جمعه , فروردین ۳۱ ۱۴۰۳

بیشینه پرچم ایران

بیشینه پرچم هزاران ساله ایران-بعد از اسلام

قسمت سوم-پرچم ایران بعد از اسلام استوانه پادشاه میتانی به سال ۱۴۵۰ پیش از میلاد درباره نماد شیر و خورشید شیر و خورشید نیز بی گمان یکی دیگر از نشانها های ملی ایران است که سابقه ای بسیار کهن دارد . کهن ترین پیشینه این اثر ملی مربوط به استوانه …

توضیحات بیشتر »

بیشینه پرچم هزاران ساله ایران-پیش از اسلام

بیشینه پرچم هزاران ساله ایران قسمت دوم-پرچم ایران پیش از اسلام گفته هرودوت و گزنفون ارتش ایران در زمان کورش بزرگ و داریوش بزرگ دارای نشانهای برافراشته ای بودند که در راس سپاه قرار می گرفته است . هرودوت می نویسد زمانی که خشیارشا بزرگ به اندیشه انتقام از یونانیان …

توضیحات بیشتر »

پیشینه پرچم هزاران ساله ایران-درفش کاویانی

به نام دادار هستی بخش اهورامزدا قسمت اول-درفش کاویانی آنگاه که مردمانی دارای بیرق – ارتش و پادشاه و نماینده می شوند میتوان گفت که آن زمان نقطه آغاز تمدن آن کشور است . پرفسور آرتور کریستنسن درفش کاویانی

توضیحات بیشتر »