شنبه , مرداد ۲۹ ۱۴۰۱

ساسانیان

جنگ نهاوند-آخرین رویارویی ساسانیان با تازیان

نام نبرد:نهاوند..مکان:نهاوند نزدیکی همدان..فرماندهان:بهمن جادویه سردار ایرانی و سعد بن ابی‌وقاص و نعمان بن مقرن فرماندهان عرب..جنگنده:۳۰۰۰۰تازی و ۱۰۰۰۰۰ ایرانی..تلفات:ایرانیان ۲۰۰۰۰ و اعراب چند هزار(نامعلوم)..نتیجه: پیروزی خلافت راشدون وسقوط ساسانیان

توضیحات بیشتر »

جنگ پل

زمان سال ۱۴ هجری ۶۳۴ میلادی سدهٔ هفتم میلادی.. مکان بابِل در عراق.. نتیجه: پیروزی ایران.. جنگندگان : امپراتوری ساسانی با تازیان.. فرماندهان بهمن جادویه از ایران و ابوعبید مسعود ثقفی از لشکراهریمنی تازیان.. نیروها : ۱۰۰۰۰ایرانیان _ ۹۰۰۰تازیان.. تلفات ایرانیان: ۶۰۰ (تن) و تازیان۴۰۰۰( نفر)

توضیحات بیشتر »

جنگ جلولاء

جَلُولاء جنگی‌ که‌ در آن‌ مسلمانان‌ سپاه‌ ساسانی‌ را شکست‌ سختی‌ دادند. ابن‌اسحاق‌ و واقدی‌ تاریخ‌ این‌ رویداد را سال‌ 16 ذکر کرده‌اند. بلاذری‌  آن‌ را چند روزی‌ پس‌ از جنگ‌ مدائن‌، در آخر سال‌ 16 ذکر نموده‌، اما ابن‌جوزی‌  فتح‌ جلولاء را در ذیقعده‌ سال‌ 16 و نُه‌ ماه‌ …

توضیحات بیشتر »

جنگ زنجیر

نقشهٔ حفیر-محل جنگ زنجیر جنگ زنجیر (به عربی: ذات السلاسل)‏ به اولین جنگ از رشته جنگ‌های صدر اسلام که بین ایران و اعراب به وقوع پیوست، گفته می‌شود.در سال ۶۳۳ میلادی، خالد بن ولید بطرف شمال حرکت کرده، وارد نقطه‌ای شد که در نزدیکی خلیج فارس و کویت امروزه واقع …

توضیحات بیشتر »

جنگ ذوقار

قلمرو حکومت ساسانی در سال ۶۰۰ میلادی و قلمرو لخمی‌ها اولین نبرد ایرانیان با اعراب در جنگ ذوقار روی داد که بین سپاه قبایل بکر بن وائل، در جنوب عراق در گرفت. در این جنگ سپاه ایران که متشکل از چند قشون بود، در نزدیکی پایتخت لخمی‌ها، حیره که امروزه …

توضیحات بیشتر »

خسرو پرویز ساسانی

بعد از هرمز چهارم پسرش خسرو پرویز بر تخت نشست.رومی ها او را خسرو دوم مینامیدند.خسرو از ۵۹۰ تا سال ۶۲۸ میلادی، پادشاه ساسانی بود.طبری نوشته‌است که بهرام چوبین حیله کرده و هرمز چهارم پدر خسرو پرویز، می‌پنداشت، خسرو سر آن دارد که بجای او شاه شود. خسرو که در …

توضیحات بیشتر »

هرمز چهارم ساسانی

هرمز چهارم، بر روی سکه هرمز چهارم بعد از پدرش انوشیروان بر تخت نشست و از ۵۷۹ تا سال ۵۹۰ میلادی پادشاه ساسانی بود.در زمان هرمز جنگ هایی که با بیزانس(روم شرقی)آغاز شد ادامه یافت اما برا هیچکدام نتیجه ایی نداشت زیرا هر دو طرف به داشتن قلعه دارا اهمیت …

توضیحات بیشتر »

انوشیروان ساسانی

خسرو اول یا انوشیروان دادگر فرزند قباد یکم بود که از سال ۵۳۱ تا ۵۷۹ میلادی ساسانیان را رهبری کرد.در مورد اینکه مادر انوشیروان که بوده روایات مختلفی وجود دارد.نا بر گفته پروکوپیوس تاریخ‌نگار رومی، دختر ایران اسپهبد بویه، بوده‌است. به گفته کریستن‌سن مادر خسرو دختر دهقانی از دودمانهای قدیم …

توضیحات بیشتر »

سالشمار شاهان ساسانی

قلمرو ساسانی در اوج فتوحات خود شاهنشاهی ساسانیان نام خاندانی ایرانی است که از سال ۲۲۴ تا ۶۵۱ میلادی (۴۲۷ سال) بر ایران فرمانروایی کردند؛ بنیان این شاهنشاهی یکپارچه را اردشیر بنا کرد.در مدتی که این سلسله رو کار بود شاهان بسیاری بر آن حکومت کردند که در این مطلب …

توضیحات بیشتر »

قباد یکم ساسانی

قباد یکم پسر پیروز یکم بود که بعد از بلاش به تخت نشست.قباد دوبار به تخت نشست که دفعه اول از سال ۴۸۸ تا ۴۹۶ و بار دوم در ۴۹۹ تا ۵۳۱٫هنگامی که قباد پادشاه شد بزرگان و نجبا بسیار قدرتمند شده بودند و تاجایی رسیده بودند که پادشاهان را …

توضیحات بیشتر »