یکشنبه , تیر ۱۲ ۱۴۰۱

کاوه آهنگر

خدایان بابل

دین و دولت- وظایف و اقتدارات کاهنان- خرده خدایان- مردوک- عشتر- داستانهای بابلی درباره آفرینش و طوفان- عشق ورزی عشتر و تموز- فرودآمدن عشتر به دوزخ- مرگ تموز و رستاخیز وی- آداب و شعایر دینی- سرودهای توبه- گناه- سحر- خرافات آنچه قدرت شخص شاه را محدود می کرد تنها قانون …

توضیحات بیشتر »

قوانین در بابل باستان

قانون نامۀ حموربی قانون نامۀ حموربی- اقتدار شاه- محاکمه با روش آزمایش- قصاص- انواع مجازاتها- قانون مزدها و قیمتها- پرداخت غرامت کالاهای دزدیده شده از طرف دولت طبیعی است که در چنین اجتماعی هرگز فکر دمکراسی راه پیدا نمی کند؛ شکل و رنگ اقتصادی آن، خود، مستلزم این است که …

توضیحات بیشتر »

رنجبران(بابل باستان)

شکار- برزگری- خوراک- صناعت- حمل و نقل- خطرهای بازرگانی- رباخواران- بردگان قسمتی از کشور هنوز حالت وحشی وخطرناک داشت؛ ماران گزنده در میان گیاهان انبوه می خزیدند؛ یکی ازسرگرمیهای شاهان بابل و آشور آن بود که با شیرانی که آرام و مطمئن در بیشه ها گردش می کردند، و چون …

توضیحات بیشتر »

ازحموربی تا بختنصر

حموربی ازحموربی تا بختنصر سهم بابل در تمدن جدید- سرزمین میان دو نهر- حموربی- پایتخت وی- تسلط کاسیها- نامه های تل العمارنۀ- فتح بابل به دست آشوریان- بختنصر- بابل در روزگار ترقی خود تمدن، مانند زندگی، عبارت از کشمکشی دایمی با مرگ است؛ همان گونه که زندگی ممکن نیست پایدار …

توضیحات بیشتر »

تمدن بابل

بابل یکی از تمدن‌های باستانی حوزهٔ میانرودان است.تمدن بابل (که در زبان بابلی Bābili به مفهوم دروازه خدا و در پارسی قدیم Babirush خوانده می شود) کشوری باستانی در بین النهرین است که ابتدا سومر و سپس سومر و آکد  شناخته می شد و میان دو رود دجله و فرات، …

توضیحات بیشتر »

انتقال تمدن سومر به مصر

تأثیر سومر در بین النهرین- عربستان قدیم- تأثیر بین النهرین در مصر در آن هنگام که از بلاد سومری سخن می رانیم، به اندازه ای به آغاز تاریخ نزدیک هستیم که بدشواری می توان گفت کدام یک از چند فرهنگ و مذهب وابسته به یکدیگر موجود در خاور نزدیک باستانی …

توضیحات بیشتر »

ادبیات و هنر سومریان

خطنویسی- ادبیات- معابد و کاخها- مجسمه سازی- سفالگری- جواهرسازی- خلاصه ای از فرهنگ و تمدن سومری شگفت انگیزترین چیزی که از سومریان بر جای مانده خطنویسی آن مردم است؛ این هنر به اندازه ای در نزد آنان پیشرفته بود که به وسیلۀ آن می توانستند اندیشه ها و افکار مفصل …

توضیحات بیشتر »

دین و اخلاق سومریان

مجموعۀ خدایان سومری- خوراک خدایان- اساطیر خدایان- تعلیم و تربیت- نماز سومری- فحشای مذهبی-حقوق زن- آرایه های سومری اور- انگور قانون نامۀ خود را به نام شمش، خدای بزرگ، بین مردم منتشر ساخت، چه فرمانروایان بزودی دریافته بودند که توجه کردن به دین فواید سیاسی فراوانی برای اداره کردن کشور …

توضیحات بیشتر »

سازمان حکومت سومریان

شاهان- آیین جنگاوری – اشراف و زمینداران – قانون هر شهر تا آنجا که می توانست خود را برای نگاهداری استقلال خویش غیور و متعصب نشان می داد و برای خود شاه خاصی داشت به نام پاتسی یا کاهن- شاه؛ از همین کلمه آشکار می شود که حکومت تا چه …

توضیحات بیشتر »

زندگی اقتصادی سومریان

زمین- صناعت- بازرگانی- طبقات مردم- علم سومریان از میان رفتند، ولی مدنیت و فرهنگ آنان برجای ماند. از سومر و اکد هنوز صنعتگران و شاعران و هنرمندان و حکیمان و قدیسان برم ی خاست. تمدن شهرهای جنوبی در امتداد نهرهای فرات و دجله به شمال انتقال یافت و، همچون میراث …

توضیحات بیشتر »