پنج شنبه , تیر ۲۸ ۱۴۰۳

فلسفه تخته نرد و خرد ایرانی

فلسفه تخته نرد و خرد ایرانیهیچ میدانید تخته نرد چگونه و توسط چه کسی ابداع شد و چه فلسفه زیبا و عبرت آموزی در پس آن نهان است؟
تخته نرد توسط بزرگمهر بُختگان، وزیر دانشمند خسرو انوشه روان دادگر ابداع شد و اما داستان پیدایش آن:

در زمان پادشاهی انوشه روان خسرو پسر قباد، پادشاه هند «دیورسام بزرگ» برای سنجش خرد و دانایی ایرانیان و اثبات برتری خود چترنگی (شطرنجی) را که مهره های آن از زمرد و یاقوت سرخ بود، به همراه هدایایی نفیس به دربارایران فرستاد و «تخت ریتوس» دانا را نیز گماردۀ انجام این کار ساخت. او در نامه ای به پادشاه ایران نوشت: «از آنجا که شما شاهنشاه ما هستید، دانایان شما نیز باید از دانایان ما برتر باشند. پس یا روش و شیوۀ آنچه را که به نزد شما فرستاده ایم (چترنگ = شطرنج) بازگویید و یا پس از این ساو و باج برای ما بفرستید».

شاه ایران پس از خواندن نامه چهل روز زمان خواست و هیچ یک از دانایان در این چند روز چاره و روش آن را نیافت، تا اینکه روز چهلم بزرگمهر که داناترین وزیر انوشه روان بود به پا خاست و گفت: «این چترنگ را چون میدان جنگ ساخته اند که دوطرف با مهره های خود با هم می جنگند و هر کدام خرد و دوراندیشی بیشتری داشته باشد، پیروز میشود.» و رازهای کامل بازی چترنگ و روش چیدن مهره ها را گفت.

شاهنشاه سه بار بر او درود فرستاد و دوازده هزار سکه به او پاداش داد. پس از آن «تخت ریتوس» با بزرگمهر به بازی پرداخت. بزرگمهر سه بار بر تخت ریتوس پیروز شد. روز بعد بزرگمهر تخت ریتوس را به نزد خود خواند و وسیلۀ بازی دیگری را نشان داد و گفت: اگر شما این را پاسخ دادید ما باجگزار شما می شویم و اگر نتوانستید باید باجگذار ما باشید.» دیورسام چهل روز زمان خواست، اما هیچ یک از دانایان آن سرزمین نتوانستند «وین اردشیر» را چاره گشایی کنند و به این ترتیب شاه هندوستان پذیرفت که باجگذار ایران باشد.

فلسفه پیدایش تخته نرد؛ ۳۰ مهره : نشان گر ۳۰ شبانه روز در یک ماه 
۲۴ خانه : نشان گر ۲۴ ساعت شبانه روز 
۴ قسمت زمین : ۴ فصل سال 
۵ دست بازی : ۵ وقت یک شبانه روز 
۲ رنگ سیاه و سپید : شب و روز 
هر طرف زمین ۱۲ خانه دارد : ۱۲ ماهِ سال 
تخته نرد : کره زمین 
زمین بازی : آسمان 
تاس : ستاره بخت واقبال 
گردش تاس ها : گردش روزها
مهره ها: انسان ها 
گردش مهره در زمین: حرکت انسان ها (زندگی) 
برداشتن مهره در پایان هر بازی: مرگ انسانها

 

اعداد تاس:

۱ – یکتایی و خداپرستی
۲ – آسمان و زمین
۳ – پندار نیک ؛ گفتار نیک ، کردار نیک
۴ – اپاختر (شمال) ، نیمروز (جنوب)، خاور (شرق)، باختر (غرب)
۵ – خورشید، ماه ، ستاره ، آتش ، رعد (ابر و باد و مه و خورشید و فلک)
۶ – شش روز آفرینش

درباره ی کاوه آهنگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.