پنج شنبه , مهر ۷ ۱۴۰۱

ناگفته های تاریخ ایران زمین(قسمت دوم)

ناگفته های تاریخ ایران

این مقاله را برای آگاه کردن مردمان کشورمقرار دادم تا بدانند ایران سرزمینی است که باید با جان و دل از آن محافظت نمود زیرا قلب آسیا ایران است.کشوری با هزاران سال کوله بار تمدن و فرهنگ که همواره وطن پرستان ایرانی از آن پاسداری کردند بزرگانی همچون کاوه آهنگر – آرش کمانگیر – کورش بزرگ – داریوش بزرگ – نوشیروان عادل –بابک خرمدین – مازیار – فردوسی بزرگ – مهرداد – تیرداد و . . . که امیدوارم ما بتوانیم ادامه دهنده راه آنان باشیم .

آیا میدانید : شهر فیروز آباد کنونی در استان فارس همان اردشیرخره – شهر بنا شده توسط شاهنشاه ارشیر ساسانی است.
آیا میدانید : امپراتوری اشکانیان در اواخر حکومتش به بیش از ۲۴۰ کشور و حکومت مستقل تقسیم شده بود و ایران تجزیه شده بود و این اردشیر پاپکان بود که باردیگر ایران را از نابودی حتمی نجات داد و همه شهرهای تجزیه شده را گردهم در آورد و امپراتوری ساسانی را بنا نمود که برگرفته از تمدن کهن پارس بود.
آیا میدانید : پایتخت کشور از دست رفته ایرانی – آذربایجان – که باکو نام دارد ریشه تاریخی نامگذاری اش از باگوان – باگاوان – بادکوبه – پهلوی ایرانی گرفته شده است . این واژه در پارسی باستان به معنی سرزمین خدایان بوده است که پس از یورش اعراب تغییر لغتی پیدا نمود و باکویه نامیده شد.
آیا میدانید : پایتخت عراق کنونی که بغداد نامیده میشود واژهای کاملا ایرانی است و این شهر پایتخت ایران بوده است ( تیسفون ) . بغداد به معنی بغ + داد به معنی  داده شده از طرف خداوند . در تاریخ ایران باستان آمده است که در این شهر شاهنشاه انوشه روان هفته ای یکبار دادگستری مینموده و
داد مظلومان را بررسی میکرده است.
آیا میدانید : شاهنشاه شاهپور ساسانی در کنار کاخ پرسپولیس ( تخت جمشید ) رفت و نیاکان خود را ستایش کرد . وی نخست یزدان پاک را ستایش کرد – سپس نیای خود را ستایش کرد – سپس شاهنشاهانی که پرسپولیس را ساختند ( داریوش و خشیارشا ) را ستایش کرد و برای آنان از خداوند طلب آمرزش نمود .
آیا میدانید : بسیار از آیین های دین مسیحیت برگرفته شده از آیین میترایی ایرانی است که در هفت هزار سال پیش در سرزمین مقدس ایران بوجود آمده است . حتی اسامی روزهای آنان نیز ریشه ای ایرانی دارد . مانند : دوشنبه ( مه شید ایرانی ) = ماندی یا شنبه ( کیوان شید = ساتورن ایرانی ) =ساتوردی و یا یکشنبه ( مهرشید ایرانی ) = ساندی که همان روزی است که کنستانیتن در سال سیصد و بیست و یک میلادی آنرا تعطیل رسمی و روز جهانی مهر اعلام نمود.
آیا میدانید : کشور ترکستان کنونی همان توران باستانی است و در زمانهای شاهنشاهی کیانی و پیشدادی سالها با ایران جنگیدند . سپس با به قدرت رسیدن شاهنشاهی هخامنشی و اشکانی و ساسانی یکی از شهرهای کوچک ایران شد .
آیا میدانید : واژه پاردایز در زبان انگلیسی از باغهای سلطنتی کورش بزرگ گرفته شده است . کورش در پایتخت امپراتوری خود باغهای عظیمی را بنا نهاد که آنها را پردیس نام نهاده بود و به مرور زمان آن به پارادایز انگلیسی تبدیل شد .
آیا میدانید : پس از یورش اعراب به ایران مردمان بهدین ایران زمین را "گبر" خوانده شدند . گبر واژه ای است از پهلوی به معنی  مرد و در کردی و بلوچی نیز همین معنا را دارد . ولی اعراب به زرتشتیان ایران واژه گبر دادند به معنی کافر . از دیگر نامهایی که به ایرانیان نسبت دادند واژه مجوس بود که گرفته شده از مگوش در زبان پهلوی به معنی  مغ و پیشوای دینی زرتشتی است . ولی اعراب مجوس را به معنی پیروان کافر و آتش پرست به ایرانیان یکتا پرست نسبت دادند . از دیگر واژه هایی که اعراب وحشی بر مردمان پاک ایران نام نهادند واژه عجم بوده است.

آِیا میدانید : فیلسوف ایرانی زرتشتی "ابن المقفع" توسط مسلمانان حاکم بر ایران تکه تکه شد . ابن المقفع نامش پیش از اینکه به ظاهر مسلمان شده باشد روزبه بوده است . ولی از شدت خفقان و فشار اعراب در آن دوران خود را به ظاهر مسلمان می نامد ولی در باطن زرتشتی اصیل بود . نام پدرش دادویه بود و از شهر اردشیر خوره ( فیروز آباد کنونی ) بود . وی دانشمندی بزرگ بود که کتابهای کلیله و دمنه – سیرت انوشیروان – خدای نامه – کتب ارسطو و . . . را به عربی و فارسی ترجمه نمود . مورخین گفته اند روزی او از کنار درب مهر ( آتشکده ای ) عبور میکرد و به زبان بلند شعری خواند : ای خانه مهر گر شدم از تو برون – با چشمی اشکبار و قلبی پر خون – سوگند به خاک درت ای درگه مهر – تن بردم و دل نهادم آنجا به درون . این شعر وی را عده ای شنیدند و به خلیفه تازی حاکم بر ایران خبرش را رساندند و وی دستور داد که او را تکه تکه کنند به این صورت که نخست دست اش را بریدند و سپس پاهایش را بریدند آنگاه دستهای و پاهای بریده را در جلوی دیدگان ابن المقفع در آتش انداختند و سوزاندند و سپس بدنش را با خنجری پاره پاره کردند . این بزرگ مرد ایران در سال ۱۴۳ هجری در سن ۳۶ تکه تکه شد ولی خاطره اش همیشه جاوید است .
آیا میدانید : این جمله از نوشیروان عادل است : کشور با بی دینی اداره میشود و دوران میگذرد ولی ظلم پایدار نیست و بزرگترین دولتها را سرنگون خواهد کرد . ( تاریخ مسعودی – مروج الذهب )
آیا میدانید : حکیم سهروردی معروف به شیخ اشراق که در سال ۵۴۹ پا به جهان گشود در سال ۵۸۷ هجری توسط شیخ صلاح الدین عیوبی خلیفه مصر و شام در سن ۳۸ سالگی کشته شد . او از نورالانوارستایش بسیار میکند که همان آتش زرتشت است . وی در کتب خود از حکمای ایران مانند جاماسب – فرشوشتر و بزرگمهر به نیکی یاد میکند .
آیا میدانید : انوشیروان دادگستر بدون محافظ از دربار خارج میشده است . به گفته فردوسی بزرگ روزی موبدان به وی گفتند که مردم نگرانند که تو بدون لشگر و محافظ به درون شهر می آیی ؟ شاهنشاه پاسخ داد که اگر دادگر باشم این بهترین محافظ و پاسدار برای من است .
آیا میدانید : شهر قزوین را جغرافیا نویسان بزرگ به نام شادشاپور میدانند . این شهر توسط شاهنشاه شاپور اول بنا گشت و به همین مناسبت نام شاد شاهپور را بروی آن گذاشت . که دریای کاسپین یا خزر را نیز دریای قزوین میخوانند . زیرا قزوین از شهرهای بزرگ و مهم آنروزگار به حساب می آمده است .
آِیا میدانید : شهر هرات افغانستان یکی از شهرهای مهم ایران بوده است . در فرگرد اول وندیداد نام هرات آمده است . در کنیبه داریوش بزرگ در بیستون نام هرات بعنوان شهری ایران آمده است . در کتب دینی زرتشتی ( بند ۱۸ فرگرد اول وندیداد ) آمده است ششمین شهری که من ( اهورامزدا )
آفریدم و اهریمن از آنجا دور شد هرات است .
آیا میدانید : مهم ترین شهرهای خاورمیانه را یا ایرانیان ساختند و یا ترمیم کردند . اینک به گوشه ای از شهرههای امپراتوری از دست رفته ایران را که از متون پهلوی گرد آوری شده است نگاهی می اندازیم:

شهرهایی که اندر سرزمین ایرانشهر ساخته شده است شرح آن تک تک در این یادگار به جای مانده از متون پهلوی آمده است :
خراسان شهر سمرقند ( در افغانستان ) را کاوس قبادیان بن افکند ( بنا کرد ) و سیاوش کاوسان به فرجان رساند . کیخسرو سیاوشان آن جا زاده شد و آتشکده را آنجا نشاند . پس زرتشت از فرمان گشتاسب شاه دین آورد و آنرا بر هزار و دویست فرگرد به دین دبیری بر صفحات زرین
کند ( حک کرد ) و به گنج آتشگاه نهاد . سپس گجسته اسکندر آنرا سوخت و به دریا ریخت .

"سغد هفت آشیان شهر" او را هفت آشیانی اندر بود . ۱ )آن جم ( جمشید شاه ) – ۲ )آن فریدون۳) آن منوچهر – ۴) آن کاووس – ۵) آن کیخسرو – ۶)یکی آن لهراسب و دیگری آن گشتاسب شاه – ایرانی . سپس گجسته ( ملعون ) افراسیاب تورانی بر بالای هر یک از نشیمن های شاهان بتکده ای
ساخت .

بلخ بامی شهر نوازک را اسفندیار گشتاسپان ساخت . سپس آتشکده  و نیزه خویش را در آنجا زد . به یبغو خاقان – چول خاقان – ارجاسب خیونان شاه پیغام فرستاد که هر کس به این نیزه نشری کند چونان است که به ایرانشهر تاخته است .

شهر "خوارزم" را نرسه یهودگان بنا نهاد .
شهر "مرو رود" را بهرام یزدگردان بنا نهاد .
شهر "پوشنگ" را شاپور اردشیران بنا نهاد و بر آن پلی بزرگ ساخت .
شهر "توس" را توس نوذران ساخت که نهصد سال خاندان وی در آنجا سپهبد بودند . پس از آن سپهبدی به زریر سپس به بستور و از بستور به کرزم رسید .

شهر "نیشابور" را شاهنشاه شاپور اردشیران ساخت بدانگاه ( زمانیکه ) که پهلیزگ تو را کشت به همانجا شهر را فرمود ساختن .
شهر "قاین" را کی لهراسب پدر گشتاسب شاه بنا نهاد .
شهر "کومس" و "پنج برج" را ضحاک تازی برای شبستان ساخت . مانش پارسیان آنجا بود . در طی سلطنت شاهنشاه یزدگرد شاپوران برای حفظ آن ناحیه در برابر تازش چول نیرویی قرار داد .
شهر پنج خسرو – شاد خسرو – مست آباد – ویسپ شاد خسرو – هیبوی خسرو – شاد فرخ خسرو را کیخسرو قبادیان بنا نهاد . سپس در آنجا دیواری که یکصد و هشتاد در کوشک و دستگرد و پنج آرش بالا داشت ( ارتفاع ) ساخت .
شهر "تیسپون" در خاوران گرازگ گیوگان ساخت . ( جنوب بغداد )
شهر "نصیبین" ( در عراق ) را گرازگ گیوگان ایرانی ساخت .
 شهر "بابل" ( مهم ترین شهر باستانی ) را بابل در پادشاهی جم ( جمشید ) ساخت
شهر "حیره" ( در عراق ) را شاهنشاه شاپور اردشیران ساخت و مهرزاد مرزبان حیره را در ناحیه
دریای تازیان گمارد .
شهر "همدان" را شاهنشاه یزدگرد شاپوران ساخت که او را یزدگرد بزه گر خوانند .
شهر "موصل" ( در عراق ) را پیروز شاپوران ساخت .
شهر "نیمروز" در کابل را اردشیر اسفندیاران ساخت .
شهر "فراه" و شهر " زابلستان " را رستم شاه سیستان ساخت .
شهر "کرمان" را پیروزان شاه کرمان ساخت .

شهر "به اردشیر" توسط سه شاه بنا گشت . سرانجام شاهنشاه اردشیر پاپکان آنرا به فرجام ( سرانجام
)رساند .
شهر "استخر" ( در فارس ) را اردوان شاه پارسیان ساخت .
شهر "دارابگرد" را دارای دارایان ساخت .
شهر "به شاهپور" را شاهپور اردشیران ساخت .
شهر "گور اردشیر خره" ( فیروز آباد ) را شاهنشاه اردشیر پاپکان ساخت .
شهر "هرمزد اردشیران" و شهر "رادهرمزد" را دلیر هرمزد شاپوران ساخت .
شهر "شوش" و "شوشتر" را شیشین دخت زن یزدگرد شاپوران ساخت که دختر راس جالوت شاه یهودیان و نیز مادر بهرام گور بود .
شهر "گندی شاهپور" ( جندی شاپور ) و همچنین شهر ایران کرد شاهپور را شاهپور اردشیران ساخت .
شهر "آسور" را اردشیر اسفندیاران ساخت . سپس اوشک هگر را مرزبان آنجا گماشت .
شهر "آذربایجان" را ایران گشنسب سپهبد آذربایجان ساخت و به فرجام رساند .
شهر "وان" ( در ترکیه ) را ون بلاشان شاه ایرانی برای حفظ جان خویش ساخت .
شهر "گنجه" در آذربایجان را افراسیاب تور ساخت .
شهر "آموغ" را زندیق پرمرگ ساخت . زرتشت سپنتمان از آن شهر بود .
شهر "بغداد" را ابوجعفر که وی را ابودوانیق خوانند ساخت .

…………………………………………………………………..

بن مایه این نوشتار :
واژه نامه ایران – دکتر جهانگیر اوشیدری
مروج الذهب – مسعودی
سرزمین جاوید – پرفسور گیریشمن – واریژان موله – دکتر هرتزفلد
نسکهای پهلوی – جاماسب جی دستور – آسانا – کتابخانه ملی ایران
آرمانهای شهریاران ایران باستان : دلفگانگ کنادت
تاریخ طبری
شاهنامه فروسی بزرگ

درباره ی کاوه آهنگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.