پنج شنبه , خرداد ۲۴ ۱۴۰۳

شعر

بیتِ: بسی رنج بردم در این سال سی… از فردوسی است؟

بسی رنج بردم در این سال سی / عجم زنده کردم بدین پارسی این بیت یکی از بیت های نامور ادب پارسی است که بسیاری از ایرانیان آن را در ویر (ذهن) خود دارند و با شنیدن نام فردوسی آن را بر زبان می رانند. این بیت نامور در نوشتار …

توضیحات بیشتر »

شعری درباره آریوبرزن

آریو برزن تو ای مرد دلیر                                       پاک ذات و پاک زاد و نر شیر   راد مرد استوار ای جنگجو                                     حفظ کردی کشورت پرآبرو   داشتی تو در دلت مهر وطن                                 در رهش کردی جدا جانت ز تن   چونکه دیدی کشورت دیده گزند                            پس مصمم گشته ای بی چون و …

توضیحات بیشتر »