شنبه , مرداد ۲۹ ۱۴۰۱

ساسانیان

تصاویری از سربازان ساسانی

لشکر ایرانیان در زمان ساسانیان از ابهتی بخوردار بود که در دنیای آن روز کم مثل آن وجود داشت.سیستم نظامی گری ساسانیان با اشکانیان متفاوت بود و قشون سواره و چریکی اشکانی که بصورت پراکنده مبارزه می‌کردند جای خود را به سپاه منظم و قانونمند ساسانی سپرد.این ارتش جنگ‌های زیادی …

توضیحات بیشتر »

خسرو چهارم ساسانی

خسرو چهارم یا فرخزاد خسرو  پس از هرمز پنجم روی کار آمد. لازم به تذکر است که وی و شاه قبلی هرمز پنجم که بین سالهای ۶۳۰ تا ۶۳۲ میلادی به سلطنت رسیدند و جز نامی و تعدادی سکه از آنها چزی بجای نمانده. فرخزاد خسرو به مدت شش ماه …

توضیحات بیشتر »

هرمز ششم یا هرمز پنجم سابق

هرمز ششم یا هرمز پنجم سابق  از آخرین پادشاهان ساسانی است. از او و شاه بعدی خسرو چهارم که بین سال‌های ۶۳۰ تا ۶۳۲ میلادی به سلطنت رسیدند، جز نامی از آنها بجای نمانده‌است.متاسفانه از اسناد تاریخی گنگ و نگاشته های متفاوت از این سه شخصیت، دقیقا مشخص نیست که …

توضیحات بیشتر »

آزرمیدخت

در این سکه خصوصیات سکه‌ها از نظر صورت و لباس و تاج و عناصر پشت سکه عیناً شبیه سکه خسرودوم است. سی و دومین پادشاه ساسانیان آزرمیدخت دختر خسرو پرویزو خواهر پوراندخت بود که بعد از پادشاهی کوتاه پیروز دوم بر تخت نشست. آزرمی دخت به معنی دختر پیر نشدنی …

توضیحات بیشتر »

پیروز دوم ساسانی

پیروز دوم یا جشنسده یا گشسب بنده یکی از پادشاهان ساسانی بود که مدت اندکی در سال ۶۳۰ میلادی بعد از پوراندخت به تخت نشست.پیروز ساکن میسان بود.پدر پیروز مهران جشنس بود و مادر او نوه خسرو پرویز بود.بلعمی پیروز را یکی از نوادگان خسرو انوشیروان دانسته‌است.او در این باره …

توضیحات بیشتر »

پوراندخت ساسانی

سی امین پادشاه ساسانی پوراندخت(به معنای دختری) دختر خسرو پرویز بود که در سال۶۳۰ میلادی پس از قتل شهربراز و جوانشیر بر تخت سلطنت نشست.او نخستین زن از خاندان ساسانی بود که بر تخت نشست.شرایط آن زمان نشان می دهد که حتی کودکی برای پادشاهی باقی نمانده بود زیرا خاندان …

توضیحات بیشتر »

پادشاهی خسرو سوم و جوانشیر

بعد از شهر براز سردار نامی ایرانی که توسط چند تن از نجبای هواخواه خاندان ساسانی بعد از نشستن به تخت به قتل رسید خسرو سوم برادر زاده خسروپرویز(خسرو دوم)به تخت نشست.روبرت گوبل خسرو سوم را خسرو پنجم نامیده است. ملک ایرج مشیری نوشته‌است که احتمالاً گوبل در این مورد …

توضیحات بیشتر »

پادشاهی شهربراز بر ساسانیان

شهربَراز یا شهروراز در سال ۶۳۰ میلادی، از ۲۷ آوریل تا ۹ ژوئن، به مدت کوتاهی، پادشاه ساسانی بود.شهربراز در زمان خسرو پرویز سمت اسپهبد داشت و یکی از فرماندهان بزرگ ارتش ایران بود که با روم (بیزانس) جنگید و پیروزی‌های شایانی به دست آورد از جمله اورشلیم را گرفت …

توضیحات بیشتر »

اردشیر سوم ساسانی

بعد از قباد دوم پسرش اردشیر سوم که هفت سال بیشتر نداشت پادشاه شد.اردشیر که هنوز در سن خرد سالی بود خوانسالار آذرگشنسپ برای سرپرستی اردشیر انتخاب شدو در واقع مقام نیابت سلطنت یافت.در این هنگام "شهربراز" سردار معروف خسروپرویز چون نمی‌خواست که زیر بار اطاعت یکی از همگنان خود …

توضیحات بیشتر »

قباد دوم

قباد دوم یا شیرویه فرزند خسرو پرویز بود که از ۲۴ فوریهٔ سال ۶۲۸ میلادی به مدت چند ماه، پادشاه ساسانی بود.شیرویه پس از آنکه پدرش خسرو پرویز را زندانی و سپس به قتل رساند بر جای پدرش در سال ۶۲۸ میلادی با لقب قباد دوم بر تخت نشست. شیرویه …

توضیحات بیشتر »