پنج شنبه , خرداد ۲۴ ۱۴۰۳

نماد فِرَوَهَر

همانگونه که هر کشوری  پرچمی دارد و یا هر شرکت، سازمان یا گروه برای شناسایی و همبستگی بهتر افرادش و بر اساس کارشان نماد یا علامتی را برمی گزینند، دین‌ ها و مذاهب نیز بنابر اقتضای مکانی و زمانی و برای همبستگی  و شناخته  شدنشان، از سمبل یا نمادی بهره می گیرند و این نماد و سمبل علاوه بر این که سبب همبستگی  افراد آن گروه است، مورد احترام ایشان نیز هست. برای نمونه پیروانِ دینِ مسیحیت از نماد یا نشانِ صلیب بهره می‌ گیرند، با دانایی از این که صلیب برگرفته از علامتِ خورشید در دورۀ میتراییسم است. پیروان  یهود، ستارۀ شش پر یهودا را که برگرفته از پرتوِ خورشید می باشد، به‌عنوانِ سَمبُلِ دینیِ خود برگزیده‌ اند.

زَرتُشتیان نیز از نَماد فِرَوَهَر بهره می گیرند و با اندیشۀ نیک می‌ دانند که در این نماد، بسیاری از  اندیشه‌ ها و گفته های نیک اشوزَرتُشت نهفته است؛ همبستگی، برابری زن و مرد، احترام به مقامِ بشریت، دادگری، آبادانی، پاکیزه نگهداشتنِ زمین، محیط  زیست و دیگر نیکویی ها، پاک نگهداشتنِ جسم و روان و دوری گزیدن از کژی‌ ها نمونه‌ هایی از این اندیشۀ والا و ارزشمند است. این نقش در همۀ مکان‌ های سپندینه، رسانه های گروهی زرتشتیان و یا با هر فرد نیک نهاد دیده می شود.

روشن تر و نیک تر بدانیم سَمبُل و نَماد فِرَوَهَر شامل سه پَند نیک: اندیشۀ نیک، گفتار نیک و کِردار نیک برای پیروانِ کیش اَشو زَرتُشت است.

۱) نِگاره فِرَوَهَر از سر تا سینه،نقش پیرمردیست که تجربه، جهان دیدگی و داناییِ  پیرانِ دانا و باخِرَد را می نمایاند.

۲) دستِ اَفراشته به سمت بالا، نشانۀ ستایش به درگاهِ آفریدگار و والامَنشی و بالا اندیشی است.

۳) حلقۀ دایره ای که در دستِ پیر مرد قرار دارد، نشانۀ پیمان با پروردگار و همبستگی هاست.

۴) بال های گشوده، نشانۀ اَندیشه، گفتار و کِردارِ نیک است که با پیروی از آن، بشر به کمال می رسد و نیز نشانۀ برابری هاست. خط های روی بالِ فِرَوَهَرهم نشانۀ از سی و سه اَمشاسپندان (نام فرشتگان) می باشد.

۵) حلقۀ میانِ نگاره، نشانۀ بی پایانی روزگار، و برگشتِ رفتار و کردار آدمی به خود اوست.

۶) دو رشتۀ آویز، یکی در سمتِ راست، نماد سِپَنتا مِینوبه چَم (به معنا)، مقدس، راهنمایی  به نیکویی ها، اندیشۀ نیک  و سازندگی است و دیگری درسمتِ چپ نماد اَنگِرَه مِینو به چَم (به معنا)، اهریمن، راهنمای بدی و مظهرِ شَرّ و فساد و پَلیدیست. این دو رشتۀ  آویز به چم (به معنی) دو نیروی متضاد نیکی و بدیست، که  در نهادِ آدمی وجود دارند و نشانه‌ای برای مبارزۀ همیشگی و درونی  برای سازندگی‌ هاست.

۷) دامندر سه ردیف در پایینِ نگاره، نشانۀ بداندیشی، بد گفتاری و بد کرداری است که در پایین قرار دارند، به‌این چم (معنی)، که بدی ها باید به زیرِ پا افکنده شوند.

۸) فَرتورِ(عکس) فِرَوَهَر، رویش به سمت راست (نه چپ) است که سوی راست همان سوی خاور (شرق) است که به چمِ (به معنا) روشنایی، راستی، پاکی و شادی است.

واژۀ فِرَوَهَر از دو واژه فِرَه به چمِ «پیش رو»، ووَهَر به چمِ «بَرَنده و کِشَنده» تشکیل شده است و  به چمِ (به معنایِ) «پیش بَرندۀ جوهَرِ تن و روان» است که بشر را بسوی پیشرفت  و رسایی و جاودانی  رهبری می کند.

فِرَوَهَر یکی از بخش‌های  پنج گانه وجودِ بشر (تن و روان، جان، وجدان  و فروهر) است و فِرَوَهَر در حقیقت ذرّه‌ای از پرتوِ اَهورایی (یزدان) است که در وجودِ بشر نهاده شده است.

این اثر از دوره هخامنشیان باقی مانده است  و بر سَردر بنای تاریخیِ کهن تخت جمشید به نام کاخ سه دروازه نقش بسته است. این نگاره را که در پاسارگاد و نقش رستم نیز حَکّ شده است، برخی به اشتباه اَهورامَزدا می نامند.

زرتشتیان نیک اندیش و باورمند به گفته‌ های خردمندانۀ اَشو زَرتُشت(زرتشت پاک)، نَقش فِرَوَهَر را که قدمتی بس طولانی دارد، سال های سال است که به عنوانِ نماد یا نشان برای خود برگزیده اند. برخی از خوش باوران و نیک نهادان، نیز که آشنا به کار بُرد نمادِها و یا نمادِ  فِرَوَهَر نیستند و آن را فقط زیبا  و دلنشین می پندارند، با این تصورکه از نژادِ آریایی هستند، از آن استفاده می کنند. بدون توجه به این که در سرزمینِ باستانیِ ایرانِ آریایی نژاد، نژادهای گوناگونی چون آشوری ها، کلدانی ها و مادها و دیگر نژادها زندگی می کردند که پس از گذشت زمان، هنگامی که آنان نیز به دین یا مذهبی پایبند شدند، نمادِ آن دین ها را برگزیدند.

در طی دوره‌های طولانی در تاریخ این سرزمین،  گهگاهی خراشی  بر کشور اَهورایی وارد شده، ولی برای همیشه نقشِ فِرَوَهَر پاک  در فرهنگ این سرزمین، درخشان و ابدی باقی خواهد ماند. با توجه به اصل این نماد یا آرم، بهتر است با رعایتِ به‌ جا و احترام به  قوانین و نمادهایدین زرتشتی و دین های دیگر، دین و فرهنگ خود را بهتر بشناسیم و آن را پاس بداریم.

با اندیشۀ نیک ، گفتار نیک  و  کردار نیک


شوالیه هنر پری چهر  نام دار  فریدونی 
فروردین / ۱۶ / ۱۳۸۹ =  آپریل / ۵ / ۲۰۱۰
کالیفرنیا –  پالم دل

درباره ی میلاد موسوی

۳ دیدگاه

 1. با سلام 

  در مورد نشان فروهر متاسفانه اطلاعات اشتباه منتشر فرمودید 

  این نشان  بر اساس سیر تحول و دگرگونی اجزای تشکیل دهنده  در زمان هخامنشیان تکمیل یافته ..هر کدام از اجزائ تشکیل دهنده این نشان تاریخی کهن تر از زمان هخامنشیان داشته ….تک تک اجزاء آن تعریفی دیگر دارد

  برای بررسی بیشتر مراجعه شود به کتاب گوی بالدار …رضا مرادی غیاث آبادی 

   

  • غیاث ابادی بیسواد ایرانستیز جناب! بشناسی این ادمهای بیسواد… ایشون یاوه سرایی بدون منبع و جعل تاریخ زیاد کردن به عمد و خودش هم میگه "متنفر از ایران "..بذر بذروجودغیاث ابادی تعفن و وطنفروشی است…من به تو پیشنهاد میکنم "پاسخ اساتید تاریخ به یاوه سرایی لمپن بیسواد "مدرک تقلبی دانشگاهی" غیاث ابای رو بخوان واگر منطق داشتی قضاوت کن چگونه ادمی یا چه موجودی هستن.. "غیاث ابای ها و پورپییرارها وزهتابی مزدور صدام و… ازین موجودات  هر بچه ای دیگه میشناسه کی هستن پیشنهاد میکنم برای پاسخبهاین ایرانستیزان به خردگان مراجعه کنی و مطالعهکنی دروغهاشون kheradgan.ir

 2. درود – اگر آقای رضا مرادی غیاث آبادی منبع اطلاعات شما هستم واقعا متاسفم ایرانی هایی که ایشان و کتاب هایشان می خوانند و قبول دارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.