یکشنبه , تیر ۲۴ ۱۴۰۳

تمدن های میانرودان

بابل بعد از بختنصر

مطابق اخبار و کتاب دانیال، که هیچ سند معروف و موثقی آن را تأیید نمی کند، بختنصر، پس از آنکه زمان درازی سلطنت کرد – و پیوسته پیروزی و پیشرفت نصیب وی بود – و پس از آنکه پایتخت خود را با ساختن خیابانها و میدانها زیبا کرد و پنجاه …

توضیحات بیشتر »

فیلسوفان بابل باستان

دین و فلسفه – ایوب بابلی – کحیلث بابلی – یک ضد روحانی بابلی یک ملت با روح رواقی متولد می شود، و با روح اپیکوری از دنیا می رود. همان گونه که یک ضرب المثل قدیمی می گوید، بر گهواره اش مذهب ایستاده است، و فلسفه آن ملت را …

توضیحات بیشتر »

علوم در بابل باستان

ریاضیات – نجوم – تقویم – جغرافیا – پزشکی بابلیان مردمی تجارت پیشه بودند؛ به همین جهت امید کامیابی در علم برای ایشان بیش از کامیابی در هنر بود. از بازرگانی ریاضیات پیدا شد، و علم ریاضی، به کمک دین، اسباب پیدایش علم نجوم را فراهم آورد. کاهنان بی نالنهرین، …

توضیحات بیشتر »

هنر و هنرمندان بابل

خرده هنرها – موسیقی – نقاشی – مجسمه سازی – نقش برجسته – معماری داستان گیلگمش تقریباً نمونۀ منحصر به فردی است که از روی آن می توانیم درباره ادبیات بابل قضاوت کنیم. ولی آنچه از خرده هنرهای بابلی از تندباد حوادث مصون مانده و به ما رسیده نشان می …

توضیحات بیشتر »

زبان,خط وادبیات بابلی ها

خط میخی – گشودن رموز آن – زبان – ادبیات – حماسۀ گیلگمش آیا زندگی قدیم مردم بابل، که پر از شهوترانی و دیدنداری و توجه به بازرگانی بوده، به وسیلۀ ادبیات یا هنر رنگ جاودانی پیدا می کرده یا نه؟ شاید چنین بوده است، چه از آثار پراکنده و …

توضیحات بیشتر »

دین و اخلاق بابلی

وقوع طلاق میان دین و اخلاق – فحشای مقدس – رابطۀ آزاد زن و مرد – ازدواج – زنا – طلاق – وضع زن – فساد اخلاق شاید این دین، با همۀ عیوبی که داشته، چنان بوده است که مرد عادی بابلی را تا حدی مؤدب و فرمانبردارمی ساخته است؛ …

توضیحات بیشتر »

خدایان بابل

دین و دولت- وظایف و اقتدارات کاهنان- خرده خدایان- مردوک- عشتر- داستانهای بابلی درباره آفرینش و طوفان- عشق ورزی عشتر و تموز- فرودآمدن عشتر به دوزخ- مرگ تموز و رستاخیز وی- آداب و شعایر دینی- سرودهای توبه- گناه- سحر- خرافات آنچه قدرت شخص شاه را محدود می کرد تنها قانون …

توضیحات بیشتر »

قوانین در بابل باستان

قانون نامۀ حموربی قانون نامۀ حموربی- اقتدار شاه- محاکمه با روش آزمایش- قصاص- انواع مجازاتها- قانون مزدها و قیمتها- پرداخت غرامت کالاهای دزدیده شده از طرف دولت طبیعی است که در چنین اجتماعی هرگز فکر دمکراسی راه پیدا نمی کند؛ شکل و رنگ اقتصادی آن، خود، مستلزم این است که …

توضیحات بیشتر »

رنجبران(بابل باستان)

شکار- برزگری- خوراک- صناعت- حمل و نقل- خطرهای بازرگانی- رباخواران- بردگان قسمتی از کشور هنوز حالت وحشی وخطرناک داشت؛ ماران گزنده در میان گیاهان انبوه می خزیدند؛ یکی ازسرگرمیهای شاهان بابل و آشور آن بود که با شیرانی که آرام و مطمئن در بیشه ها گردش می کردند، و چون …

توضیحات بیشتر »

ازحموربی تا بختنصر

حموربی ازحموربی تا بختنصر سهم بابل در تمدن جدید- سرزمین میان دو نهر- حموربی- پایتخت وی- تسلط کاسیها- نامه های تل العمارنۀ- فتح بابل به دست آشوریان- بختنصر- بابل در روزگار ترقی خود تمدن، مانند زندگی، عبارت از کشمکشی دایمی با مرگ است؛ همان گونه که زندگی ممکن نیست پایدار …

توضیحات بیشتر »