشاهی عادل بود..حقوق بشر رو تدوین کرد و ما به اینگونه کارهاش مینازیم نه غارتگری تیمور و چنگیز..هرچند که اسطوره باشند

     • چونکه ایرانی ها مورد تازش چنگیز و تیمور قرار گرفتند نه غربی ها. سرزمین ما بود که سالها زیر ستم این دد منشان بود نه غربی ها. ما این دو گجستک رو میشناسیم نه غربی ها، غربی ها بسیار شکر میخورند: )

   • خدایی شاه سلطان حسین آخرین پادشاه صفوی که بدون مقاومت گذاشت محمود افغان بیاد اصفهان رو بگیره ترک نبود؟
    این داستان مسخره حمایت از حکومت کثیف و فاسد قاجار چیه ؟ قاجار جدا از اینکه چه نژادی داشته بدون شک از بدترین حکومتهای تاریخ ایرانه …
    این احمقانست که مسئولیت اتفاقی تو ایران رو گردن قومیت خاصی بندازیم . چه اتفاق خوبی باشه و چه بد…. حالا به فرض محال که اینجوری هم باشه و ترکها کلا در حال دفاع از ایران و زبان فارسی بودن پس الان چتون شده ؟ چرا دارین عکسشو انجام میدین؟

 6. تاریخ جنجال برانگیز است.باید طرفین مناظره در مورد منابع مورد بحث توافق داشته باشند.

 7. با سلام و خسته نباشید

  اقای محمد رضا نمی خواهم باور کنم که سایت شما هم مثل بسیاری از سایت های دیگر هدفش فریب مردم است

  نمی خواستم دوباره به سایتتون بیام ولی قلبم ارام نمی گیره اینکه رودکی را ترک بدانم یا اریایی  من کفتم یه منبعی معرفی کنید که اریایی یا فارس بودن رودکی را ثابت کند نگفتم منابع ویکی پدیا را اینجا گپی پپس  کنید ضمنا نظرات را گزیده ای اینجا چاپ نکنید همه نظرات مرا چاپ کنید سعی نکنید زرنگ بازی در بیارید این اعتبار سایت شما را خدشه دار می کند

  به امید جوابی مناسب

  • درود خدمت شما..رودکی شاعری ایرانی است..اگر به کتاب لباب الأنساب مراجعه کنید می فهمید که رودکی از شاعران تاجیک است که و در تاجیکستان به دنیا امده که بخشی از ایران ان زمان بود.پس میتونیم با توجه به این کتاب میتوانم به سرافرازی بگویم که رودکی شاعری ایرانی است..

 8. سلام برشما محققان. افتخار به گذشته امری پسندیده و تحسین برانگیز است. اما گذشته در گذشته باقی مانده است و ما در <حالا> زندگی میکنیم. اینکه حالا چه داریم مهم است. ما که به اجدادمان در صدها سال قبل می بالیم چیزی از خود داریم که فرزندانمان صدها سال بعد به آن ببالند؟ توصیه من این است که نگاهمان را بیش از این به تاریخ ندوزیم و قدری هم به حال و آینده بنگریم.

  کاش صاحبان اولین منشور حقوق بشر به فرزندان خود رعایت حقوق بشر را یاد میدادند.

  در ضمن مطالب با ارزش تری برای مباحثه  وجود دارد که قابل دسترس تر است.

  با تشکر

 9. بسم الله الرحمن الرحیم و صلّی الله علی خیرِ المخلوقین خاتَمَ النّبیّین حبیبنا و سیدنا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الله علی اعداءِهم و علی مَن خَرَجَ مِن سُنَّتِهِم مِنَ الآن الی یومِ الدّین.

   با سلام و احترام مجدد

  آقای محمد رضا؛ ضمن آرزوی توفیق برای شما و همه کسانی که ملیت ایرانی دارند، تقاضا دارم به چند  سؤال من پاسخ بدهید.

  ۱٫ با توجه به نظرات بازدیدکنندگان و پاسخهای شما علت تنفر فارس ها از ترک ها چیست؟

  ۲٫ آیا شما و امثال شما از اینکه اعراب برای ایرانیان اسلام آوردند ناراحتید و اگر خوشحالید بگویید چرا به آن(اسلام) در مورد اختلاف نزادها عمل نمیکنید؟

  ۳٫ آیا شما مسلمانید و اگر چنین است مذهبتان چیست؟

  ۴٫ آیا شما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تاکنون مطالعه کرده اید و اگر مطالعه کرده اید چرا برخی مطالب و کامنت های موجود در این وب سایت مغایر با اصول ۱۹،۲۰،۱۰۷،۲۹،۳۱،۳۳،۳۴،۳۵و… می باشد. چرا برخی از نظر ها را که به شدت وبا کینه ای عجیب و با الفاظی ناپسند، شخصیت های منفی اساطیر فارسی را به ترکها نسبت میدهند و طوری نوامیس آن ها را هتک حرمت میکنند که انگار نه انگار همین ترکها هزاران شهید در درازای هشت سال دفاع مقدس تقدیم میهنی کردند که ناموس آنها را در خود جای داده بود. ناموس همان کسانی که قرار بود به ناموس و شخصیت و هویت این شهدا در این سایت توهین کنند. چرا اجازه انتشار چنین نظرهای موهنی را میدهید؟ واگر مدعی آزادی بیان هستید چرا مانند کسانی که در پاسخ به نظرآنها مفصلا مطالبی نوشتید،برای توهین کنندگان پاسخی نداده اید. این سکوت شما نشانه ی قبول نظر آن ها نیست؟ آیا شما با این سکوت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نقض نکردید؟

   در پایان از همه ی کسانی که چون شما این راه را انتخاب کرده اند باید بگویم شما چون الآن دستاویزی برای جلوه گری و افتخار کردن ازخودتان ندارید و در جامعه تنها شده اید کورکورانه چنگ به گذشته میزنید. بی آنکه ذره ای از خوی گذشتگانتان به ارث برده باشید. باید بگویم که بزرگ ترین شخصیتی که در راه شما گام برمیداشت خودش را کشت مراقب خودتان باشید و لااقل حرمت خون شهیدان ترک را حفظ کنید.

  • درود خدمت شما..

   برای سوال اولتون باید بگم که فارسها با نژاد ترک ها هیچ مشکلی ندارهو سالهاست که همین ترک ها بزرگان زیادی برای حفظ ایران و هویت ایرانی داده اما عده ایی از همین ترک ها به نام پان ترک ها دارن تاریخ ایران و تحریف میکنند و همه چیو به خودشون وصل میکنن..این یه نوع دزدیه که باعث میشه عکس العمل نشان بدیم..چون منابع تاریخی وجود داره و حرف اونها صحتی نداره.پس مشکل ما با آن عده از دوستان ترک هست نه همه..

   برای سوال دوم باید بگم دین اسلام کاملترین دین هاست که بزرگترین ارزشی که از حمله اعراب نصیب ایرانی ها شد این بود ولی خسارات جبران ناپذیری هم داشت مانند آتش سوزی کتابخانه ها که باعث عقب ماندگی فرهنگ ایرانی شد..همچنین اختلاف نژادها فقط مربوط به فارس و ترک نیست همه جای دنیا این مشکلات وجود داره و این کاری نیست که منه نویسنده و یا شمای بازدید کننده بتونیم حلش کنیم چون فقط یک نفر با نام اسلام میتونه همه نژادها رو با هم متحد کنه و اونم امام زمانه که حکومت عدل اللهی رو برپا میکنه.

   برای سوال سوم باید بگم همونطور که پایین سایت هم نوشتم مطالب براساس قوانینه پس چیزی نمیتونه خارج از این باشه..در ضمن من درباره نظر هایی که تو سایت داده میشه تحقیق میکنم و اگه جایی توهین باشه اون قسمت حذف میشه یا کلا گذاشته نمیشه..من جواب کسانیو میدم که حرف ناحق میزنند و قصد دارن از تاریخ سوئاستفاده کنند..

   و در پایان هم من به شما میگم تاریخ ایران سراسر شکوهه..اگر چشمانتونو باز کنید تو همین سایت از شکوه ایران با عظمت مطلع میشید..همچنین کسی به یک شهید توهین نمیکنه حرفای شما هم پایه و اساسی نداره وفقط از سر لجبازی این حرفارو میزنید..

   با سپاس

 10. با سلام مجدد

  جناب محمدرضا بسیار از جواب های شما بهره مند شدم و خیلی ازتون ممنونم. لازم میدونم که چند نکته رو حضورتون عرض کنم:

  نخست این که من افتخار این رو دارم که بگم اسم فامیلی بنده ، اسم یکی از سلسله های باشکوه ایران باستانه. لذا باید بدونید، اطلاعات بنده در مورد شکوه ایران باستان اگر از اطلاعات شما بیشتر نباشد کمتر نیست. وتاریخ گوهر بار ایران عزیز جای هیچ شک و شبهه و امکان تحریف و سرقتی رو نداره. این از این برای رفع سوء ظن های احتمالی.

  دوم اینکه مسئله وجود مشکل بین ترک و فارس انکار ناپذیره. از اونجاییکه فارس ها همیشه خود را برتر از دیگر اقوام ایرانی چه ترک چه لر چه عرب و و و میدانند و مدت های مدیدی است که آنهارا به سخره و تحقیر میگیرند. واین که فرمودید فارس ها فلان و بهمانند و با فلانی ها مشکلی ندارند اما با بهمانی ها مشکل دارند کلامی نادرست است. از اونجاییکه اشاره کردم. و نیز اشاره میکنم به تغییر نام های برخی شهر ها از ترکی به فارسی. پس این نشان دهنده وجود مشکل با همه ترکهاست. فلذا خواهش میکنم نگویید فارس ها با ترک ها مشکل ندارند، بلکه بگویید برخی فارس ها با ترک ها مشکل ندارند.

  سوم اینکه بنده پاسخ محافظه کارانه شما به سؤال دوم حقیر را، کاملا منطقی میدونم و بنده شخصا به اصل حمله خلفا به ایران ایراد وارد میکنم. اما اینکه فرمودید اختلاف نزاد ها چنان است و چنین، و باید چنان شود تا حل شود قدری اشکال دارد. آیا چون در همه جای دنیا اختلاف بر سر نزاد ها وجود دارد باید ترکها و فارسها هم اختلاف داشته باشند؟ فکر میکنم نویسنده و بازدید کننده میتونن از نوشتن مطالبی که به این اختلاف دامن میزنن خودداری کنند. چون وضعیت حساس است. این که ما همینطور دست در دست بگذاریم و کاری نکنیم و منتظر ظهور حضرت باشیم، نه مورد رضایت الله است ونه حجت او، واز نظر عقلی هم غیر منطقی به نظر میرسد.

  چهارم اینکه در جواب بند سومی که مرقوم فرمودید فقط توجه شمارا اول به کامنت "یک ایرانی از کرمانشاه" و جواب شما به ایشان در همین صفحه و بعد به سوال شماره ۴ خودم در کامنت قبلیم جلب میکنم. که جای بحث باقی نمی گذارد و خلاف اونچه که فرمودید ثابت میشه.

  پنجم اینکه، همون طور که اول عرایضم نوشتم کتمان شکوه تاریخ ایران ممکن نیست و من ایرانی به آن میبالم. یا شما در دریافت مطالب من ناتوانید یا من توانایی انتقال منظورم از توهین به شهید به شما رو ندارم. منظور من این بود که آقا یا خانم ایرانی از کرمانشاه در کامنت خود به همه ترک ها حمله کرده است آن هم به طور واضح. شهیدان نیز شامل میشوند واین یعنی توهین به شهیدان. و شما گفتید که در مورد همه ی نظر ها تحقیق میکنید و جواب کسانی رو میدین که حرف ناحق میزنن. اما احتمالا موردی در آن ندیدید یا دیدید و نخواستید حذف کنید. به هر حال شما هم خواسته یا ناخواسته به شهیدان توهین کردید. عرض بنده این است که هر وقت خواستید به ترک ها توهین کنید یادی از شهدای ترک هم بکنید.

  صحبت از بی اساسی عرایض بنده شد که پاسخ دادم. اما باید به عرض برسانم در مباحث علمی- تاریخی آن سخنی بی اساس است که ذکر منبع نکند. ومن در چند مطلبی که در سایت شما دیدم منبعی نیافتم. مثل همین مطلب در این صفحه. متذکر میشوم که منظور از منبع به عنوان مثال نام کتاب، نام نویسنده، تاریخ چاپ، نام چاپخانه و از همه مهمتر، صفحه می باشد. پس لطف کنید اینقدر کباده ی ذکر منبع را نکشید.

  واگر روزی خواستید مطالب سایتتان را با منبع بنویسید، به دیگر سایت های اینترنتی اعتماد نداشته باشید.

  ونیز شخصی که عرض شد خودکشی کرده است، هیتلر است.

  با تشکر.

  • درود خدمت شما..البته که فارس ها خودشونو برتر نمیدونن و این ترک ها هستن که به دلایلی نامعلوم میخان خودشونو سر بدونن..شما نگاهی بکن که اومدن همین ترک ها زبان خودشونو زبان سوم دنیا دونستن و زبان مارو سی و سومین لهجه توجه بکن سی و سومین لهجه عربی دونستن..حالا چرا سی و سومین شده و مثلا چهاردهمی یا پنجمی نشده و یا او لهجه های قبل از لهجه فارسی چی بودنو نمیدونم از کجا پیدا کردن.همچنین به نام خواندن مشاهیر و بزرگان ایرانی و حالا هم گفتن اینکه نام شهر های ایرانی از اول ترک بوده و حالا فارس ها اونو عوض کردند.وباید بگوییم چیزی که اینجا نوشته شده بی پایه و اساس نیست و باز من از نوشتن مطلبم پشیمانی ندارم و بخاطر این مطلبم ناسزا هایی تحمل کردم ولی تا حد ممکن نظراتی که باعث بزرگتر شدن این مشکل میشد که یک فارس و یک ترک رو به جون هم بندازه خودداری کردم و بعضیا فکر کردن که از ترسه..اون دوست عزیزی که میاد به ترک ها یا به فارسها توهین میکنه اگه من نظرشو تایید کنم ۱۰ نفر دیگه علیهش جواب میدن..پس جانب احتیاط رو گرفتن بهتره تا به جون هم افتادن.در ضمن دوست عزیز اولین نظر این مطلبو بخون چی گفته؟؟با چندتا کلمه حمله همه جانبه به تاریخ و فرهنگ ایران.شمایی که درباره دوستمون یک ایرانی از کرمانشاه میگی نظرشو درست بخون؟؟به کی توهین شده؟؟به کدوم شهیدتون؟؟قاجارها یکی از طایفه های ترک تبار بودند که کل ایران رو برفنا دادند و ایرن در حال تجزیه شدن بود..بله ترک ها بزرگان زیادی برای ایران تقدیم کرد ولی این فاجعه ها رو هم به ایران تحمیل کرد.اگر شما دنبال منبع هستی منابع رو آخر مطلب گذاشتم که خودتون مراجعه کنید و توی کتاب های اساتید بزرگی همچون عبدالحسین زرین کوب بخونید.و در ضمن آدولف هیتلر خودشو آریایی میدونست نه فارس که شما میگی بزرگ ترین شخصیتی که در راه شما گام برمیداشت خودش را کشت مراقب خودتان باشید..بزرگترین شخصیتی که در راه فارسها قدم برداشت و تا آخرین لحظات زندگیش برای ایران پهناوری که خودش اونو به اون پهناوری رسوند و بعد از اون دیگه هیچوقت به اون پهناوری و یکپارچگی نرسید کوروش بزرگ بود.

   اندکی تامل و فکر کردن بهتر از نسنجیده حرف زدن و گزافه گویی 

 11. با سلام

  شما در حالی حرف از دزدی می زنید که تاریخ و تمدن خودتان یکسره دزدیه حتی نام ایران هم دزدیه و قبلا به افغانستان و تاجیکستان گفته می شد اینها را برادران افغانی و تاجیکستانیتان می گویند انها هم از اینکه شما همه تاریخ و فرهنگشان را دزدیده ایدناراحتند و حتی نام سرزمینشان ایران، تمام ان دانشمندان و شاعرانی که شما ایرانیش می خوانید هیچ کدام در یونسکو به نام ایران ثبت نشده نمی توانیم بگوییم که کل دنیا دروغ می گویند و فقط شما راست می گویید اینقدر به ترکها و عربها می تازید حتی حدیث از پیامبر جعل می کنید و پشت اسکناس می نویسین یک سوال از شما داشتم اگر شما اینقدر با فرهنگ باهوش و اهل علم بودین چرا قبل از اسلام حتی یکدونه شاعر ودانشمند نداشتین اگر داشتین حتی اگر اثارش از بین می رفت نامش می ماند فقط بلدین تمام دانشمندان و شاعرانی که بعد از اسلام در ترکستان و خراسان قدیم(افغانستان ترکمنستان و…) به برکت اسلام و قران پدید امدند را ایرانی و فارس بخوانید و به بقیه ملتها هم تهمت دزدی می زنید می دانم که نظرم را چاپ نمی کنید ولی خواستم خودتان بخوانید

  • درود خدمت شما

   دوست عزیزحالا دیگه عرب و تاجیک و افغانی بی هویتی که الان از کشور های خودشونم نمیتونن دفاع کنن و رفتین زیر استعمار و به کشور های غربی باج میدن اومدن ادعا میکنن که نام ایران افغانستان یا تاجیکستان بوده..اونایی که این ادعا رو کردن یا هنوز بچه بودن یا سطح سوادشون بیشتر از حرف زدن با اشاره دست نبوده و نمیدونستن که نام ایران برگرفته از کلمه «آریانام خَشَترام» و به معنای «سرزمین آریاییان» است که در گذر زمان به ایرانشهر و سپس در دورهٔ ساسانی به ایران تبدیل شده‌است..در ضمن دوست عزیز شما مدرکت چیه؟؟شما تو یونسکو کار میکنی؟رئیسشی؟؟چیکاره ایی اونجا که میدونی تو یونسکو ثبت نشده؟؟منابع تاریخی ما دروغ میگن چون تو میگی که دروغن؟ کجا ثبت شده که شاعران و بزرگان ایرانی ترک بودن؟؟تو یونسکو یا منابع معتبر ترکی ۱۰۰ ساله؟؟

   دوست عزیز تاریخ ایرانو کسی نتونسته تحریف کنه و نخواهند تونست.چندتا سلسله ترک تو ایران داشتیم؟؟یه چندتایی بودند که به جز افشاریان از سر و ته ایران میزدند و تجزیش میکردند..برو یکم تاریخ بخون به جایی اینکه از رو تعصب حرف بزنی

   • سلام

    اقای محمد دضا من اگر از یونسکو سند بیاورم که انها ایرانی نیستند شما دست از ادعایتان بر می دارید؟؟؟اگر بر می دارین من هیمن فردا راهی یونسکو شوم شما فارسها یا اینکه خودتان هم می دانید انها ایرانی نیستند این هیاهو را راه انداخته اید

  • قبل از اسلام دانشمند نداشتیم؟  عقل سلیم و حماقت محض نتیجه اش میشود شما !! نظامی نکیسای موسیقیدان را ستود ، باربد و بسیاری از شعرا در زمان ساسانیان وجود داشتند. افرادی چون اذرباد ، مانی یا بزرگمهر و برزویه پزشک نیز باقی مانده اند  یا مزدک.

   در زمان قبل از اسلام ( بهتر است بگوییم ساسانیان) ما از نظر علم و حکومت از همه کشورها جلوتر بودیم  . عرب ها در دوران جهالت دخترانشان را زنده به گور میکردند ترکان غیر از وحشی گری کاری نکردند و دست به غارت و چپاول روستاها میزدند. واندال ها به همه جا تاخت تاز کردند و کلمه وندالیسم به معنی خرابکاری از ان ها امد. گوت ها روم را تاخت و تاز پیکردند. فرانک ها و بورگاندی ها در بربریت به سر میبردند. هپتالیان در چادر زندگی میکردند. کارتاژی ها که توسط رومی ها به فلاکت کشیده شدند در زمان خشایارشا از ایران کمک مالی می گرفتند! رومی ها تجارت برده میکردند و گلادیاتورهایی که قتل عام میشدند را تماشا میکردند ، زنان مثل برده ها هیچ حقوقی نداشتند روش های شکنجه و کشتار مسیحیان صدهاسال ادامه یافت ، مردم را از بالای صخره تارپین به پایین میانداختند و بازماندگان را خفه میکردند.

   تنها بیزانس بود که بخاطر یونانیان تمدنی باشکوه شد پس از کنستانتین که ترک های مسلمان گند زدن بهش مثل ندید بدید ها….ولی الان یک کشور مسلمان خوب نداریم! فقط مالزی و ترکیه هستند که اسلام را انداختن اونور ازاد میچرخن تازه به برکت غربیها اینطوری شدند!

 12. به نام خالق یکتا

  با سلام و احترام مجدد

  آقای محمدرضا باید بدونین که بنده شخصا حسابم از اون عده ی قلیل پانترکیست که بهشون اشاره کردین جداست و رویه اونا رو صحیح نمیدونم. وهمون طور که خودتون می بینین و می بینن لحن حرفای من و مطالب من با تقریبا همه بازدید کنندهای محترمتون فرق میکنه. نشون به این نشون که شما رو وادار میکنه که اقداماتی در سایتتون انجام بدین.

  بله بنده هم موضوع لهجه بودن زبان فارسی رو شنیدم یا سومین زبان دنیا رو! برای اینکه حق جو و منصف بودن خودم رو ثابت کنم، بهتون اثبات میکنم که این موضوع ایراد داره. قبلش باید بگم که اونطور که من شنیدم این رو ترکها ادعا نکردن بلکه یه سازمان یا نهادی جهانی مطرح کرده البته من بازم نمیتونم اینو تایید کنم چون دربارش تحقیق نکردم. اما موضوع لهجه بودن فارسی از نظر عقلی بهش ایراد وارده. اولا معیار این رتبه بندی چیه؟ قدمته؟ تعداد حروف الفباست؟ سختیه؟ چیه واقعا؟ دوما دانشمندا و محققان میگن که زبان عربی با ابری(زبون فعلی اسراییل) ریشه مشترک داره و زبان فارسی با زبان لاتین. مثلا کلمه ster یک کلمه فارسیه که نام فارسیه دختر وزیر یا مشاور یهودی خشایارشا هستش به معنای ستاره. فک کنم باقیه عرایضم روشن باشه. ثانیا درسته که قدمت زبان عربی چند هزار سال بیشتر از زبان فارسیه اما این دلیل نمیشه که فارسی لهجه سی وسوم عربی باشه اونهم زبان فارسی ای که مردمش از جای دیگه اومدن اینجا. آیا اونها فقدان زبان داشتن که بیان زبان عربی رو انتخاب کنن؟ها؟ یه جورایی یه جوریه. ثالثا من تاحالا ندیدم که قبل از حمله اسلام به ایران هیچ عربی به ایران مسلط باشه و ایرانیا رو مثل سلوکیان مجبور کنه که به زبان خودشون حرف بزنن(یعنی عربی) واین ایرانی ها بودن که به اعراب حکومت میکردن. پس کلمات دخیل باید از فارسی به عربی رفته باشه. کما اینکه پگاه رفت به زبان عربی ولی چون زبان عربی حرف پ و گ نداره تبدیل شد به صباح و دوباره اومد به فارسی و شد صبح. پس شما وقتی میگین صبح به خیر مطمئن باشید که دارید فارسی حرف میزنین و لازم نیس بگین بامداد به خیر ….! این از این.

  اما درباره به نام ترک خواندن مشاهیر برای خودشون من بازم نمیتونم اظهار نظر کنم چون فعلا فرصت تحقیق ندارم. شما نظر اول رو به خوبی پاسخ دادین.(بر خلاف اون ایرانی از کرمانشاه). ای کاش من هم میتونستم نظر اول رو اصلاح کنم.

  دوست عزیز محمد رضا، چی میگی چرا داری دست و پا میزنی؟ اینا چیه نوشتی؟:    وباید بگوییم چیزی که اینجا نوشته شده بی پایه و اساس نیست و باز من از نوشتن مطلبم پشیمانی ندارم و بخاطر این مطلبم ناسزا هایی تحمل کردم ولی تا حد ممکن نظراتی که باعث بزرگتر شدن این مشکل میشد که یک فارس و یک ترک رو به جون هم بندازه خودداری کردم و بعضیا فکر کردن که از ترسه..اون دوست عزیزی که میاد به ترک ها یا به فارسها توهین میکنه اگه من نظرشو تایید کنم ۱۰ نفر دیگه علیهش جواب میدن..پس جانب احتیاط رو گرفتن بهتره تا به جون هم افتادن. اینا چه ربطی به عرایض من داشت نظراتمو دقیق مطالعه کردی؟ من ارتباطی پیدا نکردم. حالا شما شاید منظورتونو نرسوندین یا من نگرفتم ولی یکم واضح تر بگین ممنون میشم.

  اما کم کم میرسیم به اصل مطلب. مرد حسابی خجالت نمیکشی از کوروش کبیر؟ از کسی که پندار و گفتار و کردار نیک داشت؟ کاری که با نوشته یک ایرانی از کرمانشاه کردی کردار نیک بود. از باز دید کنندگان قبلیت چه طور اونایی که گهگاه و یا همیشه میان سر میزنن؟ همونایی که نوشته ی این ایرانیه کرمانشاهی رو قبلا خوندن؟ از اونا هم خجالت نمیکشی؟ پسر نوشته این آدم  رو نصف کردی. ادبیاتشو تغییر دادی. کلماتی رو گنجوندی که شک دارم طرف خودش یه بار از اونا تو عمرش استفاده کرده باشه. یارو اومده همه ترک ها رو از هر چی چهار پای اهلی و وحشی کمتر دونسته به طوری که اسم اون حیوونارو یکی یکی نوشته بود اونوقت شما اومدی اونارو حذف کردی(البته بعد از تذکر من) بعد میای خودتو به کوچه (چه میدونم) علی چپ میزنی میگی : به کی توهین شده؟؟به کدوم شهیدتون؟؟ تازه میای اون قسمت مادر… رو جوری نگهش میداری که خواننده فک کنه ایشون منظورش عده ای خاص از ترکهاست در حالی که قبلا که حذفیاتش هنوز بودن و اضافاتش نبودن به همه ی ترک ها توهین شده بود. والله قباحت داره. این کارت اشتباهتو درست نمیکنه گند میزنه. به جون عزیزترین کسم. به جون منجی بشریت. زدی به خاکی. به جای اینکه با یه بهانه ای بگی اشتباه شده و عذر خواهی کنی به خیال خودت میای ماست مالی میکنی فکر میکنی باز دید کننده هات هالون.

  همچین میگی شهیدتون انگار اونا واستاده بودن تو مرز های ترک نشین و از اونجا دفاع میکردن غافلی از اینکه سردار باکری شهید، توی شط تیکه تیکه شد. تاسف … تاسف

  برادر مسلمون من( حداقل مسلمونیمون مشترکه اگه خدا بخواد) برادرانه میگم. هنوز دیر نشده قبل از اینکه خیلیا ببینن بیا یه جوری درست کن که شرمنده کسی نشی( منظورم کوروش کبیره) اگه اقدامی نکنی معلوم میشه که…… بگذزیم.

  من گند قاجار رو قبول دارم ولی توهین به ترک ها رو تحمل نمیکنم. این نکته رو هم باید بگم مرزایی رو که می فرمایی قاجار ترک از دست داده رو آقا محمد خان قاجار گرفته بود. میدونی که اگه زندیه  خواجه ش نکرده بودن جانشینی به فکو فامیلش نمیرسید و شاید بچه هاش یه جور دیگه عمل میکردن شاید. زندیه ترک بود؟

  یه جوری به مخاطب القا نکن که فک کنن قاجار، همه ی ترک ها بودن. نه بلکه قومی از ترکها بودن. میبینی؛ بازم که به خاکی زدی عزیزمن. باید قدر دان حکومت های بزرگ ترک سلجوقی و صفوی باشین. چجوریه که میگین ترک ها این فاجعه هارو به ایران وارد کردن ولی نمیگین ترک ها مذهب شیعی را رسمی کردن و دوران اوج معماری رو به ایران آوردن مقابل عثمانی های شیعه کش و ارمنی کش وایستادن وشکوه خاصی به کشوردادن و امپراطور روم رو اسیر کردن؟

  اما درمورد منبعی که بعدها گذاشتین باید بگم که عزیز، من فرصتشو ندارم که کل کتاب رو بخونم تا به مطلب شما برسم. اصولا شما بایست صفحه شو بدین تا من توی چند ثانیه تو کتاب خونه به نتیجه برسم. چون فورا باید به شما پاسخ بدم. تازه شما باید منبعی رو ذکر کنی که بی طرف باشه. خواننده تمیتونه بفهمه که آیا این آقایون مذکور بی تعصب نوشتن یا با تعصب؟ ضمنا من اصلا با مطلبی که گذاشتین مشکلی ندارم.

  اما موضوع هیتلر. شما متاسفانه عرض بنده رو نگرفتی. درسته، هیتلر خودشو آریایی میدونست، ولی چه فرقی میکنه نژادپرست، نژادپرسته، ناسونالیست، ناسونالیسته، فاشیست، فاشیسته میخواد ترک باشه آلمانی باشه فارس باشه یا هر چیز دیگه ای میخواد باشه نژادپرست، نژادپرسته و همه ی نژادپرستا تو یه راه دارن قدم بر میدارن. فقط سرعتشون فرق میکنه. از این جهت میگم. ودر ضمن من نگفتم که فارس ها در مسیری راه میرن که هیتلر میرفت، عین عرضمو که نوشتم، اینجا copy – paste کردم:  «از همه ی کسانی که چون شما این راه را انتخاب کرده اند باید بگویم شما چون الآن دستاویزی برای جلوه گری و افتخار کردن ازخودتان ندارید و در جامعه تنها شده اید کورکورانه چنگ به گذشته میزنید. بی آنکه ذره ای از خوی گذشتگانتان به ارث برده باشید. باید بگویم که بزرگ ترین شخصیتی که در راه شما گام برمیداشت خودش را کشت مراقب خودتان باشید و لااقل حرمت خون شهیدان ترک را حفظ کنید.»   دقت کنید من همه فارسهارو خطاب نکردم. چون من احساس کردم در قسمت پایانی بیاناتتون – که در باره کوروش کبیر بود –
   شما اینطور برداشت کردین که همه فارسها رو خطاب قرار دادم. امیدوارم اول خدا و بعد ذوالقرنین، کوروش کبیر شمارو ببخشه.

  نصیحت پایانی تون رو با جان و دل عمل خواهم کرد. اما کاش شما نسنجیده عمل نمیکردین. به هر حال امیدوارم اگر بنده با لحن تند حرف زدم منو ببخشید. به خدا قسم  قصد تخریب ندارم. نیتم شفاف سازیه. شجاع باشید، عذرخواهی نشان شجاعت و مصداق حقیقی کردار نیک زرتشت و کوروش دو بنده ی خوب خدا هستش. شجاع باشید و جور دیگران را نکشید ونظرات دیگران را مدتها بعد از انتشار تمیزکاری نکنین. من نمیگم نظرات موهن رو منتشر نکنین. حدالمقدور نکنین و اگر منتشر کردین پاسخ شون رو بدین. نگران نباشید کسی از پشت کامپیوتر – با وجود پاسخ شما به نظرات موهن – با کسی دعوا نمیکنه.

  موفق باشید

  • درود خدمت شما..با بخش اول نظرتون موافقم و تا حدی میشه گفت اینجوریه..قسمت دوم کسی دستو پا نزد شما تو نظر خودت میای میگی نویسنده و بازید کننده میتونن از نوشتن مطالبی که به این اختلاف دامن میزنن خودداری کنند.پس مطالبی که منبع داره مشکلی نداره ولی اون قسمتی که به اصطلاح شما دست و پا زدم برای اینکه بهت برسونم که با یه نظر چه مشکلاتی به وجود میاد مثل نظر دوست عزیزمون که حذف شد.من تو دنیا از بنده خدا نمیترسم تنها کسی که میترسم خداست که با دست و ژایی که شما زدی و اینقد گفتی که به شهیدامون توهین شد که نظر پاک شد در ضمن بنده که نظرو ننوشتم شما میتونید مستقیم بهشون بگید و در ضمن کاش نظرات بیشماری که ما فارس ها رو توسط مهین دوستانی که نظرات زیادی هم تو همین سایت گذاشتنو لحنشون مودب بود رو پاک نکرده بودم که بهتون نشون بدم..اگه یک توهین بهتون شده شما همون نظر اول این مطلبو که گذاشته شده رو بخون اگه مخالف بودم که فقط میگذاشتم علیه شما حرف بزنن یا کلا مطالبی زد ترک ها بزارم..اگه شما بزرگترین تاریخ نویس کشورمون آقای دکتر عبدالحسین زرینکوب رو نمیشناسی و نمیدونی که برای کتاب هایی مانند دو قرن سکوت چه زحمت هایی کشیده پس حق دارید که چش بسته و از رو تعصب حرف بزنید و بیاید بگید برید از کوروش بزرگ نه کورش کبیر بترسید.درسته که همه ترک ها قاجاری نبودند اما همان بقیه ترک های غیر قجری کجا بودند که بین و از تجزیه کشور جلوگیری کنند؟؟همچنین میدونم که سلجوقیان هم ترک بودند همچنین افشاریان که کارهای بزرگی برای ایران کردند و همیشه مورد تحسین هستند در ضمن اگر شما که اهل تحقیقی تحقیق کنی صفویان ایرانی بودند پس شما به کاه دون زدی..در ضمن همین صفویانی رو هم که باز ترک ها قصد دارند طایفه ترک بنامنش مذهب شیعه رو مذهب رسمی کرد و بازم هم اگه اینجور باشه که دوران اوج شکوفایی معماری و هنر رو ترک ها اوردند رو باید هخامنشیان رو با شاهکار تخت جمشید و نقش  رستم و …بقیه رو فراموش کرد یا اشکانیان و ساسانیان یا سامانیان و غزنویان و آل بویه.

   برا این قسمت از حرفتون که شما گفتید وقت ندارید برای اینکه کل کتابو بخونید اول باید بگم اگه شما وقت کتابخونی نداری و بزرگترین نویسنده تاریخ کشورمون رو نمیشناسی پس نظراتت هم همینجوری از سر اینکه یه جایی یه چیزی فهمیدی و میای مینویسی و دوم توصیه میکنم حتما کتابایی که معرفی کردم از دو نویسنده بزرگوار رو بگیر و کامل بخون تا کمی از تاریخ روشن بشی.

   و در جواب قسمت بعد شما خودتم نفهمیدی چی گفتی هیتلر هیچ ربطی به تاریخ و ایرانی ها نداشت..اون خودشو از نِژاد آریایی میدونست و کاری کرد که به کشور خودش مربوطه نه تاریخ ایران.همچنین شما میای همه رو مخاطب قرار میدی و برای درست کردنش میای و مینویسی همه نه یه عده.

   پادشاه بزرگ فارس ها ما رو میبخشه و خدا هم کاری به فارس و ترک بودن بنده هاش نداره اعمال بندشو نگاه میکنه که اونم به خود شخص ربوطه چون هر کسی تو گور خودش میخوابه.

   نظر مورد نظر شما هم حذف شد و امیدوارم از این به بعد با دقت بیشتری نظرات رو بخونم و تایید کنم

   سپاس از شما و اهورا مزدا نگهدارتان

   • با سلام

    جناب محمدرضا شمایی که به نظر اول خرده می گیرید به من توضیح دهید که چگونه صفویه بعد از مرگشان و بعد از پانصد سال ملیت خود را عوض کردند و فارس شدند ؟؟؟!!!خیلی جالب است چون خود شما هم تا دیروز انها را ترک می خواندید حالا که اینطور شد بدانید که سامانیان که شما فخرتان شده یک سلسله ترک نژاد بود این حقیقت در کتاب جامع التواریخ که یکی از مهمترین منابع تاریخی ایران است و یه چندین زبان عربی ترکی انگلیسی فرانسوی المانی و روسی ترجمه شده است نیز امده است و همچنین چندین منابع معتبر دیگر پس سامانیان را بدهید به ما  – در مورد اون مطالب بالا که شما سعی می کنید شکست و ضعف های ایران را بپوشانید و برای ما حرف از منابع می اورید بینندگان بدانند که دکتر زرین کوب چهره های مشهور عرب ستیز و ترک ستیز است همچنین عنایت الله رضا از چهره های مشهور ترک ستیز است حرفها وتالیفات اینها کوچکترین اعتباری در بین ما ترکها ندارد دوره ساسانیان یکی از ذلت بارترین دوره تاریخ ایران بود که ایران تحت استعمار ترکها درامده بود و همچنین تحت نفوذ امپراطور روم

    • درود خدمت شما..دوست گرامی خاندان سامانی از مردم بلخ و از نوادگان بهرام چوبین ساسانی بوده و آیین زردشتی داشتند..اگر درباره بهرام چوبینه نمیدانی تحقیق کن بعد از سر ندونی بیا و بگو سامانیان ترک بودند.در ضمن بنینگذار این حکومت هم نصر بود که از نواده های سامان خدا جد سامانیان بود..حالا سامان خدا از نوادگان بهرام چوبین بود.همچنین کل دنیا این دو شخص رو از بزگترین تاریخ نویسان دنیا میدونند ولی شما ترکا حرفاشون اهمیتی نداره چون حرف حقیقت زدند..دکتر زرینکوب عمرشو گذاشت رو تاریخ و با تاریخدانان بزرگی از سراسر دنیا بحث کرده و کاوش های زیادی کرده تا مطلبی نوشته اونوقت شما میگی اهمیت نداره..شما ترکها همه همینو میگین چون میخاین تاریخ ایرانو به اسم خودتون بزنید…در ضمن معلومه از ساسانیان چیزی نمیدونی و فقط از رو تعصب حرف میزنی..دوست عزیز ساسانیان قدرتمندترین ارتش رو تو دنیای اون روز داشت برو تاریخ رو بخون که جنگ های شاپور اول و شاپور دوم چطور بود که چطور رومی ها رو در هم کوبیدند تا خود رومیان درخاست صلح کردند..ذلت بار ترین دوره در ایران دوره قاجار ها بود که فرمانروایان ترک با هر عهد نامه بخشی از ایران رو دادند و اگه رضا شاه برکنارشون نمیکرد الان کشوری به نام ایران نبود و جز افغانستان و عربستان و روسیه و…بود..همچنین درباره نظراتتون سایت ما تاریخی هست نه سیاسی..همونقدری هم که از نظرتتون رو تایید کردم زیادیه..اگه بحث سیاسی و حرفای بی سرو ریشتون درباره تجزیه دریای مازندران داری اینجا جای بیانش نیست هر چند که حرفاتون بی ریشه و اساسه

    • اقا مهدی از سخنان شما اشکار است که شما یک دانشمند به تمام معنا هستید |:

      اخه کجای جامع التواریخ همچین جفنگیاتی نوشته، نشانی بده مرد ناحسابی. اگه سامانیان تورک بودن پس امپراتوری عثمانی هم یک سلسله ایرانی نژاد بود، ایرانی بودن عثمانی ها هم یکجایی از کتاب جامع التواریخ نوشته، میگی نه برو ببین. 

     ما هم میتوانیم تاریخ جعل کنیم اقا مهدی، ولی مانند پانترکان بد بخت نیستیم.

     درباره ساسانیان هم نیازی نیست چیزی بگویم چون هر ادم نادانی که نام تاریخ به گوشش خورده باشد میداند ساسانیان که بودند

  • اقای سبحان گفتین کوروش ذوالفرنین است این حرف شما مخالف نطر مراجع و علمای اسلام است حای علامه طباطبایی ،مکارم شیرازی و…. هم به طور قطع نگفتند ذوالقرنین کوروش است فرمودن نسبت به اسکندر و بقیه رفتارش به ذوالقرنین شبیه است حالا اگر شما چیز تازه ای کشف کرده این به ما هم توضیح بدین تا ما هم بدانیم

  • اقای سبحان در کاری که نسبت به ان جاهلین اظهار نظر نکنین ظاهرا اخلاق بارز شما ها هم همینه که خود را در هر اموری علامه می دانید متاسفانه زبان فارسی را که بیش از هزار سال زبان رسمی و بین المللی ایران و هند و ترکستان بوده سازمان یونسکو به عنوان زبان مستقل نپذیرفت و گویش سی و سوم عربی قرار داد شما هم وطنان فارس هم اگر مشکلی دارین با سازمان یونسکو حل کنین نه اینکه به خاطر اطلاع رسانی برخی هم وطنان نسبت به انها کینه توزی کنین
    

 13. اریایی جوانمرد

  با سلام و وقت بخیر

  من سایت شما را بررسی کردم باید بگویم کمی رنگ و بوی فاشیستی دارد ما نمی توانیم وجود ترکان را در تاریخ ایران انکار کنیم البته تجاوز و ظلم کرده اند ولی خدمات بزرگی هم به ایران و اسلام داشته اند من بر خلاف شما ملت ترک را ملت بزرگی می دانم که ما برای ساختن ایران قدرتمند و پیشرفته به انها هم نیاز داریم نمی توانیم انها را نادیده بگیریم چون اینگونه انها را از دست می دهیم علی دایی حسین رضا زاده هادی ساعی کسانی هستند که برای ایران افتخار افریدند من بر خلاف شما به هم وطنان ترکمان افتخار می کنم

  • درود خدمت شما..من هم معتقدم که ترک ها برای کشورمان کارهای بزرگی کردن اما بعضا در گاهی ادوار شاهد این بودیم که گروه هایی قصد تجاوز به کشورمون رو داشتن که با اقتضا بر زمان باید با انها مقابله میشد..
    

  • ترکان همه جوره به ایران و ایرانی توهین می کنند

 14. وجود ترکان همیشه به زیان ایران بوده اون حکومت های ترکی هم که خدماتی به ایران کردند وزیران و مشاوران ایرانی و فارس داشتند ولی ترکان قاجار وزیران فارس نداشتند و همه ترک بودند و مملکت رو به باد دادند چقدرم ضرر اقتصادی و اجتماعی به ایران وارد کردند
  خواررمشاهیان که باعث حمله مغولان به ایران شدند نیز ترک بودند

  • برو تاریخ را بدون تعصب و از منابع معتبربخوان عزیزایران را ترکها ساختند نمی توانید این را انکار کنید تمام پادشاهان ترک حتی تیمور و چنگیز خدمات بزرگی به ایران کردند  اگر ترکها نبودند زبانی به نام فارسی هم وجود نداشت شما همیشه می گویید که زبان فارسی مدت طولانی زبان رسمی هند بود ولی هیچ وقت نمی گویید این ترکها بودند که زبان فارسی را زبان رسمی هند کردند و باعث رشد و شکوفایی ایران و فرهنگ ایرانی شدند که شما الان بهش افتخار می کنید همین که ترکها در هند قدرت را از دست دادند زبان فارسی هم بلکل نابود شد شما می گویید فارسی یه زمانی زبان بین المللی بود فارسی وقتی زبان بین المللی بود که ترکها دنیا را اداره می کردند و اون همه شاعران ترک که به زبان فارسی شعر گفته اند یه ضرب المثلی است که می گه یه مادره به فرزندش میگه فرزندم من تو را ۹ ماه در رحمم نگه داشتم ۲ سال شیر دادم تا این سن بزرگت کردم فرزند ناسپاس میگه نه مادرم این تو بودی که از بوسیدن من لذت می بردی تو به من مدیونی حالا حکایت شما فارسها هم شده حکایت همون فرزند ناسپاس این عادت شماهاست که نمک می خورید و نمکدون می شکنید و همه چیز را به خودتان وصل می کنید نه استعداد دارید نه اخلاق  به خاطر اینه که اینقدر در دنیا تنها شده اید وهیچ کس قبولتان ندارد باشه اریایی های بزرگ حق با شماست این ایران این هم زبان فارسی اتان قاجارها را بی کفایت خواندید ببینیم ایران را با اینهمه نفت و گاز و سرمایه های خدادادی تا چه اندازه می توانید جلو ببرید و زبان فارسی اتان را که اگه الان بشه بهش زبان گفت در هند ریشه کن شد در پاکستان و بنگلادش حذف شد اخیرا افغانستان هم درصدد حذف زبان فارسی از کشورش است و تاجیکستانتان که حاضر نیست الفبای روسی را کنار بگذارد ببینیم تا کی می توانید این زبان را زنده نگه دارید

   • درود خدمت ما..بنده از روی منابع تاریخ مینویسم نه سر خود..درباره زبان فارسی هم قبلا توضیح دادم که این زبان مدیونی به شما نداره..خیلی از ترک ها به ایران کمک کردن ولی از طرف مقابلم همین ترک ها بودن که در هر زمان به ایران حمله کردن و ایرانو غارت کردن…در ضمن هم کوروش هم چنگیز دو اسطوره بودن اما چنگیز توی تاریخ علاوه بر نخبه بودنش وحشیگری هم میکرد اما اگه نگاهی به تاریخ بکنی میبینی که کوروش وقتی بابل رو فتح کرد چه کرد و مثل چنگیز بخاطر خونخواهی یه کشور رو با خاک یکسان کنه و مردم بی گناه رو از دمه تیغ بگذرونه..در ضمن من نمیدونم شما رو چه حساب درباره زبان دیگر کشورها میگی که در حال تغییرن..اینو هم بدون که ایرانی که ده هزار سال قدمت داشته به این راحتی نمیتونه بپاشه مگر اینکه حکومتی مثل قاجارها روی کار بیان و ایران رو بخش بخش کنند چرا چون که قدرت و تدبیر جنگی نداشتن و فقط تو عیش و نوش بودن البته به جز محمد خان..

    • اقای با فرهنگ اگر نظر مرا نمایش می دهی کل نظرات مرا نمایش بده به میل خود حذف و اضافه مکن  من نوشتم شمایی که قاجارها را بی کفایت خواندید که بخشهایی ازکشور ایران را به روسها داد چرا شما های با کفایت ۵۰ درصد سهم دریای خزر با به روسها و ترکها دادید و الان برای ۲۰ درصد به انها التماس می کنید با پنهان کردن این واقعیت چیزی تغییر نمی کنه اقایون یاکفایت درامد حاصل از صادرات خودروی ترکیه تنها ۳ برابر کل درامد غبر نفتی ایرانه (صادرت خودرو محصولات کشاورزی صادرات فولاد طلا و…)متاسفانه ایران اگر نفت و گاز نداشت هیچ تفاوتی با تاجیکستان و افغانستان نداشت و این نفت و گاز ایرانه که در مقابل استکبارو تحریم ها ایستاده  شما قاجاررا اهل عیش و نوش خواندید به من بگویید پادشاهان هخامنشی غیر از کوروش ایا اهل عیش و نوش نبودند که به خاطر همین خصلتشان امپراطوری به اون بزرگی را به حقیری مثل اسکندر دادند شما شکست ایران از اسکندر را چگونه توجیه می کنید ایا غیر از بی کفایتیشان بود درمورد رفتار کوروش و چنگیز هم شمای تاریخدان خوب میدانید مردم بابل با اغوش باز از کوروش استقبال کردند مثل مردم ایران نبودند که از هر فرصتی برای شورش و انتقام استفاده کنند اگر مغولها بی دلیل کشتار می کردند چرا شیراز را غارت نکردند اگر چنگیز خان غیر از وحشیگری چیزی نمی دانست الان مجسمه اش در لندن نصب نشده بود قاجار ها بی کفایت بودند شماهای با کفایت چرا  در این ۸۰  سال ایران را از هر لحاظ عقب انداختید  بروید رتبه ایران را در فهرست فساد اداری کشور ها بررسی کنید ایران اسلامی شده فاسدترین کشور دنیا شما حتی لیاقت این را ندارید  پول باد اورده نفت و گاز را برای عمران و ابادی کشور استفاده کنیدو عدالت بین مردم تقسیم کنید در مورد اینکه زبان فارسی دین زیادی به ترکان دارد نظر شخصی من نیست  محسن مومنی شریف ریاست حوزه هنری ایران در دیدار با ادیبان و استادان دانشگاههای ترکیه سخنرانی داشتند که بروید ویدیو اش را تهیه کنید یا متن سخنرانی را از سایت های خبر گزاری بخوانید هر چند برای شمایی که تاریخ خوانده اید اینها پوشیده نیست

     • درود خدمت شما..اولا که اینجا یه سایته تاریخی کسی دنبال سیاست نمیره شما هم اگه مشکلی داره میتونی جای دیگه بحث سیاست رو پیش بکشی..دوم اینکه اگه به نظر شما اسکندر حقیره پس از تاریخ چیزی حالیتون نمیشه هخامنشیان ۲۲۰ سال حکومت کرد با اقتدار اینکه ۳۸ درصد خشکی های زمینو داشت.شاهنشاهی هخامنشیان به عنوان بزرگترین امپراتوری جهان از نظر گستردگی و جمعیت نام برده شده است. بیش از ۴۹ میلیون نفر از ۱۱۲ میلیون جمعیت جهان آن زمان در این سرزمین زندگی می‌کردند. در دوران هخامنشیان سی قوم مختلف تحت لوای این امپراتوری بودند.شاهنشاهی هخامنشی را نخستین امپراتوری تاریخ جهان می‌دانند.در ضمن اگه تو همین سایت یه نگاهی کنی میبینی که هخامنشیان ایران رو دو دستی تقدیم نکردند از سه نبرد نبرد گرانیک، ایسوس، و گوگمل گرفته تا مقابله آریو برزن در برابر اسکندر..لشکر که اسکندر داشت از افراد زبده تشکیل شده بود که با همون لشکرش نیمی از دنیا رو گرفت پس شخص کوچکی نبوده اسکندر..هر حکومتی هم زمانی اغاز و پایان داشته..حتی خود اسکندر که این همه فتوحات کرد فقط در عرض چندین سال تجزیه شدند و از هم پاشید اما هخامنشیان یک ایران بزرگ رو ۲۲۰ سال یکپارچه نگه داشت..اما قاجارها با اینکه ارتش قدرتمندی هم میتونستن تشکیل بدن خیلی از قسمت ها رو با یه تعهدنامه به همین راحتی واگذار میکرد یا تعهد نامه های زیاد دیگری که امضا و امتیازاتی که به استعمار گران میدادند و ایران رو زیر یوغ کشور های مستعمره بگیر بردند..زبان فارسی فقط و فقط مدیون فردوسیه و بعد حکومت هایی دیگر که سامانیان صدرشونه..در ضمن بازم میگم اینجا جای بحث و سیاست نیست و این سایت تاریخی و کاری به سیاست نداره 

     • علت غارت نشدن فارس توسط مغولها بی علاقگی خودشون نبود بلکه درایت و زیرکی آبش خاتون تنها حاکم زن فارس بود که با نامه مشهوری که به هلاکوخان مغول نوشت تن به ازدواج با پسر هلاکو یعنی منکوتیمور داد که باعث شد فارس بدون غارتگری ضمیمه حکومت ایلخانیان بشه و خودش هم تا آخر عمر حاکم فارس بمونه. مقبرش هنوز تو شیراز تو محلی به نام فلکه خاتون هست

   • این حکومت ترکیبی از همه اقوامه و فقط شامل فارس ها نمیشه در ضمن حکومت جهموری اسلامی حکومت فارسی نیست

 15. با سلام به همه دوستان

  بنده خدمتتان عرض می کنم که :خواه ترکها ،زبان و ادبیات فارسی را توسعه وگسترش داده باشند، خواه دیگران . بالاخره یک حقیقت را نباید فروگذاشت و آن اینکه :حتما زبان فارسی برتری هایی  بر سایر زبانها و لهجه ها داشته که اشاعه پیدا کرده وگرنه خاندانهایی مثل ؛سلجوقیان-غزنویان-صفویان ،قاجار و اشغالگران و مهاجمان مغول و افغان و… که زبانشان فارسی نبوده !چرا اینها هم زبان فارسی را زبان رسمی ودرباری قلمداد کرده و حتی  مغولان، فارسی زبان هم شده اند ؟؟؟چرا زبان خود را ترویج نداده اند؟؟؟ برادر عزیزی که فکر می کنی خودت تنها زبان داری و دیگران لهجه هستند نه زبان!ایا گاهی با یکی از اهالی لارستان فارس که به زبان لاری صحبت می کند بر خورد کرده ای؟ با یک خاورانی قدیمی چطور؟ اگر هرکس بخواهد با زبان خود صحبت کند ، اصلا ارتباطی پدید نمی اید.پس این صحبتهای نژاد پرستانه را رها کنیم و به اصل وحدت انسانها بپردازیم و منتظر باشیم تا زمان ظهور و ببینیم امام عصر به چه زبانی صحبت می نمایند .انرا ملاک قرار دهیم.

  ما هم برای خودمان زبان ولهجه ای داریم که اگر بیان کنم هرگز نخواهید فهمید برای نمونه:معنی اشکزّه-اولنگو- پِرمَهَد-ابولشی-اوروک-موروک-کچ-توختک-تَروک-گُرده-واکلاچیدن- واکپوندن-مهر -بونه-کشکن-غرتراق-تش و برق-لوکه-فزّا-وصدها واژه دیگر که در زبان جهرمی ها و خاورانی ها رایج بوده والان کم به کار می رود ،چیست؟پس اینقدر از خودمان راضی نباشیم (ان اکرمکم عندالله اتقکم)و با شاعر گرانقدر مولانا همراهی کنیم که فرمود:

  اگر کی در فرینداش یوقسا یاووز

  اوزن یولداسنا بووودور قلاویز

  چپانی بور دت قورتن اوکوشدور

  اشیت بندون قراقوزیم قراقوز

  اگر طط سن اگر رومین وگر تورک

  زبان بی زبانی را بیاموز

  چواسماعیل قربان دراین عشق

  که شب قربان شود پیوسته با روز……

 16. سلام خدمت تمام دوستان.

  راستش من به تاریخ خیلی علاقه دارم و زیاد مطالعه کردم، تا اونجایی که من میدونم هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که من  اصل فارسم یا اصل ترکم و یا…. چون به مرور زمان اینقدر آمیختگی نژادی پیش اومده که غیر ممکنه یه نفر بگه من اصل … هستم . هر کسیم ادعا داره کاری نداره یه آزمایشگاه توی یزد هست که کل تاریخچه ژن آدمو میکشه بیرون، هر کس ادعا داره بره آزمایش بده، تا اونجایی که من شنیدم تا حالا یه نفرم نبوده که اصیل باشه، پس تعصبات  قومی واقعاَ مسخره است، مهم انسانیته، مطالعه تاریخ خوبه نه برای ادامه دشمنی ،برای درس گرفت از اون،

  در مورد دعوای ترک و فارس هم تا اونجایی که من میدونم منطقه آذربایجان ترک نیستن، آذر بایجان به زبان فارسی یعنی محل نگهداری آتش، و گویش آذری ترکیبی از فارسی و ترکی و به علت تداخل بوجود آمده و گرنه منطقه آذربایجان در قدیم به زبان آرامی صحبت میکردند و یکی از اصلی ترین  نقاط مرز بانی غرب ایران بوده که در ابتدا به مرکزی ساقیز(سقز) و بعد ها به مرکزی ارومیک ( ارومیه) و مرز اون هم تا آنادولی ( قسمت آسیایی استانبول ) بوده ، منطقه غرب ترکیه  در ابتدا جزو امپراطوری لیدی ( لیدی شامل قسمتهایی از لبنان، ترکیه، سوریه، اردن، و عراق)بوده که بعد ها بین ایران و یونان و مصر حل میشه .ترکها از آسیای میانه وشمال غرب چین، و جنوب سیبری به مرور به سمت ترکیه مهاجرت کرده اندو در منطقه آذر بایجان و ترکیه تداخل گفتاری بوجود آوردند( ترکی اصل در ترکستان چین و مغولی است که کلاً با آذری و استانبولی فرق داره)از نظر ظاهری هم کلاً ترک های اصل چشم بادمی هستن  مثل ترکمنستان، مغولستان، قزاقستان، ازبکستان و…

  پس از نظر زاهری میشه گفت آذربایجان و ترکیه ترک نیستند بلکه به مرور با گویشی شبیه به ترکی صحبت میکنند.

  که بعد از حمله سلجوغیان به بیزانس غربی و تصرف کنستانتین ( استانبول)  و پس از آن عثمانیها که پسر عموی سلجوغیان بودند و حاکم منطقه شدند و بعد ها اعلام استقلال کردند این تداخل بوجود آمد.

  در مورد دشمنی فارس و ترک هم در اصل ریشه دشمنی  سیاسی است، عثمانیها که قصد تصرف بغداد را داشتند و بغداد از شهر های ایران بوده به  مردم عراق سنی میگن ایرانیها شیعه و از دین خارجند و این دشمنی بین شیعه و سنی رو شروع میکنند ، که به دشمنی ترک و ارس و….. ادامه پیدا میکنه

  چارلی چاپلین میگه :اگر شما در اسراییل بدنیا می امدید به احتمال زیاد یهودی میشدید ،اگر در عربستان بدنیا می امدید قطعا مسلمان میشدید،اگر در اروپا بدنیا می امدید احتمال زیاد مسیحی و اگر در ژاپن بدنیا می امدید شینتو میشدید،دین پدیده ایست که جغرافیا برای شما تعیین میکند.پس تعصب برای چیست… آنچه مهم است اخلاق و انسانیت است که به جغرافیای زمان ومکان محدود نیست
  آدم هایی که روح بزرگی دارند، عقده های کمتری دارند،
  شعور بیشتری دارند و قلب مهربانتری…
  برای همین نباید از آنها ترسید،
  آدم های کوچک و حقیر با عقده های بزرگ ترسناکترند…
  چون از صدمه زدن به دیگران هراسی ندارند…!!!

   

   

 17. اینهمه اسمان ریسمان به هم  بافتی که اینو بگی اذربایجان و ترکیه ! ترک نیستند همانطور که خودت هم اعتراف کردی تمام پادشاهان ایران زبان فارسی را گسترش دادند حتی در هند و اناطولی پس از کجا معلوم مثل هزاره های افغانستان شما فارس زبان نیستین ؟شاید همانند قوم هزاره که اصالتا مغول و چشم بادامی هستند و فارس زبانند شما هم شاید ترک یا مغول باشین و الان فارس زبان شده این  اگه همه  به لحاظ نژادی فارس هستین چرا فارسهای اهواز و شیراز اینهمه در اخلاق و رفتار و چهره با فارسهای تهران و خراسان فرق دارند چرا قیافه تاجیک ها فارسهای افغانستان اینهمه با شما فرق دارد؟؟؟ مطابق گفته شما که چهره را ملاک قرار داده هیچ کدام از شما فارس نیست چه بسا که ترک یا عرب هستین و فارس زبان شده این زبان فارسی بعد از اسلام و با ترکیب چندین لهجه درخراسان بوجود امد و این درحالی بود که زبان عربی مراحل تکامل را پیموده بود به خاطر همین بود که دانشمندان ایران نیز اثار و کتابهایشان را به زبان عربی می نوشتند می خواهم بدانید که علت گسترش زبان فارسی برتری این زبان نبود سعی نکینید عدالت  انصاف و لطف  پادشاهان ترک را اینگونه توجیه کنید با اینکه سامانیان زبان رسمی اشان عربی بود ولی سلجوقیان زبان عربی را کنار گذاشته و زبان فارسی را زبان رسمی ایران کردند حتی در هند و اناطولی هم گسترش دادند این سلطان محمود ترک بود که فردوسی را با وعده دادن هر دینار به هر بیت شعر مامور سرودن شاهنامه کرد تا زبان شما زنده بمانداگر علت گسترش زبان فارسی به قول بعضی ها برتری ذاتی اش بود پس چرا اکنون در هند و پاکستان منقرض شده و در افغانستان هم در حال انقراضه ؟ضمنا استانبول زمان عثمانیان و توسط سلطان محمد فاتح فتح شد اقای تاریخ دان 

   

 18. درود.محمدرضای گرامی من نمیدونم شما چطور تا الان از دست این ترک های بی خرد دیوونه نشدید نظرات رو که میخوندم خیلی آستانه تحملتون بالا هس.دوباره میخوام به این جمله تاکید کنم کسی که خواب هس رو میشه بیدار کرد ولی کسی که خودشو به خواب زده هرگز.تاریخ همیشه همونطور که هس میمونه و کسی نمیتونه اونو با خواست خودش تغییر بده.این ترک های نادان میدونن که هیچ تمدنی نداشته و ندارن ولی خودشونو به … زدن.با سپاس از زحمات شما سایتتون بسیار جالب و مفیده امیدوارم که همچنان ادامه بدید.

  • درود خدمت شما..همه ما در کنار هم مثل برادرو خواهریم کرد ترک لر فارس و ….ولی اصولا کسانی هم پیدا میشن که دست به تحریف تاریخ میزنن ولی خب شفاف سازی همیشه بهتر از جنگه و امیدواریم این گمراهان تحریف کننده دست بردارن و کمی تاریخو با مطالعه بخونن..با سپاس از شما

  • جناب محمد رضا ممنون از اینکه خود باادب هستید و تعجب از اینکه نظرهای بی ادبانه برخی رو چاپ می کنید!!خانم بیتا من افرادی مثل شما رو خوب می شناسم یک عمر افسانه های کتابهای ایرانی رو خواندین فکر می کنید بهترین کشور دنیا ایرنه بهترین نژاد دنیا هم ایرانیه بقیه هم برگ چغندر و یا به قول شما بی هویت هستند و وقتی مطلبی خلاف اون را می خونین براشفته می شوین با این عقیده اتان موافقم که تاریخ قابل تغییر نیست قطعا نیست و قطعا قابل تغییر نخواهد بود ولی تاریخ واقعی نه افسانه هایی که شما خوندین میشه من از شما سوال بپرسم چرا هیچ کشوری فارابی ابوعلی سینا ابو ریحا ن بیرونی خوارزمی مولانا نظامی و…. را ایرانی نمی داند شما که تمام دانشمندان تمدن اسلامی را به نام ایران می زنید چرا قبل از اسلام حتی یکدونه شاعر و دانشمند نداشتید با اینکه به قول خودتان فقط نژاد پاک اریایی در ایران بود یونانیان دهها و صدها فیلسوف و دانشمند داشتند عربها دهها شاعر نامدار داشتند چرا ایران حتی یکدونه نداشته از این بگذریم چرا ایران اکنون هیچ دانشمند و شاعر نامی جهان ندارد کشور همسایه ما ترکیه یک برنده نوبل شیمی و یک برنده نوبل ادبیات دارد؟؟به قطب علمی و دانشگاهی منطقه و جهان تبدیل شده و از ۱۵۵ کشور جهان دانشجو می پذیرد صنعت و اقتصادش هم مشخص است واقعیت این است که همین الان هم تمام دانشمندان ایران یا ترک هستند یا ریشه ترکی دارند پدر هوش مصنوعی جهان پرفسور لطفعلی زاده اردبیلی-پرفسور مریم میرزاخانی بزرگترین زن ریاضیدان تاریخ و برنده جایزه نوبل ریاضی(فیلدز)اصالتا زنجانی-پرفسور فیروز نادری از بزرگان و مدیران ارشد ناسا ترک قشقایی-پرفسور نیما حامد اردکانی یکی از بزرگترین فیزیکدانان و ۳۲ایمین نابغه جهان تبریزی پرفسور علی جوان مخترع لیزر گازی تبریزی و حتی پرفسور سمیعی هم ریشه اذربایجانی دارد اینو در سفر به تبریز در شبکه سهند گفت
   http://www.mehrnews.com/news/2360278/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1
   http://www.nasrnews.ir/News/tabid/243/ArticleID/19925/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
   درست افرادی مثل شما هستند که وقتی به یک سفر خارجی می روند براشفته و شوکه میشند که مگر ایران زیباترین کشور دنیا نبود مگر هنر نزدایرانیان و بس نبود به شما توصیه می کنم چشم و گوشتان را باز کنید
   خانم بیتا این شما هستد که در خوابید من از شما خواهش می کنم بیدار شوید ترکها را به بی خردی و نادانی متهم کردی اگر ملت ایران داناتر و باخردتر بودند چرا از بقیه کشورهای منطقه عقب ماندند کل دنیا می دونه ایران با پول نفت می چرخه فقط صادرات خودروی ترکیه بیش از کل صادرات غیر نفتی ایرانه

   • درود خدمت شما دوست عزیز..اول اینو بگ ایران دانشمندان زیادی قبل اسلام داشته که به دلیل هایی مانند کتاب سوزی اعراب و امثال اینا نامی ازشون باقی نمونده ولی برای مثال میگم برگردیم دوره ساسانیان از شاعر که بگذریم به موسیقی دان بزرگی به اسم باربد میرسیم یا دوره هخامنشیان ارتاخه یا میشه به دوره اشکانیان و سورنا اشاره کرد که علاوه بر اینکه یه سردار بزرگ بود کسی بود که جنگ پارتیزانی رو اختراع کرد ..پس خواهشا فقط مطلبی کپی نکنید از جای و بزارید اینجا کمی مطالعه در مورد تاریخ قبل از اسلام هم بکنید بد نیست..در ضمن هر کدوم از پادشاه های هر یک از سلسله های قبل از اسلام هم برا خودشون دانشمند بود که میتونستند نصف دنیا رو با کمترین جنگو خونریزی بگیرند..پس اگر از قبل از اسلام اسم های کمی از دانشمندان مونده قتل و غارت های چنگیز و عرب ها و اتش سوزیاشون بود که خیلی چیزا رو از بین برد..در ضمن شما فکر میکنم تلویزیون هم نگاه نمیکنید که چندتا از متخصص های ما تو دنیا از لحاظ پزشکی اول هستن و به جهانیان یاد میدن علمشونو..یا فکر میکنم چند سال پیش نفهمیدین جونای ایرانی پهباد غیر قابل رد یابی امریکا رو صحیح و سالم نشوندن و بعدش یکی ساختن که اونا نتونستن ردشو بگیرن..پس فکر نمیکنم ایرانیا چیزی کم داشته باشت..در مورد بعد اسلام هم بگم مگه اینکه شما فارابی و بو علی سینا رو ایرانی ندونی چون فارابی و بو علی سینا و بقیه رسما به نام ایرانی ثبت شدن و باز هم عده ایی قصد دارن اینا رو بدون اینکه تاریخ بدونن با نظرهای خودشون تغییر ملیت میدن..اگر دنبال شاعر هستی فقط یک شاعر معرفی میکنم که زبان ایرانی رو در برابر اعراب حفظ کرد و توی تاریخ کسی وجود نداره که بخاد با فردوسی ما رقابت کنه اصلا تا به حال همچین فردی وجود نداشته..پس دوست عزیز شما که قصد بر هم زنی تاریخوو داری سایت ما جایی نیست که تحریف قبول کنه یا فردی مطلبی رو از جایی کپی کن..شما اگه دنبال نظر موافق هستید افرادی مثل پورپیرار هستند که از نظراتتون دفاع کنن و حتی کوروش و داریوش و انوشیروان رو هم تغییر ملیت بدن.با سپاس

    • اقای محمد رضا من خیلی خوشحال می شوم اگر سایت شما بیایم و چیز جدیدی یاد بگیرم ولی شما اکثرا سعی می کنین ماست مالی کنین تا مطالب جدید یاد بدهید دوم اینکه من نفعی از برهم زنی یا تحریف تاریخ نمی برم پس لزومی به این کار نمی بینم اول اینکه منظور من از دانشمند و شاعر ،دانشمند و شاعر نامدار بود مثل ارسطو افلاطون فیثاغورث ارشمیدس اقلیدس بابد و ارتاخه نوازنده و مهندس بودن چنین کسانی رو همه ملت ها داشتندفرمودین عربها و مغولها کتابسوزی کردن اگر بر فرض اثارشان از بین رفته بود نامشان حداقل باید می ماند در مورد فردوسی کسی منکر نبوغ و استعداد فردوسی نیست ولی چه کسی فردوسی رو پرورش داد چه کسی کتاب ها و داستانها را در اختیار فردوسی قرار داد تا انها را به نظم بکشد در ان زمان که شعر را بر روی پوست می نوشتند فردوسی اینهمه پوست را از کجا اورد هم شما و هم هر شخص اشنا به تاریخ می داند که در ان زمان شاعران وابسته به دربار بودند و با حمایت و درخواست پادشاه شعر می سرودند فردوسی هم برای هر یک بیت شعرش یک سکه طلا (دینار)از سلطان محمود که ترک بودمی گرفت اگر عدالت و انصاف داشته باشید سهم سلطان ترک از خلق شاهنامه بیشتر از فردوسی نباشد کمتر هم نیست چون اگر سلطان محمود از فردوسی حمایت نمی کرد کتابی به نام شاهنامه هم وجود نداشت اگر بخواهید پادشاهان ایران را که اکثرا خوش گذران بودند دانشمند جا بزنید با این حساب همه پادشاهان جهان دانشمند بودن چنگیز می شود بزرگترین دانشمند تاریخ!در مورد پایین اوردن پهباد امریکایی اگر شما رشتتون مخابرات بود یا مرتبط با ان هرگز چنین چیزی را مثال نمی اوردیدبنده رشته ام مهندسی برق هست پایین اوردن پهباد به لحاظ اطلاعاتی یک افتخار است نه به لحاظ علمی اگر انطور که امریکایی ها می گویند نقص در سیستم موقعیت یاب درست نباشد قطعا ایران فناوری، نقشه و حداقل نحوه کد گذاری اش رو قبلا در اختیار داشته همانطور که فناوری انواع موشک ها و تجهیزات نظامی و حتی انطور که می گویند فناوری هسته ای رو از کشورهای دیگر مثل روسیه ،چین یا کره شمالی می خرد عزیزم اون امارها همش برای دهان پر کنیه مثلا پنجم در علم نانو هفتم در سلول های بنیادی یعنی متوجه نیستی اگر کشور ما به لحاظ علمی واقعا جلو بود چرا بازارش در تسخیرچینها کره ای ها ژاپنی ها و ترکها بود
     حرف اخر من به شما و امثال خانم بیتا که خودتان را برتر از ترکها می دانید این است که با سند و مدرک برتریتان را ثابت کنید این واقعا شیوه درستی نیست که از سران حکومت گرفته تا صدا و سیما سعی در تحقیر ترکها دارد در حالی که واقعیت بر عکس است

   • گفتنی ها رو محمدرضا گفته ولی چند نکته رو باید به عرضت برسونم مهدی تو واقعا نمیدونی چرا ایران الان تو این وضعیت هس تو واقعا نمیدونی چرا ایران الان از خیلی از کشورا عقب افتاده خوابی یا خودتو به خواب زدی خورشید ایران سی و اندی ساله که غروب کرده خیلیا تو این کشور به اسم اسلام هرکاری میکنن تا به یه نون و نوایی برسن پرستیدن واسشون شده تجارت بله اگر دلسوز داشتیم الان ایران تو این وضعیت نبود در ضمن ایران باستان هم شاعر داشته هم دانشمند.منشور کوروشو خوندی؟فقط یه انسان بزرگ و خردمندمیتونه این حرفارو بزنه. ولی همونطور که محمدرضا گفت خیلی از این آثار از بین رفت.حرفهای من افسانه نیس چون من مثل شما ترکها که واسه خودتون تاریخ سازی میکنین نیستم.همین حالا هم خیلیا نمیخوان حقایق ایران باستان آشکار بشه چون احساس خطر میکنن و به هر دری میزنن تا دروغ تحویل مردم بدن جدیدا مد شده یه  مشت بی سواد اسم خودشو نو میزارن استاد تا میتونن در مورد قهرمانان ایرانی دروغ بافی میکنن در آینده حقایق آشکار خواهد شد تاریخ ثابت کرده وضعیت به یک شکل نخواهد ماند و هیچ قدرتی پایدار نیست به امید طلوع دوباره خورشید ایران.

    • مطمئن باشید که ایران هنوزم زندانی مهاجمانش هست..  درکش سخته ؟! سخت نیست..  

     همونطور که الان مشخص شده تو این چند هزار سال تاریخمون چه اتفاق هایی افتاده و در هر دوره چه کسانی بر ایران سلطه داشتن پس چند صد ساله دیگه هم به روشنی مشخص خواهد شد که ایران در این دوره ای که من و شما داریم زندگی میکنیم دست چه کسانی بوده..  دست اعراب و ترکان !

     بعید میدونم تا اون موقع اثری از این دوتا قوم آشوب گر و بی تمدن باقی مونده باشه {چون اقوام پاک و صلح طلب هرچی هم که بهشون حمله کنی و زیر سلطه بگیریشون بلاخره آزاد خواهند شد و باز به زندگیشون ادامه میدند همونطور که تاریخ ثابت کرده} اما اگه هم مونده باشن ازشون به عنوان اقوامی وحشی و بی تمدن یاد خواهد شد که به سرزمین خودشون قانع نبودن و به همسایگانشون دست درازی کردن.

     حقیقت همین است.. حقیقت تاریخ است… دیگه مثل گذاشته امکان نابود کردن تاریخ و کتاب ها و فرهنگ یک کشور و ملت وجود نداره خوشبختانه که بتونن اون موقع بگن اینجا از اول مال ما بوده و ما زودتر اومده بودیم اینجا و اینا تاریخو شاعرو تمدن نداشتن و ازین جفنگیآتی که الان میگن به واسطه نابود کردن اسناد تاریخی ایران در گذشته توسط اقوام وحشی که به ایران دست درازی کردن..

     متاسفانه یا خوشبختانه قوم پارس قومی وحشی و حمله گر نبود وگرنه الان همه کشورهای اطرافش میبایست هم پارسی صحبت میکردن هم اینکه خودشون رو پارسی میدونستن هم اینکه برای پارس و ایرانی بودنشون یقه میدریدند به جای اینکه بخوان به پارس ها بپرند و با دروغ پراکنی و جعل تاریخ خودشون رو بهترین قوم نشون بدن..

     در عوض همیشه به واسطه شاهان بی عرضه ای که از همون اقوام مهاجمی که به ایران حمله کردن این سرزمین رو تکه تکه کردن و به بیگانه دادن چون چیزی به نام ارق ملی درونشون نبوده ، چون خودشون رو متعلق به سرزمینی که غصب کردن نمیدونستن..  

 19. درود خدمت شما.کسی ماست مالی نکردشما اومدین میگین اسمی از دانشمندان ببر یه سوال دارم اگر این دانشمندانی که گفتین اثاری ازشون باقی نمیموند اونوقت شما اونهارو میشناختین یا حرفشون منتقل میشد که امروزه بگن این مال فلان کس بوده در فلان تاریخ.پس خواهشا اول فکر کنید بعد حرف وسط بکشید..دوم اینکه فردوسی شاهنامه رو در توی سی سال بیچارگی نوشت بدون هیچ دستمزدی و کل شاهنامه رو توی دوره سامانیان که خود دودمان سامانی هم پارسی بود نوشت ولی وقتی حکومت غزنوی روی کار اومد باز هم فردوسی از شرایطو زمانش استفاده کرد و اومد شاهنامه رو تقدیم سلطان محمود کرد حالا چرا اینکارو کرد؟؟فکر میکنی بخاطر پول بود..نه اگه فردوسی به فکر پول بود از حاکمان سامانی میگرفت ولی چون سامانیان کنار رفتن فردوسی با اینکارش پشتیبانی سلطان محمود رو بدست اورد که با شرایط حکومتی اون موقع و نا امنی های که بود بتونه از سی سال رنجش و کتابش و زبان فارسی حفاظت کنه که اگر اینکارو نمیکرد شاید سلطان محمود فردوسی و کتابشو از بین میبرد در صورتی که کل شاهنامه نوشته شده بود و در میابیم که این از فکر بازه فردوسی بوده..باز هم توصیه میکنم تاریخ بخونید و سر خود تهمت ناروا به یه اسطوره رو نزنید..در مورد چنگیز و پادشاهان هم بگم معلومه خیلی از روی تعصب حرف میزنید..شما متن منو بخونید گفتم پادشاهانی که با کمترین قتل و خونریزی جهانو فتح کردن نه غارتو وحشیگری.و در مورد پهباد و این ها هم خیلی ها هستن که از این مسئله ناراحتن که نبوغ جوانان ایرانی تا چه حد میتونه پیشرفت داشته باشه نه در این مورد بلکه در مورد هسته خود ایرانیا هستن که کارشون رو پیش میبرن و در کل محرفانی امثال شما قصد برهم زنی تاریخ و حال و اینده رو دارین .من در کل کاری به صدا سیما ندارم ایشون که اینکارو کرده معذرت خواهی کرده و گفته از قصد نبوده و در اخر هم بگم منو امثال من حرفامون بر پایه دلیل و منطق بوده و امثال شما حرفاتون بر پایه تحریف و بر هم زنی و کشوندن همه تاریخ به ترک ها و اینکه تمام دانشمندان و شاعران و غیره یا ترکن یا عرب ولی در واقع ما اینجایم و نمیزاریم کسی شاعران و دانشمندامون رو ازمون بگیره..با سپاس

 20. آقای مهدی از نوشته هات پی بردم که خودتو ایرانی نمیدونی.یه سوال برام پیش اومده تو که خودتو ایرانی نمیدونی و از ایرانی ها بیزاری الان تو ایران داری چکار میکنی؟خب برگرد به اونجایی که تعلق داری.ظاهرا عرب ها و ترکیه رو از خودت میدونی چرا نمیری به اونها ملحق بشی؟میدونی شما چجور آدمایی هستین  واسه بچه های فیتیله میریزین تو خیابون اما وقتی گرونی هست اختلاس میشه یا تحریم  داره به مردم فشار میاره خاموش میشید.خدا رو شکر اینقدر ایران آثار و ابنیه و کتیبه های باستانی داره که خود به تنهایی میتونه ثابت کنه ایران کشور با فرهنگ و متمدنی بوده که بخشی از آثار در موزه های آمریکا و فرانسه هست که کل جهان سالانه دارن از این آثار بازدید میکنن و اینقدر درکشون بالا هست که میفهمن ایران چه تمدنی داشته ولی آدمهایی مثل تو منکر این تمدن میشن آن هم به خاطر دلایلی که خودت میدونی.در ضمن فردوسی رو در زمان خودش دهقان خطاب میکردن چون در آن زمان به کسی دهقان میگفتند که دارای ثروت زیادی بوده اما فردوسی تمام ثروتش رو از دست میده میدونی چرا چون تمام عمرشو صرف شعر گفتن آن هم به خاطر عشق به میهن میکنه تا دوباره فرهنگ ایرانو احیا کنه و با ثروت شخصی خودش امرار معاش میکرده.پاینده باد ایران.

 21. اقای محمد رضا با همدیگر دعوا نداریم پس بی دلیل به من تهمت نزن صفتی هم که مناسب خودتون هست به بنده نسبت نده شما مطمئنین تمام اطلاعاتتان بر پایه دلیل و منطقه او مطالبی رو که در مورد فردوسی اوردین حتی منابع ایرانی هم تایید نمی کند بالا گفتین فارابی و ابو علی سینا و…به نام ایران ثبت شدندالبته این باعث خوشحالی هر ایرانیست که انها به نام ایران ثبت شوند ولی تا جایی که بنده مطالعه داشتم ابو علی سینا به نام ۵ تا کشور ثبت شده که ایارن جزو ۵ تا کشور نیست فارابی هم به نام قزاقستان ثبت شده نطامی هم به نام اذربایجان مولانا هم به نام ۴ کشور ثبت شده که ایران جزو ان چهار کشو نیست حتی پارسی بودن حکومت سامانی نیز مورد تردید است و جامع التواریخ فضل الله همدانی و خاورشناس روسی بار تولد ان را رد میکنند به هر حال حرف برای گفتن زیاد است ولی حقیقت یک چیز قطعی و غیر قابل تغییر است می توان مردم را فریب داد ولی حقیقت را نمی توان عوض کرد اگر من و شما هم مبنا و پایه امان حقیقت باشداختلافی نخواهیم داشت
  خانم بیتا شما هم کوته فکری نکنید مشکلات و عقب ماندگی کشور ایران را که ناشی از بی عرضگی بی سوادی کم کاری و تنبلی ما ایرانیان است را به گردن نهاد خاصی نیانداز ایران اینهمه نفت و گاز دارد موقعیت استراتژیکی ایران را که دقیقا در وسط جهان قرار گرفته رو هر کشوری ندارد دسترسی با ابهای ازاد ،کمترین فاصله با افریقا اسیا و اروپا کدام کشور در جهان اینهمه شرایط و موقعیت دارد هرچند همین نهاد را هم خود مردم روی کار اوردند با مشروعیت ۹۸% و هر چهار سال هم همین مردم و امثال شما ها با مشارکت بالای ۸۰ درصد در انتخابات مشروعیتش را تایید می کنید شما فکر می کنید با تغییر این نهاد فساد اداری ایران حل خواهد شد تنبلی ایرانیان که ساعات مفید کاری در ادارات به نیم ساعت تقلیل یافته حل خواهد شد؟ اعتیاد و هزاران مشکل کشور ایران حل خواهد شد؟امریکا با تاریخ ۲۰۰-۳۰۰ ساله داره دنیا رو اداره می کنه حالا شما بچسبید به ۳ هزار سال پیش ببینم چی گیرتان میاد بنده هم طرفدار کشور ترکیه و کشورهای عربی نیستم ولی انتظار دارم شما فارسها و کسانیکه خودشان را فارس می داندد از توهم بیرون بیایید و جهان ملتها و واقعیت ها را انطوری که هست ببینید و بشناسید

 22. سلام. واقعا موندم که خدایا آخه مگه این کشور استاد و عالم و دانشمند نداره که هر کسی پا تو کفش علم می کنه… بخشی از مطالب نویسنده درست و بخشی کاملا متعصبانه است کامنت ها هم گرچه مطالب درستی دارند اما با سوگیری و تعصب نوشته شده اند. علم با تعصب با ذهنیت کاری نداره علم فقط علمه و علم با سند کار می کنه. به عنوان دکترای باستان شناسی این مطالب رو عرض می کنم…. ایران باستان افتخارات زیادی داره اما اون چیزی هم نیست که شماها دارید مانور میدید حقایقش اصلا بر طبق اسناد قابل انکار نیست چه افتخاراتش چه نکات منفی. 

  علم رو به عالمش بسپارید…. بسیاری لز این کتابهای تاریخی رو نه مورخین نوشته اند نه باستان شناسان بنابراین سند قابل ارجاع نیستند گرچه مطالب درست هم دارند ….

  در محافل علمی این گونه تاریخ رو حلاجی کردن و تعصب ها هیچ جایگاهی نداره 

  هرکسی هم که روی قبل از اسلام پافشاری می کنه و با بعد از اسلام ایران کاری نداره یعنی داره تمدنش رو تکه تکه می کنه و این تمدنی که ادامه نداره میشه تمدن مرده. البته اینطوری نیست این فقط در تحلیل های افراد ناآگاهه. علم با داوری غیرمتخصصین تغییر نمی کنه …..تمدن ایران (تعریف تمدن با شروع خط است) از جیرفت شروع میشه یعنی هزاره سوم قبل از میلاد و تا کنون به پایداری خودش ادامه داده و این پویایی و تداوم، نشان دهنده عظمت اون هست.

  بحثهایی هم از قبیل اینکه سی و چند ساله که ال شده و بل شده باز هم غیرعلمی و  تعصبی است….

  علم را به متخصصین آن در مراکز علمی بسپارید و تنها و تنها از آنها نقل مطلب کنید .

  سپاس.یاعلی

 23. آنتی چاخان

  در سومین جنگ سرزمین هایی از قفقاز به تصرف ترکان در اومد اونوقت تو نوشتی بی نتیجه ماندن جنگ!!! خخخخخخخ دو حالت بیشتر نداره ؛  یا معنی پیروزی و شکست رو نمیفهمی…یا کلا نفهمی….بدبخت عقده ای با سرهم کردن این چاخان ها از سوزن اونجات کم نمیشه

  • درود خدمت شما..من نمیدونم چرا با یه آدم چاخان باید بحث کنم..شما بهتره با لات و الواتی مثل خودت بگردی تا بیا اینجا و نظر بدی..در حدی نیستی که جواب بهت بدم

 24. آنتی چاخان

   زهرا خانوم شما طوری قلم فرسایی کردین که انگار ماها نشستیم تو خونه و شماها به صورت شبانه روزی در حال اعتصاب و تظاهرات و احقاق حقوق ملت هستید خواهشا قبل حرف زدن ی کم فکر کن!!!!در ضمن برو دو تا کتاب بخون ببین فردوسی جونتون چطور دستمال کشی شاهان ترک رو میکرد به امید اینکه یه تف بندازن جلوش

 25. متاسفانه پیام قبلی من به دلایل نامعلوم چاپ نشد ولی جواب شما رو می دهم خانم زهرا عربها و ترکها برادران ما هستند که به کوری چشم دشمنان اسلام یک روزی تمام ممالک اسلامی باهم متحد می شوند و این یک مشت واقعی به دهان امریکا و بدخواهان اسلام خواهد بود یک سوال برایم پیش اومده شما چرا ایران را فقط مال فارسها می دانید ایران مال گروه خاصی نیست که من بخواهم ایران را ترک کنم شما مگر در همین کتاب درسی نخوندین که اقوام اریایی به فلات ایران مهاجرت کردند در حالی که اقوام التصاقی زبان و پروترک قرنها قبل از امدن اقوام اریایی در ایران زندگی می کردند خواستین منبع براتون میارم ایران فقط فردوسی و کوروش و داریوش نیست ایران یعنی سلطان محمد طغرل الپ ارسلان ایران یعنی شاه اسماعیل شاه عباس ایران یعنی نادر شاه اقا محمد خان ایران یعنی ستارخان و باقر خان از شما سوال دارم چرا به جای افتخار به قهرمانان و خادمان واقعی ایران به افسانه و اهام می بالید شما کوروش و داریوش را در همین قرنهای اخیر با منابع غریبی ها شناختید رستم افسانه هست وجود خارجی ندارد ……در برنامه فتیله هم فرهنگ و زبان یک ملت به بدترن شکل ممکن تحقیر شد اگه شما فرهنگ داشتن و به هموطنان خود احترام قائل بودین شما هم باید به این برنامه اعتراض می کردین کسی منکر قدمت تمدن ایران نیست ولی سوال اینجاست که چرا در کشوری که ۳ هزار سال سابقه مدنیت داره به لحاظ فرهنگی باید این وضعیت را داشته باشه چرا اختلاس و رشوه خواری باشه چرا فساد اداری اینقدر بالا باشه چرا دزدی و کلاهبرداری زرنگی افتخار باشه همین طرز رانندگی رو در نظر بگیرین ایا فرهنگ ایران نیز همپایه تمدن ایران رشد کرده؟؟تاریخ زمان فردوسی هم کاملا عیان و شفاف هست فردوسی شاهنامه را به خاطر سکه های سلطان محمود سرود ستایش سلطان محمود در شاهنامه هست

  • درود دوست عزیز کسی ایران رو مال فارس ها ندونسته توی ایران قوم های زیادی هستن که مطعلق به اینجان..در ضمن کسی منکر این نیست سلجوقیان و غزنویان و غیره نبودن ولی هر دوره مال خودش بوده و مسلما اونا ترک هایی بودند که سعی توی پیشرفت داشتن ..در ضمن کورش رو مگه امثال شما به تازگی شناخته باشین پس ما رو با یه عده که تازه تاریخ خوندن قاطی نکنین.برنامه فیتیله هم نه ربطی به من داره نه سایت ما در مورد برنامه کودکه..اونجا هم اشتباهی شد که معذرت خواهی هم شد.مسلما فقط توی کشور من این ترک ها هستن که به هیچ چیز راضی نیستن..من توی چندین سالی که سایت دارم هیچ قشری از جامعه بحثی نداشته فقط ترک ها یا میخان تحریف کنن یا تغییر بدن ..پس مشکل از جای دیگست…در مورد شاهنامه هم اینو بگم شمایی که از تاریخ فقط اسم فردوسی رو شنیدی یکم مطالعه کن ..اگه نظر قبلیتون چاپ نشده پس به لیل مضحک بودن حرفاتون چاپ نشد مثل همین که     فردوسی هم کاملا عیان و شفاف هست فردوسی شاهنامه را به خاطر سکه های سلطان محمود سرود      …دوست عزیز شاهنامه قبل از سلطان محمود سروده شد و فردوسی برای محافظت از کتابش با این کار به دربار رفت…پس خواهشا یا مطالعه کنین یا دست از این تحریفاتون بردارین.با سپاس

  • مگر وقتی که تو ورزشگاه تبریز همه یک صدا شعاره ضد ایرانی و ضد پارسی میدن کسی از اهالی تبریز میره اعتراض کنه و بزنه تو دهنشون ؟!  باور کن لذت هم میبرد.. !

   پس انتظار نداشته باش ما هم برای یه برنامه کودک ساده که بیچاره ها منظوری هم نداشتن و خودشونم از بی جنبگی ترک ها تعجب کرده بودن بریم بهشون اعتراض کنیم !

 26. با عرض سلام وخسته نباشید امیدوارم کامنتهای منو حذف نکنی تا خواننده ها خونده و خودشون تصمیم بگیرند واقعیت و یا خیال را باور کنند

  • درود کامنتهای شما برگرفته از یک سایتی بودند که با فارسها و کلا ایرانی ها مشکل دارند.امیدوارم خودتون کمی تحقیق کنید به جای ک\ی کردن از جای دیگه..با سپاس

 27. اینقدر نظرات این حرومزاده'های پان ترک ، کثیف و لجن و دروغ هستش که آدم واسه اینهمه دروغ نمیدونه چه بگه ، فقط میتونه از دست این اراذل کثیف به خدا پناه برد ، اینا اینقدر عقده وجودشون رو گرفته که نمیدونن چجوری باید خودشون رو خالی کنن ، قدمت قوم ترک برای ۲۰۰۰۰ سال پیش ، یعنی فقط باید به حال این احمقهای آشغال فقط تاسف خورد ، بدبخت آذربایجان در حقیقت نام اصلیش آذربایگان یا آذرآبادگان هستش که بعد از حمله اعراب به ایران ، ایرانیان زرتشت به دو منطقه گریختند ، یکیش همین منطقه آذرآبادگان که معنای سرزمین آتش هستش و مابقی آنها به سرزمین هند گریختند که الان هنوز پارسیان هند جزو بزرگترین و قویترین اقلیتهای هند هستند ، نام آذربایگان یا آذرآبادگان پس از ایجاد سلسه کثیف و پر از خون عثمانی و قرابت این منطقه با این قوم خونخوار و زبان بی'ریشه ترکی که هیچ آثاری قبل از این سلسله بربر نداشتند و به خاطر ورود این قوم کثیف به این منطقه با اون زبان مزخرفشون به آذربایجان تغییر کرد ، در حقیقت آذریها ۱۰۰% ایرانی هستند ومتاسفانه گویش مزخرف ترکی عثمانی با زبان پارسی قاطی شد و الان گویش رایج این منطقه شده ، این آشغالهای عقده'ای بی'ریشه اول برن تاریخهای معتبر غیر ایرانی رو در مورد ایران و زبان این فلات پر افتخار بخونن بعد بیان و یاوه'گویی کنند ، لطفا بقیه دوستان هم اینقدر نیان حرف از وحدت این چیزا بگن که ایرانیا هیچ مشکلی باهم ندارن ، مشکل این آشغالهای پان'ترک کثیف عثمانی هستند که اصلا ریشه ایرانی هم ندارن و دارن از نعمتهای این خاک مقدس نشخوار میکنن و تاریخ و تمدن و زبان ما رو هم تحریف میکنند ، همه گویشهای پارسی که شامل پارسی سلیس و کردی و لری و مازنی و گیلکی و بلوچی و خراسانی و …. میشوند جزو زبان پرافتخار پارسی هستند و در زبان پارسی تا قبل از سلسله کثیف و منحوس عثمانی ما به هیچ عنوان این گویش ترکی رایج در آذرآبادگان رو نداشتیم ، و اصلا این گویش رو جزو زبان پارسی نمیدونم ، در مورد زبان پارسی و شباهت الفبای فعلی این زبان به عربی باید بگم این از سوءآثار ورود اعراب به ایران بوده که همچنان گریبانگیر مردم ایران شده ، به هرحال نظرات و دروغهای این آشغالهای پان'ترک هیچ اثری بر تاریخ ما نداره ، این آشغالها حتی برای دروغهاشون نمیتونن یه مرجع معتبر جهانی رو برای تحقیق معرفی کنند. 

  زنده باد ایران و ایرانی از آذرآبادگان تا بلوچستان و از خراسان تا خوزستان

 28. یک ترک اذربایجانی

  از افرادی مثل رضا تعجب نمی کنم که اینقدر ادب و فرهنگشان پایین است اینجور ادما زیاد هستند اقای محمد رضا ایا فرهنگ شما هم در همین سطح است که فحش ها و توهین ها رو چاپ کردین ؟؟!! اگر برای خودتان هم ارزش قائل نیستین احترام بازدید کنندگان سایتتان را اکثرا هم همتیره های خودتان هست رو نگه دارین

 29. درود بر تمامی ملت پارس 

  من دلیلی نشر این اثر را نمی فهمم چون ترک و کرد و لر و اقوام دیگر همه از اقوام ایران هستن همه ملت ایران به ایران خدمت کردن از انوشیروان دادگر تا نادر شاه کبیر همه اینا یک ملت داشتن نفاق بین اقوام در زمان حیاتشان بوده حمله از ناحیه خارجی و نفاق کشور های دیگر بوده است پس فرقی بین اقوام ایران نیست که یه عده دم از ترک بودن و فارس بودن می زندد هم پادشاهی هماننده انوشیروان کبیر به ایران خدمت کرده و حکومت مرکزی قدرت مندی را ایجاد کرده و همچنین نادرشاه کبیر همه اقوام ایران به کمک یکدیگر می توانند ایران را ایران کنند چون یگانگی این اقوام ایران را ایران می سازد خودتون نگاه کنید در جنگ ها قدیم همیشه همه اقوام پشت هم بودن در ایران و همیشه به یاری هم می آمدند ولی حالا چه شده که شما با ترک خواندن خود ویا فارس خواندن خود را میخواهید بالا تر از دیگری نشان داده چرا میخواهید از این طریق تفرقه افکنی کنید ما یک کشور هستیم این درست نیست بگوییم ما فارس هستیم تو کرد هستی تو ترک هستی و…. یا بگوییم تو از من پایین تری یا تو شان مرا نداری این درست نیست ما همه ایرانی هستیم درست هست که گویش برخی از مناطق با یکدیر همسان نیست ولی مدانیم که همه در یک کشور زندگی میکنیم انقدر به این بحث های قومیتی دامن نزنید به دوستان ترک خود هم میگویم من هم مثل شما از تبار ترک هستم ولی هر کشوری که رفتم از من سوالی پرسیدن گفتم ایرانی هستم 

  امیدوارم که همیشه با هم برادر و برابر باشیم به امید ایرانی قدرتمند و بزرگ 

 30. ترک اذربایجان

  اقای محمد رضا که در نظر بالایی کاوه اهنگر شدید همه نظرها تایید می شود یعنی اینکه سطح ادب و فرهنگ من هم در حد رضاست کاوه اهنگر افسانه است و اگر هم واقعی بود یک مرد بود فکر نکنم شما شباهتی بهش داشته باشید  شما شایستگی لازم برای راه اندازی یک سایت را ندارین و احتمالا برای خالی کردن عقده شخصی خود این سایت را راه انداخته اید که در نهایت تیشه به ریشه ایران می زنید اینکه اول درود بر قوم پارس می فرستید بعدها می گویید ترکتبارم باید بگم که "خود پیداست از زانوی تو"در ایران گویش نداریم اگر گویش داشته باشیم همه زبانها گویش هستند با این حال منم قبول دارم که راهی می توان یافت تا برادری حفظ شود برای اتحاد باید بر ارزشها و عقاید مشترک تاکید کنیم یکی از انها می تواند مذهب شیعه یا ۱۴ معصوم باشد این را بدانید که با کوروش پرستی و داریوش پرستی اتحاد بوجود نمی اید نژاد اریایی هم توهمی بیش نیست که اتفاقا توسط پژوهشگران ایرانی خارج هم رد شد اقوام اریایی از همان زمان که به این سرزمین امدند با مردم بومی ایران در امیختند نژاد اریایی همان زمان از بین رفت با حمله اسکندر و امیزشهای یونانیان با ایرانیان به خصوص در رده بالاتر دوباره ترکیب ژنتیکی ایران تغییر کرد بعدها اشکانیان از اسیای میانه برخاستند باز ترکیب ژنتیک ایران تغییر کرد بعد از اسلام هم که مشخص است ایران میدان تاخت و تاز مهاجمان خارجی شد

  • درود دوست عزیز اول اینو بگم من از حرفای مبهم شما چیزی نفهمیدم دوم اینکه من از شخصیت و اسم ایرانی کاوه خیلی زیاد خوشم میاد و بنا به تاریخی بودن سایت سعی کردم اسم این شخصیتو انتخاب کنم و به هیچ احد و ناسی هم مربوط نیست چون نظر شخصی بنده هست و نه به شما ونه هیچکس دیگه مربوط نیست پس دخالت تو این موضوع نکنید.دوم اینکه دوست عزیز اگه چشمایی که خدا بهت داده رو باز کنی میبینی که مطالب منبع داره هرکدومم نداشت بگین میزارم پس این عقده شماست که داری خالی میکنی تمام جنگ و جدال سایت ما هم بخاطر ترکای کشورمون نیست بخاطر پان ترکای مث توعه که نخود هر آش میشید و معلوم نیست از کجا هستید و خودتون رو ترک میخونید به شجره نامتون رجوع کنید.سوم هم اینکه نظر تاریخی و علمی و پزشکی شما هم هیچ پایه و اساسی نداره و کلا از حرفاتون معلومه که حقیقتو مثل بقیه دوستانتون که سعی توی تحریف داریخ دارن قبول ندارید که البته مهم نیست.چهارم اینکه همه ما شیعه ها امامانمونو قبول داریم نه ربطشون بدیم به تاریخ چون اونها فراتر از تاریخن کسایی هم که اینجا میان و سر دعوا دارن نه لر نه کرد نه فارس نه بلوچ نه ترک هستن همشون زیر سایه یک کشور بزرگ و متحدن تنها کسایی که دارن تاریخ و به هم میزنن و تهاجم تاریخی کردن پان ترکان هستند نه اینکه ترک باشند نه کسایی هستن که خودشون ترک جا زدن وگرنه ترک ها همینطور که قبلا هم گفتم توی تاریخ ایران نقش های زیادی داشتند اونا ترک واقعی بودند و امثال شما ها با حرفای پوچتون همون پان ترکان مهاجم هستید.با سپاس

   • نه موتلو ترکم دیهنه

    داداش بیشتر حرفات حق با تو است ما ترک های ایرانی ترکیه بخاطر اینکه شاه اسماعیل اهل تبریز و قاجاریان قبل تقسیم شدن و جنگ افتادن اینا با آذربایجان یکی بود پس ما خود ترکیم من به نظرت احترام می گذارم بخاطر اینکه این نظر شماست به هیچ کس هم ربطی نداره
    الان نیاید به من بگید فارس من ترکم
    لطفا نظر من را پاک نکنی ممنون میشم

 31. ترک اذربایجان

  من نظر نهایی رو می گدارم و دیگر به این سایت نمی ایم اخیرا هر کسی حرف از برابری و حقوق فرهنگی می زند به پانترکیسم متهم می شود که مهم هم نیست مهم این است که ۳۰ میلیون ترک ایران بیدار شده و طالب حقوق فرهنگی خود است و خواهد رسید قصد جدایی از ایران را هم نداریم این شما و امثال شما ها هستین که باید کشور رو ترک کنین این ملت ۳۸ سال پیش کوروش پرستان و داریوش پرستان را با مشد و لگد انداخت بیرون حالا اگر افرادی مثل شما هم دو باره مثل علف هرز جوانه زدین دوباره می کنیم و می اندازیم بیرون ایران فقط فارسها نیستند ترک و کرد و بلوچ و لر و عرب و ترکمن گیلک و تالش و مازنی و…… که ۷۰ درصد ملت ایران را تشکیل می دهند صاحبان واقعی ایران هستند شما اقلیتی بیش نیستید تاریخ ایران هم ایلامیان مادها اشکانیان صفاریان زیاریان سامانیان غزنویان سلجوقیان خوارزمشاهیان تیموریان اق قویونلوها قره قویونلوها صفوی افشاریه زندیه و قاجاریه است این کشور ۸ هزار سال قدمت دارد و حکومت هخامنشیان و ساسانیان ۵۰۰ سال یعنی یک بیستم تاریخش را تشکیل می دهند تاریخ ایران اینها هست نظام ایران هم جمهوری اسلامی است و اسلام و شیعه مقدم بر همه چیز است امسال شما شاه پرستان هم فقط از پشت تریبون می توانید در مورد کوروش و داریوش مطالب بنویسید

 32. با سلام خدمت همه ی هموطنان عزیزم

  مهدی هستم از همدان.

  خواهشا نظرات شخصی و کینه جویانه خودمون رو در مورد هیچ قوم و قبیله ای بکار نبریم و بدونیم که ایران ما متعلق به همه ی قومیت ها چه فارس چه ترک وآذری و….. هستش و اگر خون دادن این قومیت ها برای ایران در جنگ ها و بخصوص جنگ تحمیلی نبود الان ایرانی وجود نداشت سربلند باد ایران ما 

  خواهشا از تفرقه دوری کنیم و بدانیم که ایران متعلق به همه ست و هر کس بخواد به مسائل قبل و تفرقه بپردازه قطعا" ایرانی نیست و اظهار فضل نکنه.

  با تشکر از همه ی هموطنانم .

 33. سلام.وبسایت خیلی خوب و جامعی دارید.ممنون

 34. سلام.خواستم بگم مطالب سایت اکثرا از تاریخ دروغین برگرفته شده و تاریخ واقعی تو این سایت پنهان شده بهتره مطالبو نخونه کسی

  • درود دوست عزیز پس باید اینجوری گفت منابع تاریخی معتبر دروغین چون شما تاریخ حقیقی رو توی ناکجا آباد خوندین و تاریخ دانان باید بیان از شما منبع بپرسن !!!!

 35. درود بر همه ایرانیان. من یک ایرانی از قوم پارس هستم، اما پیش از انکه خودم را پارس بدانم یک ایرانی می دانم. خواهشمندم شما هم این اندازه واژه های ترک و پارس را بکار نگیرید، این تاریخ پر شکوه هر گوشه اش را یک قوم ایرانی در دست گرفته،  یک واژه هست که ارزشش بسیار بیشتر از ارزش این واژه ها هست که اونم "ایران" است. تکرار کردن واژه کورد و پارس و ترک و لر سرانجامی جز کینه پراکنی ندارد، پس همه به اصل سخن یعنی ایران بنگریم. این تاریخ پر افتخار تاریخ ایران است، نه تاریخ پارس نه تاریخ ترک و … انهایی هم که خود را ایرانی نمی دانند برگردن به سرزمین راستین خود، ایران سرزمین ایرانیان است نه بیگانگان!! 

 36. با عرض سلام

  اولا باید در جواب به ریکا باید بگم سلطان محمد جلال ادین خوارزم شاهی یکی از شاهزاده های ترک ایران بود که وقتی پدرش از ترس فرار میکنه اون با تعداد کم سپاهایانش با مغول ها مقابله میکنه که در اخر هم وقتی تنها میمونه زخمی به یکی از روستاه ها پناه میبره و ….
  پس چطور شد ترکها از مغول شدن در حالی که زمان حمله مغول به ایران حکومت دست ترکها بودند
  دوما هر حمله ای که صورت بگیره کشت و کشتار و تجاوز هم بوده از کجا معلوم منکه فارسم پدر پدر پدر پدر پدر پدر و…. من مغول نباشه
  کی میتونه ثابت کنه
  از بحث نژاد پرستی بیاید بیرون روشن فکر باشید حرف روسی ها غربی ها رو نذارین براتون تاریخ بشه
  زنده باد ایران پاینده باد ایرانی
  کوری چشم دشمنان ایران

  • نه موتلو ترکم دیهنه

   سلام من به نظرت احترام می گذارم لطفا این نظر من را پاک کنید
   راست میگی پدرانمان مغول نبودند ولی در سرزمین مغولان زندگی می کردند بعد از این که کوچ کردند بعضی از قبایل ترکان آنجا ماندند خوب میایم به زمان چنگیز خان در آنجا هر چقدر ترک بود را جمع کرد بخاطر اینکه یا سربازنش مثل ترکان می‌شدند یا مثل چینی یا خوب اون ترک ها را انتخاب کرد وقتی اینکه تمام خوارزمشاه و سلجوقیان تصرف کرد از قبایل آنها سرباز ترک جمع می کرد و آن زمان به آن پادشاهی ترکان و مغولان امپراتوری می گرفتند
   برادرانم که ترک هستند منم یکی از شما هستم این موضوعی که ترکان مغولان بودند را به شما واضح تر بگم ترکان در سرزمین مغولان با ترکیب دو قبیله متفاوت تشکیل شدند تمام.
   ایران جایی است که از همه ی اقوام ها مانند پارس ترک لر عرب و…
   زندگی می‌کنند هرچه حق ترکان یا بگیم زبان ترکی را یاد نمی دهند و اون خمینی که ما ترک ها را قول زد ولی به هر حال ممنونم که نظر من را خواندید و پاک نکید

 37. با سلام
  آنچه مشخص است نظام اجتماعی و اموزشی ایران قبل از حمله اعراب و نفوذ اسلام کاملا طبقاتی بوده و عموم مردم حق آموزش نداشتند و آموزش بغیر از طبقات شاهزاده ها و موبدان زرتشت آنهم در حد مسایل دینی بود و هیچگونه اموزش طب و فلسفه و هندسه و داروسازی و یا فیزیک و حتی شعر وجود نداشت هیچ کتاب و اثری و حتی سنگ نوشته علمی یا سفالی پیدا نشده در حالیکه هم عصر کوروش کبیر در یونان علوم فلسفه و طب و داروسازی و هندسه و فیزیک و تاریخ پیدا شده بود و ارسطو و افلاطون و ارشمیدس و تالس و فیثاغورث و بطلمیوس و سقراط و بقراط و …علوم مختلف را ابداع کرده بودند و شاهان هخامنشی و ساسانی فقط در فکر تخریب علوم و تمدن بشری و هجوم به کشور های همجوار و شهرهای مرزی برای گسترش مرزها از شرق تا غرب بود و دوران سیاه علم و شعر تا قبل از اسلام ادامه داشته و اگر کتابهای دینی در معابد در اثر هجوم از بین رفته هیچ اثری از ادامه علوم یونانی و اثری از کتاب در زیر زمین و داخل منازل پیدا نشده هیچ نامی از شعرا و دانشمندان وجود ندارد و ادعای جعلی سوختن کتابهای غیر موجود تنها داستان سرایی برای مصرف داخلی و توجیه عدم کشف حتی محاسبه یک رایطه ساده فیثاغورث در مورد وتر یک مثلث قایم الزاویه توسط مردمان این منطقه میباشد (مریع وتر مساوی با مجموع مربعات ۲ ضلع دیگر است) حتی بصورت سنگ نوشته و سفالی , شعر و بقیه علوم و کتابت بعد از اسلام در این منطقه در سایه تمدن اسلامی رشد کرده است ( مثلث – مربع – دایره – هندسه – جبر – مثلثات – منطق – فلسفه – تاریخ – حساب – موازی – خط – نقطه – اعداد – مساوی – تفریق – تقسیم – ضرب – جمع – کتاب – دفتر – قلم – کاغذ – مقوا – شعر – شاعر – بیت – مصراع – ردیف – قافیه – رباعی – قصیده – مثنوی – کلیات – ۲ بیتی – رباعی – نظم – نثر و..همگی کلمات عربی هستند که ۱۳۰۰ سال است که بدین شکل استفاده شده است و معادل فارسی یا ساسانی ندارند و شاید در این چند دهه بوده که سعی در برگردان به فارسی شده است در حالیکه متون گذشته را که نمیتوان استتار کرد و تغییر داد) .متاسفانه ایرانیان بنا به تاریخ نویسان کشورهای فاتح در جنگ جهانی اول و مغلوبین از کشورهای اسلامی در ادوار قبلی بنا به مصالح سیاسی و ایجاد اختلاف در قومیت ها سعی در تحریف تاریخ در جهت پوشش این نقیصه بزرگ با ادعای واهی سوختن تمامی کتابها غیر موجود کرده اند و اگر مجموعه ای از کتابها در جندی شاپور و یا مدائن و یا هر شهر دیگری بود مسلما ممنوع الانتشار و ممنوع الاستفاده برای عموم بوده و شاید تک نسخه ای از کتابهای تمدن یونانی و یا عیلامی و نهاینا اکدیان وسومریان بوده است ( برای سندی که سوخته نیازی به مدرک نداریم و میتوانیم هر چیزی ادعا کنیم چون مدرکی نداریم و خود را معاف از ارایه مدرک میکنیم) قضیه تاریخ سازی و قهرمان سازی و برتری نژادی و قومیتی در ایران و کشورهای تازه جداشده از عثمانی و شمال آفریقا و حتی مرکز و جنوب آفریقا از طرف کشورهای استعماری مطرح شد تا بتوانند یک اقلیت اعم از اقلیت قومی و یا اقلیت مذهبی را با اعتماد بنفس به حکومت اکثریت بگمارند و برای آنها تاریخ سازی کرده اند تا این کشورها بتوانند تسلط خود را برکشورهای منطقه مدتها ادامه دهند.همیشه به تاریخ نگاری ۲ گروه با دیده شک و تردید نگاه کرد ۱ گروه تاریخ نگاران حکومتی و دوم تاریخ نگاران کشورهای استعماری.
  اگر اقوامی در دورانهای مختلف از طرف جنگلهای سیبری وارد این فلات شده اند مسلما این سرزمین را از طریق جنگ و تهاجم و سوزاندن تمدنها و از بین بردن اقوام بومی تصرف کرده اند والا هیچ قومی بسادگی سرزمین خود را به مهاجمان و اشغالگران نمی بخشد.حمله اسکندر به تخت جمشید و مرکز حکومت خاخام منشیان در ادامه جلوگیری از تهاجم مکرر خاخام منشیان به تمدن مصر و روم و تمدن رود سند و ماورالنهر و کشور گشایی این قوم در شرق و غرب بوده است .(در یونان و روم باستان همزمان با حکومت شاهنشاهی خاخام منشیان صاحب امپراتور و مجلس سنا و علوم و دانشمندان و کتب متعدد بود در حالیکه در این حکومتها یک شاه بود و یک وزیر و برهمه حکمرانی میکردند).
  ما همگی دوست داریم خود را دارای تمدن و فرهنگ و نژاد برتر بدانیم و این طبیعی است و دیگران را وحشی ولی باید این را در نظر گرفت که این توهم باطل و دروغ ها که بعضا بنا به مسایل سیاسی نادیده گرفته میشود باعث چه مشکلات بزرگ بینی کاذب برای ما وعواقب برای همزیستی درون سرزمینی و روابط بین ملتهای همسایه میشود و بتدریج باعث ایجاد تنفر پنهان بین شهرها و قومیتها و ملتها خواهد شد که باید از آن پرهیز کرد و دید برتری نژادی باید بصورت اصولی و بدور از تعصب اصلاح گردد.بجای قدردانی از تصرف ایران توسط اسلام و امکان آموزش همگانی و ایحاد رشد و شکوفایی ایران شد و دانشمندان و شعرای زیادی از ایران بعد از اسلام تحویل جامعه بشری گردید برعکس همه اعراب را اقوام بدوی و چادر نشین معرفی کنیم و یادمان برود که تمدن زمانی که اقوام آریایی نبودند ۶ هزار سال قبل از بین النحرین شروع شد و تمدن بشری در دوره های زمانی مختلف بر اثر جنگها نوسان داشته است ولی مسلم است تاریخ شروع تمدن بشری و ابداع اولین خط بشری (خط میخی ) و تقسیم شبانه روز به ۲۴ ساعت و تقسیم ساعت به ۶۰ دقیقه و تقسیم هر دفیفه به ۶۰ ثانیه و اختراع چرخ و آلات موسیقی و تقسیم سال به ۲ فصل تابستان و زمستان و خیلی رسومات امروزی از جمله جشن اول تابستان و جشن اول زمستان که بعد ها توسط ما جشن نوروز و جشن مهرگان نام گرفته از این اقوام سومری بوده نزدیک به ۱۰۰هزار کتیبه سومری به خط میخی برجای مانده است پس بجای قدردانی از تمدن اسلامی و مسلمانان تنها بدلیل کنار گذاشتن دین زرتشت همیشه ناسپاس باشیم و در جهت اهداف استعمار دیگران را اقوام بربر و چادرنشین و خود را صاحب تمدن بی سوادی قلمداد کنیم فقط به کشورهای همسایه تهاجم داشته و کشور گشایی بدون کمترین کمک در جهت رشد و شکوفایی علم بشری داشته باشد.
  زمانی که از طرف اسلام به مسلمانان وضو بطور ۵ بار در روز و نهایتا طهارت و غسل با آب تمیز واجب شد در ایران دوران ساسانی حکم دین زرتشت برای پاک شدن زنان بعد از عادت ماهانه ۲ مرتبه شستشو در ادرار گاو و سپس شستشو با آب بود.
  اگر دیدی که از منظر ما در یک مقطع زمانی امپراتوری و کشور گشایی بنامیم مسلما در مقاطع دیگر مستعمره امپراتورهای اقوام دیگران بودیم چون کشورها و حکومتها در این فلات قاره بنام شاهان و سلسله ها بوده ( ساسانیان_فارس و اشکانیان_یونانی و عباسیان عرب و سلجوقیان و… ترک بمدت هزار سال و پهلوی بظاهر فارس ولی در اصل پدر رضا شاه اهل باکو بوده سرباز قزاق بوده که بنا به سیاست دولت انگلیس اصالت رضا شاه مکتوم مانده بود که اخیرا توسط فرح دیبا افشا شد (سرباز ایستاده کنار عکس میرزا رضای کرمانی قاتل ناصرالدین شاه همان پدر رضا شاه بود). ما مانند روم دارای مجالس سنا و سیستم حکومتی نبوده ایم و تمامی سیاست ها توسط راس حکومت تعیین می شد.
  کشور گشایی به همسایگان و جنگ بین ۲ کشور تلقی میشود مسلما از دید ملتهای کشور متهاجم بدید وحشی گری و کشتار تلقی میشود هر چند که ما در کتابهای خودمان که مصرف داخلی دارند حملات به شهرهای مرزی روم و آسیای میانه را جنگ های ایران و روم و سرکوب اقوام وحشی ماوراءالنحر می نامیم و برعکس باید از منظر نظر این ملتها ببینیم که ایا آنها ما را متمدن میدانند یا تمدن سوز؟ باید به کتاب تاریخ دبیرستانی آن کشورها هم نگاهی بیاندازیم تا دچار توهم از هم گسیخته و نژاد پرستی ساختاری نشویم.
  اگر ما بین النحرین را تغییر نام دهیم و آنرا میانرودان بنامیم (در این سالهای اخیر) پس نباید انتظار داشته باشیم بقیه هم اسامی آبراه های ما را به عربی تغییر نام ندهند. اسامی خاص نباید ترجمه شود.
  روایتهای متعدد که برای مثلا سفره ۷ سین آمده فقط برای عوام فریبی است و کاملا اشکال دارد چرا که در تاجیکستان بجای الفبای سین عربی سفره هفت شین دارند که باید برای سفره و رسم باستانی ۷ شین در تاجیکستان هم داستانی معقول و شاید عوام فریب دیگری درست کرد.
  شهر سوخته متعلق به تمدن رود سند بود.
  خط فارسی برگرفته از الفبای عربی است اگر الفبای مختص عربی را از این رسم الخط بگیرند بجای ۳۲ حرف ۲۳ حرف باقی می ماند (ث ص ض ط ظ ع غ ق ح تلفظ فارسی ندارند)
  اعداد به اصطلاح فارسی همان اعداد اسلامی و هندی هستند.
  با تشکر

 38. ممنون از نظر این سایت
  من یک ترک هستم و اومدم اگه ترکان نبودند چه اتفاقی می افتاد
  ۱-دیوار چین ساخته نمی شد
  ۲-پاپ جلوی کسی سجده نمی‌کرد
  ۳-چنگیز خان کمبود نیروی نظامی می شد
  ۴-استانبول فتح نمی شد
  ۵-کوروش کبیر دیرتر می مرد
  ۶-کدوس دوباره به دست مسلمان نمی افتاد
  ۷-تاریخ اسلام آن قدر شکوفایی میداشت
  ۸-نصف جمیعت ایران حرف میشد از ۸۹ میلیون به ۴۳ ملیون می‌رسد
  ۹-امام خمینی قیام نمی توانست بکند
  ۱۰-هندیان دیگ راحت زندگی می‌کردند
  ۱۱-دین آتش پرستیشون ادامه پیدا می‌کرد
  ۱۲-ایران به دست شوروی و انگلیس به دو نیمه تقسیم میشد
  ۱۳-آیاسوفیا به مسجد تبدیل نمی شد
  ۱۴-دانشمندان معروف ایرانی دیگر نبود
  ۱۵-بهترین جنگ های دنیا از بین می رفت
  ۱۶-مسلمانان به آناتولی نمی توانستند بروند
  ۱۷-یکی از خلیفه های مشهور اسلام از بین می رفت
  ۱۸-بعضی سازه های زیبای ایران دیگر نبود
  ۱۹-ساسانیان اوج خود را از دست نمی دادند
  ۲۰-فرانسه به دست انگلستان می افتاد
  ۲۱-ناپولیون اولین باختش را از یک پیرمرد نمی باخت
  ۲۲-با ۴۰ نفر قلعه چین فتح نمی شد
  ۲۳-مرز های امروز ایران کوچک تر می شد
  ۲۴-دنیا دیگر از ترکان نمی ترسید
  ۲۵-ده تا از حکومت هایی که به ایران حکومت کردند دیگر نبودند
  ۲۶-الان من این نظر را نمیدادم
  ۲۷-اسلام روایش پیدا نمی‌کرد
  ۲۸-تیموریان نبودند
  ۲۹-جنگ جهانی اول زود تر تموم می شد
  ۳۰-این ده دولت ترک به ایران دیگر حکومت نمی کرد افشاریان صفویان سلجوقیان غزنویان تیموریان آک گوینولار قارا گویونلار خزیر دنیز لیلر قاجاریان
  خوارزمشاه
  ۳۱-و…. اتفاقاتی میشد

  پس میگیم خوبه که ترکان هستند

  ممنون که نظر من را خواندید

 39. خساراتی را که ترکان سلجوقی بعد از اشغال ایران به کشور زدند غیرقابل جبرانه . اونها حتی سیستم مالکیت بر زمین را تغییر دادن و ایرانیان از حق داشتن زمین منع شدند. زبان و فرهنگ را از فلات مرکزی ایران تا شمال غرب با زور شمشیر تغییر دادند. شمال شرق کشور کلان از سکنه خالی شد و اونهایی که باقی ماندن مجبور به استفاده از زبان و فرهنگ سلجوقیان شدن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.