پنج شنبه , خرداد ۳ ۱۴۰۳

بایگانی برچسب: پادشاهان ساسانی

بهرام پنجم ساسانی

بهرام گور، بر روی سکه. بهرام پنجم یا بهرام گور پانزدهمین پادشاه ساسانی بود که بعد از پدرش یزدگردیکم از سال ۴۲۱ تا ۴۳۸ میلادی پادشاه ساسانی بود.یزدگرد اول سه پسر به نامهای شاپور و بهرام و نرسی داشت. هیچ کدام به هنگام مرگ پدر در پایتخت نبودند. شاپور شهریار …

توضیحات بیشتر »

یزدگرد یکم ساسانی

یزدگرد یکم پسر شاپور سوم بود که بعد از عموی خود بهرام چهارم روی کار آمد.او چهاردمین پادشاه ساسانی بود که از سال ۳۹۹ تا ۴۲۰ بر ساسانیان حکمرانی کرد.درباره احوال یزدگرد یکم اختلاف بسیار است.طبق یکی از منابع او را یزدگرد نیکوکار و کمک کننده به بینوایان دانسته اما …

توضیحات بیشتر »

بهرام دوم

چهرهٔ بهرام دوم، بر روی سکه. بعد از بهرام اول پسرش بهرام دوم به تخت نشست.پس از مرگ بهرام یکم، موبد کرتیر در ادامه سیاست‌‌های خشن و مداخله‌جویانه خود در حکومت، پسر بهرام یکم را به سلطنت گمارد. پادشاهی که همچون پدرش آلت دست او بود و از شاه القاب …

توضیحات بیشتر »

بهرام اول

چهرهٔ بهرام یکم، بر روی سکه. چهارمین پادشاه ساسانی بهرام بود.او بعد از برادرش هرمز اول به تخت سلطنت نشست.بهرام ۴ سال پادشاه ایران بود.او برای به پادشاهی رسیدن، از پشتیبانی کرتیر موبد، سود برده بود. عجز و ضعف بهرام یکم  او را، در دست کرتیر، دشمن مانی ، چون …

توضیحات بیشتر »

اردشیر بابکان

سکه‌ای طلا از سکه‌های دستهٔ دوم اردشیر، منقوش به شمایل وی اردشیر بابکان یا اردشیر اول ساسانی که در فارسی باستان «اَرْتَه‌ خْشَ‌ثْرَ» تلفظ می‌شده اولین پادشاه ساسانی می باشد.درباره اصل و نصب اردشیر نظرات متفاوتی است که بر اساس تاریخ طبری اردشیر پسر بابک پسر ساسان بوده است.نظر دیگر …

توضیحات بیشتر »

ساسانیان

قلمرو ساسانی بعد از انقراض سلسله اشکانیان سلسله ساسانیان روی کار آمد.اردشیر پاپکان شخصی بودکه به دشمنی با اردوان پنچم برخاست و پایه های  حکومت ساسانی را پایه ریزی کرد.سلسله ای که از سال ۲۲۴ تا ۶۵۱ میلادی (۴۲۷ سال) بر ایران فرمانروایی کردند وآخرین سلسله و دودمان پیش از …

توضیحات بیشتر »