یکشنبه , تیر ۲۴ ۱۴۰۳

سومر باستان

انتقال تمدن سومر به مصر

تأثیر سومر در بین النهرین- عربستان قدیم- تأثیر بین النهرین در مصر در آن هنگام که از بلاد سومری سخن می رانیم، به اندازه ای به آغاز تاریخ نزدیک هستیم که بدشواری می توان گفت کدام یک از چند فرهنگ و مذهب وابسته به یکدیگر موجود در خاور نزدیک باستانی …

توضیحات بیشتر »

ادبیات و هنر سومریان

خطنویسی- ادبیات- معابد و کاخها- مجسمه سازی- سفالگری- جواهرسازی- خلاصه ای از فرهنگ و تمدن سومری شگفت انگیزترین چیزی که از سومریان بر جای مانده خطنویسی آن مردم است؛ این هنر به اندازه ای در نزد آنان پیشرفته بود که به وسیلۀ آن می توانستند اندیشه ها و افکار مفصل …

توضیحات بیشتر »

دین و اخلاق سومریان

مجموعۀ خدایان سومری- خوراک خدایان- اساطیر خدایان- تعلیم و تربیت- نماز سومری- فحشای مذهبی-حقوق زن- آرایه های سومری اور- انگور قانون نامۀ خود را به نام شمش، خدای بزرگ، بین مردم منتشر ساخت، چه فرمانروایان بزودی دریافته بودند که توجه کردن به دین فواید سیاسی فراوانی برای اداره کردن کشور …

توضیحات بیشتر »

سازمان حکومت سومریان

شاهان- آیین جنگاوری – اشراف و زمینداران – قانون هر شهر تا آنجا که می توانست خود را برای نگاهداری استقلال خویش غیور و متعصب نشان می داد و برای خود شاه خاصی داشت به نام پاتسی یا کاهن- شاه؛ از همین کلمه آشکار می شود که حکومت تا چه …

توضیحات بیشتر »

زندگی اقتصادی سومریان

زمین- صناعت- بازرگانی- طبقات مردم- علم سومریان از میان رفتند، ولی مدنیت و فرهنگ آنان برجای ماند. از سومر و اکد هنوز صنعتگران و شاعران و هنرمندان و حکیمان و قدیسان برم ی خاست. تمدن شهرهای جنوبی در امتداد نهرهای فرات و دجله به شمال انتقال یافت و، همچون میراث …

توضیحات بیشتر »

سومریان

زمینۀ تاریخی اکتشاف سرزمین سومر- وضع جغرافیایی- نژاد- ظواهر- طوفان سومری- شاهان- یک مصلح باستانی- سارگن شاه اکد- عصر طلایی اوراگر به نقشۀ جغرافیایی خاور نزدیک بازگردیم و مسیر مشترک دجله و فرات را از خلیج فارس تا آنجا که به یکدیگر می رسند (نزدیک شهرچۀ تازه قرنه) تعقیب کنیم, …

توضیحات بیشتر »

گیلگمش

"گیلگمش" آفریده ای است خدا- انسان بدین معنی که دو سوم او آفرینش خدایی دارد و یک سوم انسانی. پس می توان گفت او واسطه ای است میان خدا و انسان.وی با ستمکاری و خود کامگی بسیار بر سرزمین "اوروک" فرمانروایی می کند و چون چیزی بجز خوردن و نوشیدن …

توضیحات بیشتر »