پنج شنبه , خرداد ۳ ۱۴۰۳

سامانیان

رفتار امیر اسماعیل سامانی؛یاداور کردار کورورش بزرگ

قبای خسروی در بر ؛ نیابد هرکسی را خوش    سر هر نـاسزایی را نزیبد تـاج سلطـانی صلاح ملک اگر خواهی ؛ بیاموز ای شه عالم     طریق پادشاهی را ز اسماعیل سامانی-۱ امیر اسماعیل سامانی که او را می توان بنیانگذار راستین سلسله سامانی برشمرد (۲) از جمله شهریاران نامدار ایران …

توضیحات بیشتر »

سلسله سامانیان

قلمرو سامانیان حکومت سامانیان بعد از نابودی حکومت طاهریان روی کار آمد.این دودمان کهن ایرانی (۲۶۱ – ۳۹۵ ق / ۸۷۴ – ۱۰۰۴ م) در زمان حکومت خود بر سرزمین‌های خراسان، هیرکان، مکران، سیستان، خوارزم و کرمان فرمان‌روایی کردند و باعث رشد و شکوفایی زبان فارسی دری شدند.سامانیان از نوادگان …

توضیحات بیشتر »