شنبه , مرداد ۲۹ ۱۴۰۱

ساسانیان

شاپور یکم

بعد از مرگ اردشیر اول ساسانی پسرش شاپور یکم جانشین او شد.او دومین پادشاه ساسانی بود.سلطنت او در واقع از زمانی که پدرش هترا را تصرف کرد شروع شد زیرا اردشیر وقتی هترا را تصرف کرد حکومت را به پسرش واگذاری کرد.شاپور هنگام اینکه به سلطنت رسید ۴۰ سال داشت.شاپور …

توضیحات بیشتر »

اردشیر بابکان

سکه‌ای طلا از سکه‌های دستهٔ دوم اردشیر، منقوش به شمایل وی اردشیر بابکان یا اردشیر اول ساسانی که در فارسی باستان «اَرْتَه‌ خْشَ‌ثْرَ» تلفظ می‌شده اولین پادشاه ساسانی می باشد.درباره اصل و نصب اردشیر نظرات متفاوتی است که بر اساس تاریخ طبری اردشیر پسر بابک پسر ساسان بوده است.نظر دیگر …

توضیحات بیشتر »

ساسانیان

قلمرو ساسانی بعد از انقراض سلسله اشکانیان سلسله ساسانیان روی کار آمد.اردشیر پاپکان شخصی بودکه به دشمنی با اردوان پنچم برخاست و پایه های  حکومت ساسانی را پایه ریزی کرد.سلسله ای که از سال ۲۲۴ تا ۶۵۱ میلادی (۴۲۷ سال) بر ایران فرمانروایی کردند وآخرین سلسله و دودمان پیش از …

توضیحات بیشتر »

نامه عمر به یزدگرد سوم ساسانی و پاسخ یزدگرد به آن

نامه عمرابن خطاب به یزد گرد سوم ساسانی. نسخه اصلی این نامه ها در موزه لندن نگهداری می باشد.زمان نگاشته شدن این نامه مربوط به پس از جنگ قادسیه و پیش از جنگ نهاوندکه حدود چهار ماه به طول انجامید.

توضیحات بیشتر »