دوشنبه , مرداد ۲۴ ۱۴۰۱

زرتشت

اخلاق زردتشتی

آدمی میدان جنگ خیر و شر است – آتش جاودانی – جهنم و اعراف و بهشت – آیین مهر پرستی – مغان – پارسیان چون پیروان دین زردشت جهان را به صورت میدان مبارزه میان خیر و شر تصور می کردند ، با این طرز تصور خویش، در خیال، محرک …

توضیحات بیشتر »

زردتشت

تصویر خیالی از زردتشت ظهور پیامبر- دین ایران پیش از زردشت- کتاب مقدس پارسیها- اهورمزدا- ارواح پاک و ارواح پلید- مبارزه میان آنها برای تسلط بر جهان بنا بر داستانهای ایرانی، چند قرن قبل از میلاد مسیح، پیامبری در ایران- وئجه، یعنی« وطن آریاییها »,ظهور کرده بود که مردم زمان …

توضیحات بیشتر »