یکشنبه , تیر ۱۲ ۱۴۰۱

کاوه آهنگر

زندگی مردم آشور

صنعت و بازرگانی- ازدواج و اخلاق- مذهب و علم- متون و کتابخانه ها- عالیترین نمونۀ مرد کامل در نظر آشوریان زندگی اقتصادی مردم آشور با مردم بابل تفاوت فراوانی نداشته، چه ساکنان این دو ناحیه، درواقع، ساکنان شمال و جنوب فرهنگ و تمدن واحدی بوده اند. مهمترین اختلاف آشور و …

توضیحات بیشتر »

هنر آشوری

آشور نام دولتی باستانی است که در شمال بین النهرین قرار داشت.حدود چهار هزار سال پیش این دولت تشکیل شد و مدت هزار و سیصد و پنجاه سال دوام آورد.این امپراتوری بر سرزمینهای فنیقیه، فلسطین ،مصر ،بابل،ایلام و غرب فلات ایران تا خلیج فارس حکمرانی میکرد.تاثیر هنر آشوری بر کشورهای …

توضیحات بیشتر »

دولت آشوری ها

استعمار- جنگاوری آشوریان- خدایان جنگجو- قانون- انواع مجازات- شکل اداره- سختی و بیرحمی شاهان خودکامۀ مشرق زمین اگر این اصل استعمارطلبی را قبول داشته باشیم که، به خاطر تسلط حکم قانون و انتشار امنیت و پیشرفت بازرگانی و برقراری صلح، بهتر آن است که دولتهای متعدد، طوعاً یا کرهاً، در …

توضیحات بیشتر »

آشور باستان

آغاز تاریخ آن – شهرها – نژاد – کشورگشایان – سناخریب و اسرحدون – سارداناپالوس در گیر و دار حوادث تاریخیی که ذکر آن گذشت، تمدن جدیدی در شمال بابل و در حدود پانصد کیلومتری آن پا به عرصۀ وجود گذاشته بود. چون قبایل کوهستانی مجاور سرزمینهای این تمدن جدید …

توضیحات بیشتر »

بابل بعد از بختنصر

مطابق اخبار و کتاب دانیال، که هیچ سند معروف و موثقی آن را تأیید نمی کند، بختنصر، پس از آنکه زمان درازی سلطنت کرد – و پیوسته پیروزی و پیشرفت نصیب وی بود – و پس از آنکه پایتخت خود را با ساختن خیابانها و میدانها زیبا کرد و پنجاه …

توضیحات بیشتر »

فیلسوفان بابل باستان

دین و فلسفه – ایوب بابلی – کحیلث بابلی – یک ضد روحانی بابلی یک ملت با روح رواقی متولد می شود، و با روح اپیکوری از دنیا می رود. همان گونه که یک ضرب المثل قدیمی می گوید، بر گهواره اش مذهب ایستاده است، و فلسفه آن ملت را …

توضیحات بیشتر »

علوم در بابل باستان

ریاضیات – نجوم – تقویم – جغرافیا – پزشکی بابلیان مردمی تجارت پیشه بودند؛ به همین جهت امید کامیابی در علم برای ایشان بیش از کامیابی در هنر بود. از بازرگانی ریاضیات پیدا شد، و علم ریاضی، به کمک دین، اسباب پیدایش علم نجوم را فراهم آورد. کاهنان بی نالنهرین، …

توضیحات بیشتر »

هنر و هنرمندان بابل

خرده هنرها – موسیقی – نقاشی – مجسمه سازی – نقش برجسته – معماری داستان گیلگمش تقریباً نمونۀ منحصر به فردی است که از روی آن می توانیم درباره ادبیات بابل قضاوت کنیم. ولی آنچه از خرده هنرهای بابلی از تندباد حوادث مصون مانده و به ما رسیده نشان می …

توضیحات بیشتر »

زبان,خط وادبیات بابلی ها

خط میخی – گشودن رموز آن – زبان – ادبیات – حماسۀ گیلگمش آیا زندگی قدیم مردم بابل، که پر از شهوترانی و دیدنداری و توجه به بازرگانی بوده، به وسیلۀ ادبیات یا هنر رنگ جاودانی پیدا می کرده یا نه؟ شاید چنین بوده است، چه از آثار پراکنده و …

توضیحات بیشتر »

دین و اخلاق بابلی

وقوع طلاق میان دین و اخلاق – فحشای مقدس – رابطۀ آزاد زن و مرد – ازدواج – زنا – طلاق – وضع زن – فساد اخلاق شاید این دین، با همۀ عیوبی که داشته، چنان بوده است که مرد عادی بابلی را تا حدی مؤدب و فرمانبردارمی ساخته است؛ …

توضیحات بیشتر »