پنج شنبه , خرداد ۲۴ ۱۴۰۳

آشور باستان

پایان کار آشور

آخرین روزهای یک شاه- علل انقراض آشور- سقوط نینوا با همۀ آنچه گفتیم-شاه بزرگ، شاه مقتدر، شاه عالم، شاه آشور-در روزهای آخر زندگی از بخت بد خویش می نالید. آخرین لوحی که از وی به میراث به ما رسیده، بار دیگر مسائلی را که در کتابهای سفر جامعه و کتاب ایوب …

توضیحات بیشتر »

هنر آشوریان

خرده هنرها- نقش برجسته- مجمسه سازی- ساختمان- صفحه ای از(سارداناپالوس) آشور، در پایان کار، از لحاظ هنر به پایۀ معلم خود، بابل، رسید، و در ساختن نقش برجسته بر آن پیشی گرفت. ثروت فراوانی که چون سیل به طرف آشور و کالح و نینوا سرازیر می شد، هنرمندان و صنعتگران …

توضیحات بیشتر »

زندگی مردم آشور

صنعت و بازرگانی- ازدواج و اخلاق- مذهب و علم- متون و کتابخانه ها- عالیترین نمونۀ مرد کامل در نظر آشوریان زندگی اقتصادی مردم آشور با مردم بابل تفاوت فراوانی نداشته، چه ساکنان این دو ناحیه، درواقع، ساکنان شمال و جنوب فرهنگ و تمدن واحدی بوده اند. مهمترین اختلاف آشور و …

توضیحات بیشتر »

هنر آشوری

آشور نام دولتی باستانی است که در شمال بین النهرین قرار داشت.حدود چهار هزار سال پیش این دولت تشکیل شد و مدت هزار و سیصد و پنجاه سال دوام آورد.این امپراتوری بر سرزمینهای فنیقیه، فلسطین ،مصر ،بابل،ایلام و غرب فلات ایران تا خلیج فارس حکمرانی میکرد.تاثیر هنر آشوری بر کشورهای …

توضیحات بیشتر »

دولت آشوری ها

استعمار- جنگاوری آشوریان- خدایان جنگجو- قانون- انواع مجازات- شکل اداره- سختی و بیرحمی شاهان خودکامۀ مشرق زمین اگر این اصل استعمارطلبی را قبول داشته باشیم که، به خاطر تسلط حکم قانون و انتشار امنیت و پیشرفت بازرگانی و برقراری صلح، بهتر آن است که دولتهای متعدد، طوعاً یا کرهاً، در …

توضیحات بیشتر »

آشور باستان

آغاز تاریخ آن – شهرها – نژاد – کشورگشایان – سناخریب و اسرحدون – سارداناپالوس در گیر و دار حوادث تاریخیی که ذکر آن گذشت، تمدن جدیدی در شمال بابل و در حدود پانصد کیلومتری آن پا به عرصۀ وجود گذاشته بود. چون قبایل کوهستانی مجاور سرزمینهای این تمدن جدید …

توضیحات بیشتر »