جمعه , مرداد ۲۸ ۱۴۰۱

ساسانیان

شاپور سوم

چهرهٔ شاپور سوم، بر روی یک سکه. بعد از اردشیر دوم شاپور سوم پسره شاپور دوم بر تخت نشست.شاهپور سوم از ۳۸۲ تا سال ۳۸۸ میلادی،پادشاه بود.بعد از شاپور دوم جانشینان او افراد سست عنصری بودند که اردشیر دوم را از سلطنت خلع کردند و شاپور سوم و بهرام چهارم …

توضیحات بیشتر »

اردشیر دوم ساسانی

بعد از شاپور دوم برادرش اردشیر دوم بر تخت نشست.او یازدهمین پادشاه ساسانی بود که از سال ۳۷۹ تا ۳۸۳ میلادی پادشاه بود.بعضی از مورخان عقیده دارند که او برادر بزرگتر شاپور دوم بوده ولی برخی دیگر بر این عقیده که او برادر شاپور بوده شک دارند زیرا تا جایی …

توضیحات بیشتر »

شاپور دوم ساسانی

شاپور دوم بعد از آذر نرسی دهمین پادشاه ساسانی بود و پسر هرمز دوم بود.بعد از مرگ آذر نرسی کسی در خانواده سلطنطی نبود که جانشین شود.اما زن هرمزدوم حامله بود و بعد از اینکه فهمیدند فرزند پسر خواهد شد او را پادشاه خواندند.این کودک همان شاپور دوم بود.شاپور در …

توضیحات بیشتر »

آذر نرسی ساسانی

بعد از هرمز دوم ساسانی یکی از پسرانش به نام آذر نرسی جانشین او شد.دوران پادشاهی او کوناه بود و چند ماه بیشتر نتوانست بر تخت حکومت بنشیند.او پادشاهی بی رحم و ظالم بود.این کار او باعث شد تا بزرگان و نجبا از او ناراضی شدند وبعداز چند ماه او …

توضیحات بیشتر »

هرمز دوم ساسانی

هرمز دوم، بر روی سکه بعد از نرسی پسرش هرمز دوم به سلطنت رسید.هرمز دوم هشتمین پادشاه ساسانی بود که بعد از اینکه به حکومت رسید در مشرق درگیری هایی با کوشانیان پیدا کرد ولی به دلیل ضعف و ناتوانی اش نتوانست کاری از پیش برد و مجبور شد از …

توضیحات بیشتر »

بهرام سوم ساسانی

بعد از بهرام دوم پسرش بهرام سوم به تخت نشست اما مدت زمان حاکمیت او کوتاه بود.این شاه معروف به سکان شاه(سکان شاه به معنی پادشاه سک ها) بود چون زمانی که پدرش زنده بود و پادشاه بود او سیستان را تسخیر کرد و به عنوان پادشاه آنجا منصوب شدزیرا …

توضیحات بیشتر »

بهرام دوم

چهرهٔ بهرام دوم، بر روی سکه. بعد از بهرام اول پسرش بهرام دوم به تخت نشست.پس از مرگ بهرام یکم، موبد کرتیر در ادامه سیاست‌‌های خشن و مداخله‌جویانه خود در حکومت، پسر بهرام یکم را به سلطنت گمارد. پادشاهی که همچون پدرش آلت دست او بود و از شاه القاب …

توضیحات بیشتر »

بهرام اول

چهرهٔ بهرام یکم، بر روی سکه. چهارمین پادشاه ساسانی بهرام بود.او بعد از برادرش هرمز اول به تخت سلطنت نشست.بهرام ۴ سال پادشاه ایران بود.او برای به پادشاهی رسیدن، از پشتیبانی کرتیر موبد، سود برده بود. عجز و ضعف بهرام یکم  او را، در دست کرتیر، دشمن مانی ، چون …

توضیحات بیشتر »

هرمز اول ساسانی

بعد از شاپور یکم پسرش هرمز اول رو کار آمد و جانشین پدر شد.او در زمان حیات پدرش شجاعت های زیادی از خود در جنگ با رومیان و ارمنستان از خود نشان داد.به خاطر این شجاعت ها لقب های زیادی به او مانند دلیر داده شد به نظر میاید این …

توضیحات بیشتر »