یکشنبه , تیر ۲۴ ۱۴۰۳

تیر اندازی پارتی

ParthianHorsemanتندیس سوار پارتی، پالاتزو ماداما، تورین.

سواران اشکانی در زمان اشکانیان به روش پارتیزانی عمل میکردند و وبه روش پارتی تیراندازی میکردند که نوعی روشِ نظامی است که با نامِ اشکانیان شناخته شده‌است.  در این روش اشکانیان سوار بر اسبانی تیزرو، وانمود می‌کردند که در حال عقب نشینی از جبههٔ جنگ هستند. سپس در حالی که اسب چهارنعل می‌تاخت بدنِ خود را به سوی عقب برمی گرداندند تا به سوی دشمنی که در حالِ تعقیب آنها بود تیراندازی کنند.

این شیوهٔ نظامی، نیازمند تبحر و مهارتِ فوق العادهٔ سوارکار بود، زیرا هنگامی که سوار به سوی عقب خم می‌شد تا تیر خود را پرتاب کند با دو دستِ خود کمان را گرفته بود و تنها می‌توانست با تغییرِ فشارِ پاهای خود بر بدنِ اسب، آن را هدایت کند.این روش تیراندازی در جنگ حران به کمک اشکانیان آمد و عاملِ مهمی در پیروزیِ سپاهِ ایران بر سپاه روم به فرماندهیِ کراسوس بود.این روش به وسیلهٔ قبیله‌های اوراسیایی مانند سکاها، هون‌ها، ترک‌ها و مغول‌ها موردِ استفاده قرار می‌گرفت و در نهایت به عنوانِ روشی نظامی وارد ارتش‌های خارج از استپ اوراسیا شد.در شعر شاعران بزرگی مانند اراسموس , جان میلتون , ساموئل باتلر وویرژیل به این توانایی پارتیان اشاره شده‌است.

درباره ی کاوه آهنگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.